Sveiciens svētkos!

Maza mana tēvu zeme
Divu roku platumā.
Miļa mana tēvu zeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvu zeme
Visa mūža garumā.
(K.Skujenieks)
 
 
Sveiciens Latvijas valsts proklamēšanas 96. gadadienā!


16. novembrī plkst 18.00 Latvijas valsts dzimšanas dienai un Līvu karoga svētkiem veltītajā svinīgajā pasākumā Kolkas tautas namā Dundagas novada pašvaldības apbalvojumus par savu devumu Kolkas pagastam saņems daudzi lieliski sava darba darītāji, ideju autori un realizētāji, aktīvi sabiedriskās dzīves dalībnieki un Kolkas atbalstītāji:

Dundagas novada domes Atzinības rakstu saņem:

 • Jānis Mednis
 • Dženeta Marinska
 • Biedrība «Kolkas makšķernieku klubs», vadītājs Oskars Sproģis
 • SIA «Līcis 93», vadītāja Regīna Rūmniece

Dundagas novada domes Pateicības rakstu saņem:

 • Viesturs Rērihs
 • Gunta Upnere
 • Inga Pinkena
 • Dzintra Tauniņa
 • Jānis Dambītis
 • Aisma Brande
 • Ilze Bordjuga
 • Biedrība «Domesnes», valdes priekšsēdētājs Mareks Ieviņš
 • Biedrība «Randalist», valdes priekšsēdētāja Veronika Millere
 • Biedrība «Kolkas sporta klubs», valdes priekšsēdētājs Mārcis Māgurs
 • Biedrība «Pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu radošās darbības centrs «Zītars»», vadītāja Aija Tarlapa
 • Antoņina Kurme

 

Apsveicu!

 

Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens

 

Komentēt nav lemts