SlA Veselības centrs 4 aicina 6.jūlijā izmantot mobilā mamogrāfa pakalpojumu Kolkā!

  Mobilais mamogrāfs atradīsies pie Kolkas pagasta pārvaldes ēkas.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma un tā ir jāņem līdzi uz izmeklējumu).
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu — PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un 27866655 (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu un tel.nr.)
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu info@mamografija.lv


Komentēt nav lemts