Slīteres nacionālā parka likumprojekta sabiedriskā apspriešana

[bookmarks options=«default=off&draugiem=on&facebook=on&twitter=on» style=«padding-left: 2px; padding-right: 2px; padding-top: 5px»]

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojusi Slīteres nacionālā parka likumprojektu, ko nodod sabiedriskajai apspriešanai. Tas paredz nacionālajam parkam jaunu funkcionālo zonējumu, nosaka funkcionālo zonu izveides mērķi, kā arī nacionālā parka pārvaldi.

Ar likumprojektu var iepazīties:

  • lejuplādējot likumprojektu » Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas interneta vietnē;
  • Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā, Pils ielā 14, Dundagā (Dundagas pilī);
  • Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Kurzemes reģionālās administrācijas birojā «Šlīteres mežniecībā», Šlīteres ciemā;
  • Kolkas pagasta pārvaldē.

Lūdzam ieinteresētos iedzīvotājus sniegt savu viedokli vai priekšlikumus par šo likumprojektu līdz 23.12.2013. Dabas aizsardzības pārvaldē, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV-2150, e-pasts: daba@daba.gov.lv