Piedalies jaunā Talsu novada veidošanā!

Līdz 31. martam ikviens Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada iedzīvotājs ir aicināts piedalīties aptaujā par jaunveidojamā Talsu novada teritorijas, kurā apvienosies patreizējie Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novadi, attīstību.

Talsu novada pašvaldība informē, ka ir uzsākts darbs pie jaunveidojamā Talsu novada attīstības plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2030. gadam un attīstības programmas 2021. – 2027. gadam, izstrādes. Dokumentus plānots izstrādāt līdz 2021. gada 31. decembrim. Saskaņā ar iepirkumu procedūru dokumentu izstrāde notiek sadarbībā ar vienu no vadošajiem telpiskās plānošanas uzņēmumiem Latvijā – SIA “Reģionālie projekti”.

Izstrādes gaitā tiks nodrošinātas sabiedrības līdzdalības iespējas, kuras iedzīvotāji un citi novada attīstībā ieinteresētie tiek aicināti izmantot, paužot savu viedokli un ierosinājumus novada attīstībai un izaugsmei.

Plānoto sabiedrības līdzdalības aktivitāšu plāns:

Aptaujas anketas var atvērt arī, izmantojot zemākredzamos QR kodus. Drukātā formātā aptaujas anketas būs pieejamas novadu informatīvajos izdevumos, lai tās varētu aizpildīt, izgriezt un atstāt novadu administrācijā vai pagastu pārvaldēs.

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2030. gadam un Talsu novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam izstrādē. Anketa ir anonīma, paustais viedoklis tiks izmantots apkopotā veidā. Aizpildīšana aizņems no 10 līdz 15 minūtēm.


Aizpildi un aicini arī citus novada iedzīvotājus to aizpildīt! Būsim pateicīgi par ieguldīto laiku un atsaucību!

Informācija par jaunveidojamo novadu un attīstības plānošanas dokumentu izstrādi pieejama Talsu novada interneta vietnes sadaļā Jaunveidojamais novads.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Lauri Laicānu, kontaktinformācija – mob. tālrunis: +371 22018236, e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv.


  

Piedalieties publiskajā apspriešanā par Kolkas sporta zāli!

[bookmarks options="default=off&draugiem=on&facebook=on&twitter=on" style="padding-left: 2px; padding-right: 2px; padding-top: 5px"]

Dundagas novada domes sēdē 22.09.2017 tika pieņemts lēmums <<Par Kolkas sporta zāli>>, kas nosaka noskaidrot Dundagas novada iedzīvotāju viedokli par jautājumu- vai piekrītat Kolkas sporta zāles iznomāšanai vai atsavināšanai.

Piedalīties aptaujā un izteikt savu viedokli var elektroniski vietnēs dundaga.lv >> un kolka.lv >>

vai klātienē Dundagas novada domē, Kolkas pagasta pārvaldē un novada bibliotēkās darba laikā no 1. novembra līdz 30. novembrim.

Iepazīties ar Dundagas novada domes 22.09.2017 sēdes lēmumu >>

Lasīt tālāk »

Piedalies Dundagas novada jaunatnes politikas noteikšanas projektā!

  Jaunatnes politikas indekss ir skaitliski izteikts, matemātiski aprēķināts rādītājs, kurš atbild uz jautājumu: Kā jaunieši novērtē savas iegūtās prasmes, vēlmes un dažādu iespēju pieejamību, sagatavojoties patstāvīgai un kvalitatīvai dzīvei sabiedrībā?

Lejuplādēt projekta aprakstu >>

Aizpildīt anketu tiešsaistē >>

[bookmarks options="default=off&draugiem=on&facebook=on&twitter=on" style="padding-left: 2px; padding-right: 2px; padding-top: 5px"]


Aicinājums daudzbērnu ģimenēm piedalīties aptaujā

Organizācija <<Māmiņu Klubs>> aicina daudzbērnu (trīs un vairāk bērni) ģimenes piedalīties elektroniskā aptaujā par ģimeņu vajadzību un iespēju apzināšanu.

Latvijā plānots ieviest īpašu atbalsta sistēmu daudzbērnu ģimenēm. Lai tā būtu efektīva un atbilstu daudzbērnu ģimeņu vajadzībām, tiek veikts pētījums. Jūsu viedoklis un pieredze ir ļoti svarīgi, lai noskaidrotu, kādas Latvijā ir daudzbērnu ģimenes galvenās vajadzības, problēmas un iespējas, kā arī Jūsu viedokli attiecībā uz esošo un nepieciešamo atbalstu un tā pieejamību. Rūpīgi izlasiet katru jautājumu un sekojiet līdzi norādēm pie jautājuma un papildus instrukcijām. Ja pie jautājuma ir sniegta papildus informācija par atbildēšanas kārtību, lūdzu ievērojiet to. Jūsu sniegtajām atbildēm tiks nodrošināta anonimitāte un rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā un prezentēti vadošajām valsts institūcijām.

Papildinformācija par aptauju un tās norisi: Sandija Salaka, Māmiņu Kluba vadītāja 

mob. tālr. 29395519; epasts sandija.salaka@ccg.lv  

Aizpildīt anketu >>

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un veltīto laiku!