Informācija iedzīvotājiem par nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanu teritorijā no Sīkraga līdz Vaidei

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” informē Kolkas pgasta piekrastes ciemu no Sīkraga līdz Vaidei iedzīvotājus un uzņēmumus par sekojošo:

  • no 2021.gada 1.augusta līdz 2021.gada 15.oktobrim nešķirotu atkritumu savākšanas pakalpojums būs pieejams iedzīvotājiem katru ceturtdienu.       
  • Iedzīvotāji un uzņēmēji, kuri ir iegādājušies SIA “AAS “PIEJŪRA”” marķētos maisus nešķirotiem sadzīves atkritumiem, šos maisus varēs izvietot, katru ceturtdienu līdz plkst.08:00 specializētās atkritumu savākšanas mašīnas maršrutā vai konteineros, kas paredzēti marķēto maisu izvietošanai (maršrutu kartes pielikumā).
  • Iedzīvotāji un uzņēmēji, kuri ir noslēguši līgumus ar SIA “AAS “PIEJŪRA””  par nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanu konteineros, ir aicināti informēt SIA “AAS “PIEJŪRA”” darbiniekus, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: info@piejuraatkritumi.lv, vai zvanot uz tālruni +371 63123306, par nepieciešamību veikt konteineru iztukšošanu biežāk (piem. katru ceturtdienu) nekā norādīts līgumā pievienotajā grafikā.​

Maršrutu kartes >

Informatīvs plakāts >

 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu pārslēgšana

[bookmarks options="default=off&draugiem=on&facebook=on&twitter=on" style="padding-left: 2px; padding-right: 2px; padding-top: 5px"]

No 2018. gada 28. marta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Dundagas  novadā sniegs SIA <<Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība <<Piejūra>> >>, tādēļ notiks jaunu līgumu par atkritumu apsaimniekošanu noslēgšana.

Dundagas novadā līgumus varēs noslēgt:

  • Dundagā 12. februārī plkst. 10.00–17.00 pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1;
  • Mazirbē 13. februārī plkst. 10.00–12.00 Mazirbes internātpamatskolā;
  • Kolkā 13. februārī plkst. 13.00–17.00 Kolkas pagasta pārvaldē «Brigas» .

Līdzi jāņem pase un iepriekšējais atkritumu apsaimniekošanas līgums!

Līdz jaunā līguma noslēgšanai iedzīvotājiem jānokārto visi maksājumi un saistības ar līdzšinējo atkritumu apsaimniekotāju «Eco Baltia vide»!


Līgumus var noslēgt arī  Talsos SIA «AAS «Piejūra»» birojā Anša Lerha-Puškaiša ielā 6 (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ēkā, 1. stāvā) katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz 17.00.

Kontaktinformācija:

  • SIA <<Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība <<Piejūra>> >>: tālr. 63123306; e-pasts: info@piejuraatkritumi.lv
  • Dundagas novada pašvaldībā Guntis Kārklevalks: tālr. 29419195; e-pasts: guntis.karklevalks@dundaga.lv