Fotogalerija: Gadsimta protesta gājiens «Aizmigušo deputātu modināšana Dundagā» 22.08.2019.

2019. gada 22. augusta rītā Dundagā pie krokodila pieminekļa pulcējās ļaudis, kuri nav vienaldzīgi par to, kāda ir Dundagas novada pārvalde, kā strādā pašvaldība un kāda ir vēlēto amatpersonu– deputātu attieksme pret saviem pienākumiem un viņu «darba devējiem» - iedzīvotājiem. Šie cilvēki pulcējas uz aktīvu sabiedribas locekļu organzētu demonstrāciju, gājienu un sapulci pie novada domes ēkas, lai līvu un Latvijas karogiem plīvojot, miermīlīgā veidā aicinātu pašvaldības amatpersonas uz aktīvu darbu novada un tā sabiedrības labā un nekad neaizmirst– kurš kuram kāpēc kalpo.

Tas bija bezprecedenta notikums Latvijas mērogā, kad tik daudzi sabiedrības locekļi aktīvi, publiski un brīvprātīgi izmanto demokrātiskā valstī noteiktās cilvēktiesības uz vārda un pulcēšanās brīvību, aizstāv savas intereses un demonstrē savu viedokli par pašvaldībā notiekošo.

Lasīt tālāk »

Dundagas novada domes deputātu iedzīvotāju pieņemšanas laiki Kolkā

◦ Vēlētāju apvienības «Mūsu cilvēkiem» deputāti Regīna Rūmniece un Gunārs Kristiņš pieņems iedzīvotājus katra mēneša otrajā piektdienā SIA Līcis-93 rūpnīcas caurlaidē no plkst. 9.00 līdz 10.00


Ÿ◦ Vēlētāju apvienības «Strādāsim kopā!» deputāti Tamāra Kaudze, Andra Grīvāne un Vilnis Skuja pieņems iedzīvotājus 24. augustā, 26. oktobrī un 28. decembrī Kolkas pagasta pārvaldē no plkst. 14.00 līdz 16.00


◦ Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts (Vēlētāju apvienības «Mūsu cilvēkiem») pieņem iedzīvotājus katra mēneša otrajā trešdienā no plkst. 11.00 līdz 13.00


28.X plkst. 18.00 Kolkas tautas namā laikraksta «Dundadznieks» redakcija aicina uz sarunu iedzīvotājus

  Par avīzi pastāstīs redaktors Alnis Auziņš, ar savu darbu iepazīstinās un uz jautājumiem atbildēs novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns, izpilddirektora pienākumu izpildītāja Baiba Dūda, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens un apvienības «Mēs varam» deputāts, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas komitejas priekšsēdētājs un Finanšu komitejas deputāts Ansis Roderts.

Uz tikšanos!