Pieteikšanās Mājas kafejnīcu dienām Lībiešu krastā un Dundagas novadā

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Pieteikšanās Mājas kafejnīcu dienām Lībiešu krastā un Dundagas novadā' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Pieteikšanās Mājas kafejnīcu dienām Lībiešu krastā un Dundagas novadā' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Pieteikšanās Mājas kafejnīcu dienām Lībiešu krastā un Dundagas novadā' iekš Twitter

Mājas kafejnīcu dienas notiks 2020. gada 6. un 7. jūnijā reizē ar Slīteres Ceļotāju dienām Lībiešu krastā (no Ģipkas līdz Ovišiem) un Dundagas novadā. Pērn aizvadījām pirmos šāda veida svētkus, kas bija plaši apmeklēti un prieku sagādāja gan dalībniekiem, gan viesiem, kas labprāt devās iepazīt mūsu puses mājas virtuvju ēdienus.

Šogad turpināsim tradīciju un atvērsim savas mājas, sētas, uzņēmumus, objektus viesiem uz vienu vai divām dienām. Šī ir lieliska iespēja veidot dārza svētkus sev un ģimenei, vienlaicīgi izmēģinot, kā tas būtu, ja būtu pašiem sava kafejnīca, kur piedāvāt savus īpašos ēdienus, dzērienus, našķus, demonstrēt amata prasmes u.tml., tādējādi reklamējot savu produkciju, izmēģinot tās pievilcību. Nav būtiski, vai jau tagad piedāvājat savu produkciju ceļotājiem un vietējiem iedzīvotājiem, vai darīsiet to pirmo reizi. Galvenais ir vēlme līdzdarboties un uzmeistarot ko gardu svētku apmeklētājiem.

Šeit apskatāmi bukleti no pagājušās vasaras mājas kafejnīcām Lībiešu krastā dundaga.lv » un Suitos alsunga.lv »


Lai dalībnieki varētu atbilstoši sagatavoties, līdz svētku norisei tiks organizētas vairākas apmācības. Pirmā tikšanās būs 28. janvārī plkst. 11.00 Kolkas Lībiešu saieta namā.

Lūdzam pieteikt savu mājas kafejnīcu līdz 24. janvārim! Lejuplādēt pieteikuma anketu »

 

Organizatoru vārdā:

Ilze Iesalniece-Brukinga, Kolkas Lībiešu saieta nama vadītāja,  tel. 29402093, lsn@kolka.lv

Alanda Pūliņa no novada tūrisma informācijas centra, tel. 29444395, tic@dundaga.lv

1. un 2. jūnijā visi uz Latvijā pirmajām Mājas kafejnīcu dienām!

Divas dienas Lībiešu krasta un Dundagas novada uzņēmīgie un viesmīlīgie ļaudis aicina jūs savās lauku sētās un saimniecībās mieloties ar pašu gatavotiem ēdieniem un dzērieniem, apskatīt viņu saimniecības, iepazīt dažādas amata prasmes vai vienkārši uzklausīt īpašus stāstus! 
Būs gan iecienīto vietējo ēdienu meistarstiķi, gan no vecmāmiņu un muižas laika pūralādēm izceltu recepšu lietā likšana. Tie ir kā dārza svētki visā novadā un Lībiešu krastā, kur ikviens var piedalīties un baudīt ēdienu daudzveidību.

Lai nekas nepaliek nenogaršots!

Lejuplādēt pasākuma bukletu »

Padalīties ar šo Kolkas ziņu '1. un 2. jūnijā visi uz Latvijā pirmajām Mājas kafejnīcu dienām!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu '1. un 2. jūnijā visi uz Latvijā pirmajām Mājas kafejnīcu dienām!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu '1. un 2. jūnijā visi uz Latvijā pirmajām Mājas kafejnīcu dienām!' iekš Twitter

18. maijā praktiskās nodarbības tūrisma pakalpojuma sniedzējiem

2017. gada 18. maijā notiks praktiskās nodarbības tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kur tūrisma jomas eksperte Inga Aulmane izvērtēs Dundagas un Ventspils novadu tūrisma pakalpojumus un sniegs priekšlikumus to uzlabošanai. Praktiskās nodarbības notiks Igaunijas un Latvijas pārrobežas sadarbības programmas atbalstītā projekta «Etnisko kultūrtelpu attīstība kā tūrisma galamērķis «UNESCO – tourism» » (projekta Nr. Est-Lat 15) ietvaros un tiek īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu.

Tūrisma uzņēmējiem ir iespēja pieteikties nodarbībām līdz 15.maijam, nosūtot  pieteikumu uz e-pastu ilze.steine@dundaga.lv vai zvanot pa tālr. 28717810. Vietu skaits nodarbībās ir ierobežots.

Lejuplādēt pasākuma programmu »

Padalīties ar šo Kolkas ziņu '18. maijā praktiskās nodarbības tūrisma pakalpojuma sniedzējiem' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu '18. maijā praktiskās nodarbības tūrisma pakalpojuma sniedzējiem' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu '18. maijā praktiskās nodarbības tūrisma pakalpojuma sniedzējiem' iekš Twitter

Andrim Antmanim– kultūras zīme «Latviskais mantojums»*!

Šodien, 27. novembrī Kultūras ministrijā tiks pasniegta kultūras zīme «Latviskais mantojums» 14 lauku tūrisma uzņēmējiem kā pateicība par līdz šim paveikto kultūras mantojuma daudzināšanā. Viens no kultūras zīmes saņēmējiem «Par Lībiešu krasta kultūrvides saglabāšanu un daudzināšanu – lībiešu žogi» šogad ir lauku tūrisma uzņēmējs no Pitraga, Pitraga Krogu saimnieks Andris Antmanis. Apsveicam!

*Kultūras zīme «Latviskais mantojums» tiek pasniegta Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu, rādot to apmeklētājiem. Zīme izveidota pēc „Lauku ceļotāja” iniciatīvas, lai godinātu un rādītu latviskās kultūras un sadzīves mantojumu, kas dzīvo mūsdienās. Pēc šīs zīmes varat pazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, svinēt latviskos svētkus.

Dundagas novadā 2013. gadā kultūras zīmi «Latviskais mantojums» saņēma Ūšu saimniece Dženeta Marinska.

Pie Andra Pitragā »

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Andrim Antmanim– kultūras zīme «Latviskais mantojums»*!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Andrim Antmanim– kultūras zīme «Latviskais mantojums»*!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Andrim Antmanim– kultūras zīme «Latviskais mantojums»*!' iekš Twitter