Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs

Juris Orinskis
Tālruņi: +371 63220548; +371 29410421
E-pasts: juris.orinskis@talsi.lv

Kolkas pagasta pārvaldes lietvede

Nora Kalmane
Tālruņi: +371 25480399
E-pasts: nora.kalmane@talsi.lv

Kolkas pagasta pārvaldes
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Eva Frišenfelde
Tālrunis: +371 26324975
E-pasts: eva.frišenfelde@talsi.lv

Talsu novada bāriņtiesas locekle

Daina Dēvita
Tālrunis: +371 29464059
E-pasts: daina.devita@talsi.lv

Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece

Daiga Muceniece
Tālrunis: +371 29149134
E-pasts:  daiga.muceniece@talsi.lv

Dzimtsaraksta pakalpojumi ir pieejami:
Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas pagastā, Talsu novadā, LV-3270
Otrdien 8.00—12.00 un 13.00—18.00
Trešdien 8.00—12.00 un 13.00—17.00
Ceturtdien 8.00—12.00 un 13.00—17.00
Piektdien 8.00—12.00

Kolkas sākumskolas direktore

Antra Laukšteine
Tālruņi: +371 63220576; +371 26317511
E-pasts:  antra.lauksteine@talsi.lv

Pirmskolas izglītības iestādes «Rūķītis»

Tālrunis: +371 63220579
E-pasts: piirukitis@inbox.lv

Kolkas tautas nama vadītāja

Ilona Onzule
Tālrunis: +371 29420750
E-pasts:  ilona.onzule@talsi.lv

Kolkas Lībiešu saieta nams
Klientu apkalpošanas speciāliste

Andželika Simsone 
Tālrunis: +371 27310105
E-pasts: andzelika.simsone@talsi.lv

Kolkas bibliotēkas vadītāja

Olita Kalna
Tālrunis: +371 63276476
E-pasts: olitakolka@inbox.lv

Mazirbes bibliotēkas vadītāja

Sniedze Švāģere
Tālrunis: +371 28656760
E-pasts: mazirbe_bibl@inbox.lv

Kolkas pagasta pārvalde

Adrese:
“Brigas”, Kolka, Kolkas pagasts, Talsu nov.
LV-3275
E-pasts: kolka.parvalde@talsi.lv
Tālrunis / Fakss: +371 632 20548

Rekvizīti norēķiniem

Visus maksājumus, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, iedzīvotāji var veikt tikai Talsu novada pašvaldības, reģ. nr. 90009113532, zemāk norādītajos norēķinu kontos:

AS SEB banka LV49UNLA0028700130033,
AS Swedbank LV79HABA0001402059015,
AS CITADELES BANKA LV85PARX0012750880002,
AS Luminor banka LV45RIKO0002013183564.

Close Search Window