Informācija iedzīvotājiem par nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanu teritorijā no Sīkraga līdz Vaidei

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” informē Kolkas pgasta piekrastes ciemu no Sīkraga līdz Vaidei iedzīvotājus un uzņēmumus par sekojošo:

 • no 2021.gada 1.augusta līdz 2021.gada 15.oktobrim nešķirotu atkritumu savākšanas pakalpojums būs pieejams iedzīvotājiem katru ceturtdienu.       
 • Iedzīvotāji un uzņēmēji, kuri ir iegādājušies SIA “AAS “PIEJŪRA”” marķētos maisus nešķirotiem sadzīves atkritumiem, šos maisus varēs izvietot, katru ceturtdienu līdz plkst.08:00 specializētās atkritumu savākšanas mašīnas maršrutā vai konteineros, kas paredzēti marķēto maisu izvietošanai (maršrutu kartes pielikumā).
 • Iedzīvotāji un uzņēmēji, kuri ir noslēguši līgumus ar SIA “AAS “PIEJŪRA””  par nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanu konteineros, ir aicināti informēt SIA “AAS “PIEJŪRA”” darbiniekus, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: info@piejuraatkritumi.lv, vai zvanot uz tālruni +371 63123306, par nepieciešamību veikt konteineru iztukšošanu biežāk (piem. katru ceturtdienu) nekā norādīts līgumā pievienotajā grafikā.​

Maršrutu kartes >

Informatīvs plakāts >

 

Kolkas Lībiešu saieta nams ir atvērts individuāliem apmeklējumiem!

Samazinoties ar Covid-19 inficēto cilvēku skaitam valstī, apmeklētājiem tiek atvērts Kolkas Lībiešu saieta nams. Visu jūniju šeit būs skatāma Anitas Nikuļcevas ziedošo akvareļu izstāde "Salds..". Skaistie darbi aicina novērsties no ikdienas steigas un ieraudzīt neparasto parastajā.


Lībiešu saieta nams ir atvērts katru dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00, izņemot 23. un 24. jūniju.

Namā, neskaitot darbiniekus, vienlaicīgi var atrasties viena persona vai vienas mājsaimniecības locekļi, izmantojot deguna un mutes aizsegu un ievērojot 2 metru savstarpējo distanci ar darbiniekiem.

Lūdzam apmeklētājus izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt Lībiešu saieta namu, ja personai ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, kā arī ja personai ir noteikts pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingras izolācijas nosacījumus

5.jūnijā jādodas vēlēt jauno Talsu novada domi!

Vēlēšanu iecirkņu adreses:


► DUNDAGAS PILS Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts.

► VĪDALES SKOLA "Vīdales Skola", Vīdale, Dundagas pagasts

► KAĻĶU BIBLIOTĒKA "Ozoli"-1, Kaļķi, Dundagas pagasts

► MAZIRBES BIBLIOTĒKA Skolotāju māja 2 dzīvoklis Nr. 12, Mazirbe, Kolkas pagasts

► KOLKAS TAUTAS NAMS "Tautas Nams", Kolka, Kolkas pagasts

Šajās vēlēšanās var balsot jebkurā jaunā Talsu novada vēlēšanu iecirknī! 


Vēlēšanu iecirkņu darba laiki:

Iepriekšējā balsošana:

 • Ceturtdiena, 3. jūnijs 9.00 līdz 16.00
 • Piektdiena, 4. jūnijs 13.00 līdz 20.00

Vēlēšanu dienā:

 • Sestdiena, 5. jūnijs 7.00 līdz 20.00

Atceries!

 • Balsošana atrašanās vietā:

Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. Šim nosacījumam atbilst arī vēlētāji, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā saistībā ar Covid-19 un slimojošu personu aprūpētāji, ja viņi attiecīgā vēlēšanu apgabala vēlētāji un balsošanas brīdī atrodas aprūpējamā dzīvesvietā. 

 • Kā pieteikties balsošanai mājās?

1. Jāuzraksta iesniegums (lejuplādēt iesnieguma veidlapu > )

2. Vēlēšanu nedēļā, no 31. maija līdz 5. jūnija plkst.12.00*, iesniegums jānogādā vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī.

3. Iesnieguma var nosūtīt arī sava vēlēšanu apgabala pašvaldības vēlēšanu komisijai pa pastu vai e-pastā. Ja iesniegumu sūta pa e-pastu, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu!

 • Visu vēlēšanu iecirkņu kontaktinformācija >
 • Lai nobalsotu, iecirknī jāuzrāda derīga pase vai ID 
 • Lai mazinātu vīrusa infekcijas Covid-19 izplatības riskus, vēlētāji tiek aicināti ievērot divu metru distanci, dezinficēt rokas, valkāt sejas masku, kā arī ieteicams, dodoties balsot, ņemt līdzi savu pildspalvu. Vienreizlietojamo sejas masku un pildspalvu varēs saņemt arī iecirknī.


Izmanto savu ietekmi, veidojot savu jauno Talsu novadu!