Kolkas Lībiešu saieta nams ir atvērts individuāliem apmeklējumiem!

Samazinoties ar Covid-19 inficēto cilvēku skaitam valstī, apmeklētājiem tiek atvērts Kolkas Lībiešu saieta nams. Visu jūniju šeit būs skatāma Anitas Nikuļcevas ziedošo akvareļu izstāde "Salds..". Skaistie darbi aicina novērsties no ikdienas steigas un ieraudzīt neparasto parastajā.


Lībiešu saieta nams ir atvērts katru dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00, izņemot 23. un 24. jūniju.

Namā, neskaitot darbiniekus, vienlaicīgi var atrasties viena persona vai vienas mājsaimniecības locekļi, izmantojot deguna un mutes aizsegu un ievērojot 2 metru savstarpējo distanci ar darbiniekiem.

Lūdzam apmeklētājus izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt Lībiešu saieta namu, ja personai ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, kā arī ja personai ir noteikts pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingras izolācijas nosacījumus

5.jūnijā jādodas vēlēt jauno Talsu novada domi!

Vēlēšanu iecirkņu adreses:


► DUNDAGAS PILS Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts.

► VĪDALES SKOLA "Vīdales Skola", Vīdale, Dundagas pagasts

► KAĻĶU BIBLIOTĒKA "Ozoli"-1, Kaļķi, Dundagas pagasts

► MAZIRBES BIBLIOTĒKA Skolotāju māja 2 dzīvoklis Nr. 12, Mazirbe, Kolkas pagasts

► KOLKAS TAUTAS NAMS "Tautas Nams", Kolka, Kolkas pagasts

Šajās vēlēšanās var balsot jebkurā jaunā Talsu novada vēlēšanu iecirknī! 


Vēlēšanu iecirkņu darba laiki:

Iepriekšējā balsošana:

 • Ceturtdiena, 3. jūnijs 9.00 līdz 16.00
 • Piektdiena, 4. jūnijs 13.00 līdz 20.00

Vēlēšanu dienā:

 • Sestdiena, 5. jūnijs 7.00 līdz 20.00

Atceries!

 • Balsošana atrašanās vietā:

Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. Šim nosacījumam atbilst arī vēlētāji, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā saistībā ar Covid-19 un slimojošu personu aprūpētāji, ja viņi attiecīgā vēlēšanu apgabala vēlētāji un balsošanas brīdī atrodas aprūpējamā dzīvesvietā. 

 • Kā pieteikties balsošanai mājās?

1. Jāuzraksta iesniegums (lejuplādēt iesnieguma veidlapu > )

2. Vēlēšanu nedēļā, no 31. maija līdz 5. jūnija plkst.12.00*, iesniegums jānogādā vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī.

3. Iesnieguma var nosūtīt arī sava vēlēšanu apgabala pašvaldības vēlēšanu komisijai pa pastu vai e-pastā. Ja iesniegumu sūta pa e-pastu, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu!

 • Visu vēlēšanu iecirkņu kontaktinformācija >
 • Lai nobalsotu, iecirknī jāuzrāda derīga pase vai ID 
 • Lai mazinātu vīrusa infekcijas Covid-19 izplatības riskus, vēlētāji tiek aicināti ievērot divu metru distanci, dezinficēt rokas, valkāt sejas masku, kā arī ieteicams, dodoties balsot, ņemt līdzi savu pildspalvu. Vienreizlietojamo sejas masku un pildspalvu varēs saņemt arī iecirknī.


Izmanto savu ietekmi, veidojot savu jauno Talsu novadu!

Ziedu laivām Kolkā – 10 gadi!

Pirms 10 gadiem Kolkas ciema valde kopā ar ziedotājiem – SIA Līcis 93, Banga Seafood, IK Jaunliepas, Baibas Aptieku, Aigaru Keheru un Ingu Hausmani realizēja ideju par Kolkas ciema apzaļumošanu, izveidoja ziedu laivas kā puķu dobes. Sākotnēji ciema valdes vīri sprieda, ka nepieciešams projekts, nu vismaz skice, tomēr pēc sarunas ar Aigaru Keheru bija skaidrs, ka laivas taps arī bez uzzīmētām skicēm. Vēlēkajos gados tapa arī ziedu bāka, tomēr tās atrašanās vieta vēju krustpunktā puķēm bija ļoti nelabvēlīga. Katru vasaru puķes lolojušas – Inga Hausmane, Inta Antane, Velta Šteine, Aija Tarlapa, Lībiešu centra “Kūolka” entuziastes, Dženeta Marinska. Milzīgs paldies jums un jūsu palīgiem! Īpaša pateicība Kolkas pagasta pārvaldei, Dundagas novada pašvaldībai, mūzikas skolotājiem Solvitai Lokai un Aigaram Dziļumam no Baldones, un skaisto puķu audzētājiem - Jungfermaņu ģimenei no Talsiem.

Lai Kolka zied un priecē mūs arī turpmāk! Vienīgais lūgums Kolkasraga vējiem un četrkājainajiem Kolkas “viesiem”– būt saudzīgākiem pret puķēm!

Kolkas ciema valdes vārdā,

Dzintra Tauniņa


Projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” 2021.gadā īstenošana

Latvijas vides aizsardzības fonda padome ir pieņēmusi lēmumu finansēt nacionālas nozīmes projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”. Šo projektu īsteno Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) kā projekta vadošais partneris ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām, tai skaitā – Dundagas novada pašvaldību.

Projekta mērķis ir Baltijas jūras piekrastes pludmalēs nodrošināt kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Līdzīgi kā pagājušajā gadā, Dundagas novada piekrastes teritorijā ar projekta atbalstu gādās par atkritumu un mirušo dzīvnieku savākšanu un utilizēšanu, uzturot kārtībā pludmales joslu 36 km garumā.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2020.gada 1.maija līdz 2020.gada 1.oktobrim.

Lai īstenotu projektu, Dundagas novada pašvaldība ir noslēgusi pakalpojuma līgumu ar IK “Jūrmalnieki AI” par pludmales joslu kopšanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 10 419,73 eiro, ko pilnībā finansē Latvijas vides un aizsardzības fonds.

Diāna Kristiņa,

Dundagas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja


Dundagas novada pašvaldībā tiek iecelta pagaidu administrācija

Ņemot vērā to, ka Dundagas novada dome nav bijusi spējīga atbilstoši likumam ievēlēt domes priekšsēdētāju un viņa vietnieku, kā to nosaka likuma "Par pašvaldībām" 91. panta pirmās daļas 3. punkts, tādējādi nenodrošinot likumā noteikto pienākumu un uzdevumu izpildi un valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu ievērošanu, Ministru kabinets ir iesniedzis Saeimā, Saeima 2021. gada 13. maijā 2 lasījumos ir pieņēmusi un Valsts prezidents ir izsludinājis Dundagas novada domes atlaišanas likumu.


Saskaņā ar šo likumu Dundagas novada pašvaldībā tiek iecelta pagaidu administrācija šādā sastāvā:

 • pagaidu administrācijas vadītājs — Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadošais eksperts Arnis Šults;
 • pagaidu administrācijas vadītāja vietniece — Finanšu ministrijas Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore Inta Komisare;
 • pagaidu administrācijas locekle — Zemkopības ministrijas Juridiskā departamenta direktore Sintija Dumbrovska.

Pagaidu administrācija pilda normatīvajos aktos noteiktās vietējās pašvaldības domes funkcijas un nodrošina pašvaldības institūciju darba nepārtrauktību, kā arī finansiālo un saimniecisko darbību. Pagaidu administrācijas vadītājs pilda normatīvajos aktos Dundagas novada domes priekšsēdētājam noteiktos pienākumus.

Pagaidu administrācija darbojas līdz dienai, kad uz pirmo sēdi sanāk jaunievēlētā Talsu novada dome.

Pagaidu administrācijas darbību nodrošina un finansē no Dundagas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.


Pagaidu administrācijas kontaktinformācija>


Papildinformācija par normatīvā akta pieņemšanu:

 
17.05.2021. |