Kolkas pasta nodaļa no 15. decembra sāk darbu jaunās telpās «Zītaros»

Talsu novada Kolkas pasta nodaļa 2021. gada 15. decembrī sāks darbu jaunās telpās «Zītaros». Jaunās telpas atrodas netālu no līdzšinējās apkalpošanas vietas un ir komfortablākas gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem. Nodaļas darbalaiks saglabāsies nemainīgs, bet sakarā ar pārcelšanās darbiem tas būs mainīts 14. decembrī. 

No 15. decembra Kolkas pasta nodaļa strādās jaunās telpās «Zītaros», nodrošinot pasta pakalpojumu sniegšanu patīkamākā vidē ar atjauninātu preču sortimentu. Nodaļas jaunā atrašanās vieta ir tuvu līdzšinējām telpām, un, lai pasta pakalpojumus varētu saņemt arī klienti ar kustību traucējumiem un jaunie vecāki ar bērnu ratiņiem, pie nodaļas būs izvietota speciāla zvanu poga, kuru varēs atpazīt pēc īpašas piktogrammas.

Sakarā ar pārcelšanās darbiem 14.decembrī būs mainīts Kolkas pasta nodaļas darbalaiks līdzšinējā adresē: tā strādās no plkst.9 līdz 11. Jaunajās telpās Kolkas pasta nodaļa strādās tāpat kā līdz šim: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.9 līdz 13, bet piektdienās no plkst. 9 līdz 12.

Kolkas iedzīvotāji par pasta nodaļas adreses izmaiņām ir informēti ar paziņojumiem savās pastkastītēs, un šī informācija ir pieejama arī esošajās nodaļas telpās.

Latvijas Pasts aktīvi realizē klientu apkalpošanas uzlabošanas projektus pasta nodaļās, nodrošinot nodaļu telpu atjaunošanu atbilstoši klientu un darbinieku vajadzībām.

 

Vineta Danielsone,
VAS Latvijas Pasts Ārējo komunikāciju vadības daļas vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

25.11.2021. |

Pašvaldība sāk darbu zaļajā režīmā

No 15. novembra Latvijā atcelti pastiprinātie Covid-19 izplatības ierobežošanas nosacījumi. Savukārt izglītības, kultūras, sporta un tūrisma iestāžu darbs tiek organizēts pēc Ministru kabineta rīkojumā noteiktajām prasībām.

No 15. novembra iedzīvotāji Talsu novada pašvaldības administratīvā centra apmeklētāju pieņemšanas centrā un kasē, pilsētu un pagastu pārvaldēs un pašvaldības kapitālsabiedrībās tiek apkalpoti zaļajā režīmā pēc iepriekšēja pieraksta. Tas ir, personas, kurām ir derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, var pieteikties klātienes apmeklējumam. Pie pašvaldības administrācijas, pilsētu, pagastu un apvienību pārvalžu, kapitālsabiedrību ēku durvīm ir izvietota informācija, kur norādīta kontaktinformācija, kā arī informācija par iespēju ievietot iesniegumu pastkastē vai iesniegt elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv (e-iesniegums iestādei).

Cilvēkiem, kuriem nav derīgs Covid-19 sertifikāts, saziņa ar pašvaldību iespējama attālināti: rakstot elektroniskajā pastā, telefoniski, izmantojot attālinātās iespējas iesniegt dokumentāciju.

Gan Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā, gan pilsētu un pagastu pārvaldēs, iepriekš piesakoties, iespējams izdrukāt Covid-19 sertifikātus.

Pansionāts „Lauciene” un kapitālsabiedrība SIA „Dundagas veselības centrs” apmeklētājiem pieejama ar speciālu iestādes vadītāja atļauju un iestādes saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Talsu novada Sociālā dienesta Higiēnas pakalpojumu centrā Stabu ielā 6 Talsos un „Zvirgzdu pansijā” Zvirgzdos turpinās klientu pieņemšana. Tiek nodrošināta veļas mazgāšana Valdemārpils attālinātajā klientu apkalpošanas punktā Raiņa ielā 16 trūcīgām un maznodrošinātām personām. Darbu turpina arī Talsu novada Sociālā dienesta Rojas attālinātais klientu pieņemšanas punkts Celtnieku ielā 6 Rojā. Šajās iestādēs pakalpojumi pieejami tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Kultūrā, sportā, izglītības un tūrisma darbā tiek ievērota Ministru kabineta rīkojumā noteiktā kārtība. Piemēram, novada bibliotēkās un muzejos klātienes apmeklējums iespējams personām ar derīgu Covid-19 sertifikātu. Dažādu kultūras, sporta un tūrisma pasākumu organizēšanā tiks ievērotas visas valstī noteiktās drošības prasības.

Savukārt Dzimtsarakstu nodaļas organizē darbu saskaņā ar Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta norādījumiem.

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko


15.11.2021. |