Piedalies aptaujā par Talsu novada karoga atbilstošāko vizuālo noformējumu!

Līdztekus Talsu novada jaunā ģerboņa izstrādei, sākts darbs pie jauna Talsu novada karoga izveides. Tā kā līdz administratīvi teritoriālajai reformai Talsu novada karogā bija atspoguļots bijušā Talsu novada ģerbonis, tad, līdz ar jauna ieviešanu, būs nepieciešams radīt arī jaunu novada karogu. Patlaban izstrādāti pieci iespējamie Talsu novada karoga meti, bet, lai izvēlētos Talsu novadam atbilstošāko, Talsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā un balsot par tīkamāko karoga vizuālo noformējumu.


Talsu ​pašvaldība no 3. līdz 9. oktobrim organizē aptauju elektroniskajā vidē, lai noskaidrotu, kurš no pieciem Talsu novada karoga metiem iedzīvotajiem šķiet atbilstošākais jaunajam Talsu novadam. Aptauju iespējams aizpildīt, reģistrējoties ar gmail e-pasta adresi, lai tādējādi nodrošinātu objektīvākus aptaujas rezultātus, samazinot iespēju, ka viens respondents anketu aizpilda vairākkārt.

Piedalīties aptaujā >


Ierastā prakse liecina, ka karoga noformējumā tiek izmantoti ģerboņa elementi, tas ir, tajā attēlotie simboli, izvēlētās krāsas, tāpēc mākslinieku Jura Ivanova un Ilzes Lībietes piedāvātajos karoga metos iekļautas atsauces uz paredzēto jauno Talsu novada ģerboni (tā heraldiskais apraksts: dalīts ar pazeminātu smaili: zils un zelts. Zelta smailē zaļš ozollapu vainags.)

Talsu novada karoga apstiprināšana notiek, tā aprakstu iekļaujot pašvaldības saistošajos noteikumos („Par Talsu novada simboliku”).

Talsu novada ģerboņa un karoga izmaiņas neietekmē pārējo novada pilsētu un pagastu ģerboņu un karogu vizuālo noformējumu.

Sestdien, 1.oktobrī 14. Saeimas vēlēšanas!

Vēlēšanu iecirkņi Kolkas pagastā:

  • Kolkā– iecirknis Nr.840 Kolkas Lībiešu saieta namā, adrese «Pastnieki», Kolka, Kolkas pag., Talsu novads
  • Mazirbē– iecirknis Nr.834 Mazirbes bibliotēkā, adrese Skolotāju māja 2 dzīvoklis Nr. 12, Mazirbe, Kolkas pag., Talsu novads

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks:

Pirmdien, 26. septembrī no plkst. 17.00 līdz 20.00;
Otrdien, 27. septembrī no plkst. 8.00 līdz 11.00;
Trešdien, 28. septembrī no plkst.17.00 līdz 20.00;
Ceturtdien, 29. septembrī no plkst. 9.00 līdz 12.00;
Piektdien, 30. septembrī no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Vēlēšanu dienā sestdien, 1. oktobrī, iecirkņi būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.


Balsi glabāšanā Talsu novadā nodot varēs tikai vēlēšanu iecirknī Nr. 826. TALSU TAUTAS NAMS, Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads:

Pirmdien, 26. septembrī no plkst. 17.00 līdz 20.00;
Ceturtdien, 29. septembrī no plkst. 9.00 līdz 12.00;
Piektdien, 30. septembrī no plkst. 10.00 līdz 16.00.


Balsošana vēlētāja atrašanās vietā:

Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nav iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī slimojošu personu aprūpētāji.

Balsošanu vēlētāja atrašanās vietā var pieteikt no 26. septembra līdz 1. oktobrim plkst. 12.00. Iesniegumi, kas tiks saņemti vēlēšanu dienā pēc plkst. 12.00, tiks izpildīti tikai tādā gadījumā, ja vēlēšanu iecirkņa komisijas darbiniekiem būs iespējams ierasties vēlētāju atrašanās vietā līdz plkst. 20.00.

Lai pieteiktu balsošanu savā atrašanās vietā, vēlētājam jāuzraksta iesniegums un līdz 1. oktobrim jānogādā vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī. Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski nosūtot uz e-pastu: velesanu.komisija@talsi.lv. Ja iesniegums tiek sūtīts pa e-pastu, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniegums balsojumam atrašanās vietā>


Detalizēta informācija cvk.lv>

Piedalies aptaujā par kultūras norisēm Kolkā!

Tuvojoties gada pēdējam ceturksnim, vēlamies uzzināt Kolkas un apkārtnes iedzīvotāju viedokli par kultūras norisēm Kolkā, lai, ieklausoties Jūsu ieteikumos, sekmīgi plānotu nākamā gada kultūras pasākumu programmu. Mums ir svarīgs mūsu kopienas atbalsts un iesaiste.

Aptauja ir anonīma. Būsim pateicīgi par Jūsu veltīto laiku anketas aizpildīšanā!

Doties uz aptauju >