Kolkas Lībiešu saieta nams ir nams ar senu vēsturi. Šajā vietā par Dundagas pagasta līdzekļiem uzcēla skolu, un tā savas durvis vēra 1881. gadā. Pirmais Kolkas pagastskolas skolotājs un pārzinis bija latvietis Kārlis Vilhelms Štauers. Pie mājas daudzus gadus bija Kolkas pirmajai skolai veltīta piemiņas plāksne, kas arī šobrīd ir svarīga vēstures liecība.

Šobrīd nams ir pilnīgi pārbūvēta (renovēta) publiska būve Kolkas ciemā. Apmeklētājiem no jauna tā durvis vēra 2019. gada pavasarī. Kā vēstī nama nosaukums, tā uzdevums ir pulcēt kopā ļaudis, lai uzturētu dzīvu līvu garu. Tas izveidots kā Ziemeļkurzemes piekrastes lībiešu kultūras mantojuma eksponēšanas vieta un vienlaicīgi, kā iedzīvotāju kopā būšanas centrs, attīstības un tūrisma informācijas centrs.

Namā pulcējas aktīvie Kolkas ciema iedzīvotāji un interesenti, kuriem ir saistošs lībiešu krasta un īpaši Kolkas ciema kultūras mantojums. Līvu savienības Kolkas grupa ir izvietojusi publiskai apskatei savus kolekcijas priekšmetus un bibliotēku. Šeit apmetusies arī biedrība “Domesnes” – domu biedru grupa, kurai ir interese rūpēties par Kolkas raga vēsturisko izpēti un tās mantojuma saglabāšanu.

Namā apskatāma pastāvīgā ekspozīcija “Kolka. Divas jūras. Viena sala. Trīs valodas”, Tā ir ieskats Ziemeļķurzemes lībiešu kultūrā, tradicionālajās nodarbēs, valodas skanējumā un piekrastes kultūrvēsturiskajā mantojumā.

Ekspozīcija 2021. gadā  ir izpelnījusies atzinību konkursā “Eksporta un inovācijas balva” , saņemot 3. vietas godalgu kategorijā  “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts” biedrību, nodibinājumu, plānošanas reģionu un pašvaldības iestāžu grupā.

Namā ir iespēja organizēt un apmeklēt kultūras pasākumus, seminārus, mācības, mainīgās izstādes, kā arī saņemt tūrisma informāciju.

Kolkas Lībiešu saieta nams ir pieejams apmeklētājiem ar kustību traucējumiem un ratiņkrēslos, kā arī vecākiem ar bērnu ratiņiem. Ir arī mazuļu pārtīšanas vieta.

Close Search Window