Rosīga darbošanās Kolkas katoļu baznīcā

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Rosīga darbošanās Kolkas katoļu baznīcā' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Rosīga darbošanās Kolkas katoļu baznīcā' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Rosīga darbošanās Kolkas katoļu baznīcā' iekš Twitter

Arī šogad rudens atnācis ar rosīgiem darbiem Kolkas katoļu draudzē. Jau otro gadu, piedaloties Dundagas novada pašvaldības vietējo iniciatīvu projektu konkursā, draudzei ir iespēja saņemt pašvaldības finansiālu atbalstu baznīcas labiekārtošanas ieceru īstenošanai. Pirms gada tika sakārtota baznīcas teritorija un izveidoti dekoratīvi dzīvžoga apstādījumi, nu pienācis laiks baznīcas ēkas saglabāšanas darbiem — īstenots projekts «Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu baznīcas grīdas seguma nomaiņa. I posms».

Projekta mērķis bija veikt Kolkas katoļu baznīcas bojātās dēļu grīdas seguma nomaiņu sakrālajai telpai un sakristejai (guļbūves kopējā platība 100 m²). Tā kā darbu kopējās izmaksas ir visai apjomīgas, tika nolemts projektu dalīt divos posmos jeb kārtās. Pirmais, nu jau īstenotais posms ietver vecās koka grīdas demontāžu, hidroizolācijas un siltumizolācijas materiālu slāņu ieklāšanu, lai aizsargātu ēku no turpmākas mitruma un aukstuma iekļuves, kā arī betona seguma kārtas ieklāšanu. Otrajā kārtā – nākamā gada pavasarī plānots uz nostiprinātās betona pamatnes ieklāt jaunu koka dēļu virskārtu, lai guļbūves ēka atjaunotu un saglabātu savu interjera kopskatu.

Lasīt tālāk »

Dundagas novada pašvaldība apbalvo labākos!

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība apbalvo labākos!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība apbalvo labākos!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība apbalvo labākos!' iekš Twitter

Šogad Dundagas novada pašvaldības apbalvojumiem ir tikuši izvirzīti un apbalvojumus saņems šādi Kolkas pagasta ļaudis:

Atzinības raksts:

  • Guntai un Igoram Ginteriem — Mazirbes «Stūrīšu» saimniekiem — par lībiešu tradīciju daudzināšanu augstā līmenī, par novada un valsts tēla spodrināšanu.
  • Gaidim Bērziņam — par vispusīgu atbalstu Pitraga, Kolkas pagasta un visa Dundagas novada problēmu apzināšanā un risināšanā, kultūras norišu atbalstīšanu.
  • Benitai Osei — par Piejūras pašvaldību festivāla «Pie jūras dzīve mana» rīkošanu Kolkā, par Kolkas senioru dzīves aktivizēšanu.
  • Elīzai Sakniņai — par atsaucību, veidojot mākslinieciski augstvērtīgu vizuālo noformējumu Lībiešu svētkiem Mazirbē, ielūgumiem un citiem reprezentācijas materiāliem.

Dundagas novada augstāko apbalvojumu — Goda rakstu saņems Baiba Šuvcāne — par izcilu ieguldījumu piekrastes un lībiešu tautas kultūrvēstures pētniecībā, iemūžināšanā un daudzināšanā!


Apsveicam visus atzinību nopelnījušos ļaudis! Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas valsts proklamēšanas svētku svinīgajos pasākumos 17. novembrī Dundagas vidusskolas zālē, kur savu apbalvojumu saņems Gaidis Bērziņš un 18. novembrī plkst. 19.00 Kolkas tautas namā, kur sumināsim pārējos!

Atgādinām, ka šai pašā dienā– 18. novembrī Baiba Šuvcāne no Valsts prezidenta R.Vējoņa rokām saņems augsto valsts apbalvojumu– Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru. Pēc šī pasākuma Rīgas pilī Baiba steigsies atpakaļ uz Kolku, lai piedalītos pasākumā Kolkas tautas namā.

Baibai Šuvcānei pieškirts augstākais valsts apbalvojums– Triju Zvaigžņu ordenis!

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Baibai Šuvcānei pieškirts augstākais valsts apbalvojums– Triju Zvaigžņu ordenis!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Baibai Šuvcānei pieškirts augstākais valsts apbalvojums– Triju Zvaigžņu ordenis!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Baibai Šuvcānei pieškirts augstākais valsts apbalvojums– Triju Zvaigžņu ordenis!' iekš Twitter

Ordeņu kapituls 2016. gada 12. oktobrī nolēma par nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru un iecelt par ordeņa kavalieri kolcinieci, lībiešu kultūras darbinieci un novadpētnieci Baibu Šuvcāni! Lepojamies un apsveicam!

Apbalvojumu pasniegšanas ceremonija notiks 2016. gada 18. novembrī Rīgas pilī. Ceram, ka pēc tam varēsim arī sveikt Baibu svinīgajā Valsts svētku pasākumā Kolkā.


Uzziņa: Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvo par sevišķiem nopelniem Tēvijas labā. Nopelni Tēvijas labā, par kuriem Triju Zvaigžņu ordeni piešķir, var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, gan īpaši nopelni Latvijas neatkarības atjaunošanas periodā vai valsts tālākas nostiprināšanas laikā.