1. jūnijā Baznīcu nakts

Kolkas katoļu baznīcā:


Kolkas luterāņu baznīcā:
18.00 Vakara lūgšana
19.00 Lībiešu ansambļa Laula un Kolkas koklētāju ansambļa koncerts
21.30 Stundu lūgšanas– Baznīcas prakse cauri gadu tūkstošiem. Lekciju vada Piltenes iecirkņa prāvests Kārlis Irbe
23.00 Tezē dziedājumi


Ģipkas baptistu draudzē, Ģipkas ciema «Straumēs»:

19.00−19.45   Svētbrīdis. Bībeles lasījumi, baptistu tradicionālās dziesmas, lūgšanas

20.00−20.45    ģitārista Normunda Priednieka koncerts

21.00−21.10    Svētā lūgšana, Latvijas himna

21.15−23.30    Izstāde “Padomju laika pagrīdes kristīgā literatūra un Bībeles”

21.30−23.30    Darbnīca “Mans Bībeles citāts”

21.30−24.00    Sarunas pie tējas


Ģipkas luterāņu baznīcā:

Baznīca būs atvērta apmeklētājiem no plkst.11.00 līdz 24.00.
Ekskursijas baznīcā vadīs draudzes priekšnieks, tel.: 29212933.

14.00 baznīcas tornī pie kafijas un uzkodām tikšanās ar vietējām gleznotājām Viju Sileviču un Dzintru Vīganti, dzejnieci Zaigu Kilmiti.
15.00−16.00 Ģipkas kapsētā sakopsim Ģipkas skolas pirmās skolotājas kapakmeni un atdusas vietu.
20.20 koncerta ievadvārdus runās draudzes priekšnieks.
20.30 koncerts par ziedojumiem, kuri tiks novirzīti baznīcas muzeja iekārtošanai baznīcas tornī.
Koncertē Bērnu klīniskās Universitātes slimnīcas jauktais koris un Latvijas Universitātes mūzikas ansamblis «Canto».
Pēc koncerta aicinājums pie sev mīļajiem kapsētā aizdegt svecītes. Gan tuvi, gan tāli, būsiet mīļi gaidīti!

Padalīties ar šo Kolkas ziņu '1. jūnijā Baznīcu nakts' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu '1. jūnijā Baznīcu nakts' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu '1. jūnijā Baznīcu nakts' iekš Twitter