4.augustā plkst.18.00 Kolkas Lībiešu saieta namā grāmatas «Imants Ziedonis. Epifanijos» atvēršana.

Grāmatas atklāšanas svētkos būs iespēja tikties ar Lietuvas literatūras tulkotāju savienības, Lietuvas Izdevniecības “Hieronymus” pārstāvjiem, ar tulkotāju, literatūraszinatnieci Lauru Laurušaiti, tulkotāju Danuti Sirojos Giraiti, Baibu Ziedoni – Jansoni, lai kopā saplūstu sarunās par grāmatas tapšanu, iemesliem kādēļ tieši šī grāmata izvēlēta tulkošanai, par notikumiem, kas ierosinājuši iepazīt Lietuvai un Latvijai vienai otru caur Imanta Ziedoņa EPIFĀNIJĀM.


No 2.janvāra līdz 7.februārim Kolkas Lībiešu saieta namā fotoizstāde «Toreiz un tagad»

Kopt sevi, kopt Latviju un kopt ideju! Šī Imanta Ziedoņa doma ir jārada par ieradumu! Un par to arī Kolkas Lībiešu saieta nama šī gada pirmā izstāde. Tās ir Gunas Hainovskas veidotas bilžu kolāžas ar aprakstiem par Imanta Ziedoņa dižkoku atbrīvotāju grupu, kas aizsākās 1976. gadā Ungurmuižā, tā izveidojot latviešu nācijai būtisku – Kop-ša-nas – darbu kustību. Izstādi papildina režisora Zigurda Vidiņa filma „Mēstepatās” (2013.)