27.jūnijā plkst 15.00 Kolkas Lībiešu saieta nama pagalmā grāmatas «Latviešu dziedināšanas tradīcija» prezentācija un tikšanās ar autori Ievu Ančevsku

Ieva Ančevska ir etnoloģe, tradīciju pētniece un filoloģijas doktore, savā promocijas darbā pētīja latviešu dziedināšanas tradīcijas teorētiskos un praktiskos aspektus dažādu vēstures periodu un cittautu tradīciju kontekstā. Tagad viņa šo savu pētījumu ir pārvērtusi grāmatā «Latviešu dziedināšanas tradīcija», ko viņa prezentēs arī mums.

Tā būs saruna par tradīcijas pētīšanu, atklāsmēm un ceļu uz grāmatu. Liela daļa grāmatas materiālu ir savākta tieši Kolkas apkārtnē. Grāmatu varēs arī iegādāties.