Hei, kolceniek, esi atsaucīgs pludmales sakopšanas talkā 8. septembrī!


Talsu novada jūras piekraste ir 99 km gara, tāpēc tā ir gan mūsu vērtība, gan atbildība. Vides izglītības fonda pētījuma «Mana jūra» šīs sezonas rezultāti parādīja, ka Talsu novada jūras piekraste ir tīrākā Latvijā, taču tāpat netiek sasniegts Eiropas Savienības Labas Jūras vides stāvokļa mērķis. 

Aicinām turpināt uzlabot piekrastes teritoriju kvalitāti un pievienoties starptautiskās kampaņas «Save our sea» ietvaros organizētajās pludmales sakopšanas talkās 8. septembrī Kolkā, Rojā un Mērsragā!

Tiekamies 8. septembrī kādā no pludmalēm:

9.00 Kolkā, tikšanās pie Kolkas pamatskolas;

10.00 Rojā, tikšanās autostāvvietā pie Ostas ielas 7;

10.00 Mērsragā, tikšanās autostāvvietā pie Bākas ielas 56B.

Par 28.oktobra Kolkas kopienas sanāksmi

28. oktobra vakarā Kolkas iedzīvotāji sanāca uz kārtējo ciema kopienas tikšanos Kolkas Tautas namā. Kopīgi apspriedām dažādus iedzīvotājiem aktuālus jautājumus un domājām par to risinājumiem.

Iepazināmies ar jauno Pašvaldību likumu, kas stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī. Tā izstrādes mērķis ir radīt tādu likumisku ietvaru, kas ļautu pašvaldībām strādāt efektīvāk, caurskatāmāk un sazobē ar sabiedrību, lai varētu pilnvērtīgi īstenot tās intereses. Šajā likumā tiek paredzēti jauni sabiedrības līdzdalības rīki – kolektīvais iesniegums un iedzīvotāju padome, kuras kompetenci un izveidi noteiktu pati pašvaldība padomes nolikumā, ievērojot, ka kandidātus padomē izvirza un ievēlē pašvaldības iedzīvotāji. Sanākušie kolcenieki vienprātīgi nolēma, ka šāda padome Kolkai noteikti ir nepieciešama, un sapulces gaitā tapa kolektīvais iesniegums Talsu novada domei, kurā apliecinājām vēlmi veidot Kolkas pagasta iedzīvotāju padomi. Janvārī noteikti aicināsim Kolkas pagasta iedzīvotājus izvirzīt un ievēlēt kandidātus iedzīvotāju padomē, kas tālāk varēs pārstāvēt kopienas intereses novada pašvaldībā.

Aktīvās iedzīvotāju kopienas gan formāli, gan neformāli daudzviet Latvijā jau darbojas. Iedzīvotāji paši nosaka, kādā vidē grib dzīvot un kā grib dzīvot, un tam jātiek uzklausītam. “Ziemeļkurzemes Biznesa asociācijas” pārstāve Gunta Abaja dalījās aktīvo kopienu pozitīvajā pieredzē, ar ko var iepazīties biedrības mājaslapā www.ziemelkurzeme.lv sadaļā “Publikācijas”.


Atsaucoties uz iepriekšējās sanāksmēs izvirzītajiem darbības virzieniem, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Orinskis informēja par Kolkas tirgus projekta gaitu. Vairāku neveiksmīgu iepirkumu procedūru dēļ iepriekšējais projekts bija jāatsauc termiņa notecējuma dēļ. Šobrīd notiek projekta aktualizēšana un izstrāde sadarbībā ar projektētājfirmu SIA “Elko arhitektūra”, un novembrī projekts jāiesniedz no jauna. Ideālā variantā jaunam Kolkas tirgum jābūt pabeigtam nākamā gada rudenī. Cerības ir, taču uz Talsu pašvaldības ieinteresētību un darbu raugāmies skeptiski.

Pēc iedzīvotāju pieprasījuma par lielgabarītu atkritumu pieņemšanas punktu, pārvaldnieks izteica gatavību nākamā gada pavasarī noorganizēt atkritumu savākšanas konteinerus, kas noteiktu laiku būs pieejami adresē “Jūras pērles”.

Sanāksmes gaitā tapa vēl viens kolektīvais iesniegums ar klātesošo parakstiem Kolkas pagasta pārvaldei ar lūgumu iekļaut 2023. gada budžetā līdzekļus Kolkas bibliotēkas telpu stāvokļa uzlabošanai.

Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi informācijai par turpmākajām kopienas sanāksmēm un iesaistīties kopīgajā darbībā, jo “KOLCNIEKVAR, DOMA UN DAR’!”

Ilona Onzule, Kolkas Tautas nams

 

Uzsākts projekts “Kolka Cool”

Kolkas jaunieši ir startējuši un veiksmīgi ieguvuši 599,44 eiro finansējumu Talsu novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursā 2022.gadam. Projekta tapšanas ideju ar saviem parakstiem apstiprināja aktīvi un ieinteresēti 33 Kolkas jaunieši vecumā no 13 līdz 32 gadu vecumam.

Projekta mērķis ir sakārtot vidi fiziskām un sportiskām aktivitātēm svaigā gaisā – atjaunot pie Kolkas pamatskolas esošo sporta laukumu un pieejamo sporta inventāru.

Sporta  laukums ir  brīvi pieejams jebkura vecuma  jebkuram  aktīvam un sportot gribošam Kolkas iedzīvotājam vai viesim. Paveicamie darbi: nomainīt abus bojātos basketbola vairogus ar groziem un stiprinājumiem uz esošajiem rāmjiem, iegādāties  jaunas basketbola un futbola bumbas, iegādāties divus grozu tīklus un apzināt kopējas idejas, vienoties par ideju īstenošanu mērķu sasniegšanā, kas vieno sadarbībai dažāda vecuma  kolciniekus. Projekta moto: aktīvi, ieinteresēti, atbildīgi un veseli!

Paldies aktīvajiem jauniešiem, kas sagatavoja un īstenos projektu iesaistot atbalstītājus – Vairim Laķevicam un Ralfam Rūdolfam Frišenfeldam.
Paldies Evai Frišenfeldei par konsultatīvo atbalstu no Kolkas pagasta pārvaldes!

Antra Laukšteine,

Kolkas pamatskolas direktore