Kolkas pamatskola aicina mācīties!

Gribi  mācīties "spicākajā" Latvijas skolā pie divām jūrām? 

Braukt ekskursijās, iet pārgājienos, mācīties slidot, peldēt? Mēs gaidām Tevi Kolkas pamatskolā!

Uz tikšanos 1.septembrī!


Kolkas pamatskolā – individuāla pieeja katram bērnam:

  • Pirmsskolas izglītības programma;
  • Vispārējā pamatizglītības programma 1.-9.klasei;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
  • Daudzveidīga interešu izglītība – runas, sporta, deju, vizuālās mākslas;
  • pulciņi, vides pulciņš un mūzikas ritma pulciņš, Jaunsardze;
  • Pagarinātās dienas grupa, internāts bērniem no 3 gadiem. 

Kontakttālrunis 26317511.
 


Glāb kokus!

PAR SPĪTI VISAM, – PAPĪRI KRĀJAS UN KRĀJAS?
1 tonna makulatūras ļauj saglabāt 14 kokus, kurus nocirstu celulozes iegūšanai.
Kas jādara?
-vāc makulatūru (papīrs, kartons, avīzes, vecas grāmatas, žurnāli, bukleti u.c.)
-sasien pakās vai saliec kartona kastēs, maisos
-nogādā KOLKAS PAMATSKOLĀ līdz 28.04.2020.

Info tel.: 29295068
Kolkas pamatskolas ekopadome