16.aprīlī Lieldienas Kolkā

Tautas namā: plkst 12.40 pūtēju orķestra muzikāls sveiciens, plkst 13.00 izrāde «Lieldienu zaķis un olu grozs».

Pēc izrādes pie tautas nama danči un rotaļas ar Edgaru Liporu un «Trejdeviņi», olu kaujas un citas izrīcības.

Padalīties ar šo Kolkas ziņu '16.aprīlī Lieldienas Kolkā' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu '16.aprīlī Lieldienas Kolkā' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu '16.aprīlī Lieldienas Kolkā' iekš Twitter


Dundagas novada pašvaldība apbalvo labākos!

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība apbalvo labākos!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība apbalvo labākos!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība apbalvo labākos!' iekš Twitter

Šogad Dundagas novada pašvaldības apbalvojumiem ir tikuši izvirzīti un apbalvojumus saņems šādi Kolkas pagasta ļaudis:

Atzinības raksts:

  • Guntai un Igoram Ginteriem — Mazirbes «Stūrīšu» saimniekiem — par lībiešu tradīciju daudzināšanu augstā līmenī, par novada un valsts tēla spodrināšanu.
  • Gaidim Bērziņam — par vispusīgu atbalstu Pitraga, Kolkas pagasta un visa Dundagas novada problēmu apzināšanā un risināšanā, kultūras norišu atbalstīšanu.
  • Benitai Osei — par Piejūras pašvaldību festivāla «Pie jūras dzīve mana» rīkošanu Kolkā, par Kolkas senioru dzīves aktivizēšanu.
  • Elīzai Sakniņai — par atsaucību, veidojot mākslinieciski augstvērtīgu vizuālo noformējumu Lībiešu svētkiem Mazirbē, ielūgumiem un citiem reprezentācijas materiāliem.

Dundagas novada augstāko apbalvojumu — Goda rakstu saņems Baiba Šuvcāne — par izcilu ieguldījumu piekrastes un lībiešu tautas kultūrvēstures pētniecībā, iemūžināšanā un daudzināšanā!


Apsveicam visus atzinību nopelnījušos ļaudis! Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas valsts proklamēšanas svētku svinīgajos pasākumos 17. novembrī Dundagas vidusskolas zālē, kur savu apbalvojumu saņems Gaidis Bērziņš un 18. novembrī plkst. 19.00 Kolkas tautas namā, kur sumināsim pārējos!

Atgādinām, ka šai pašā dienā– 18. novembrī Baiba Šuvcāne no Valsts prezidenta R.Vējoņa rokām saņems augsto valsts apbalvojumu– Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru. Pēc šī pasākuma Rīgas pilī Baiba steigsies atpakaļ uz Kolku, lai piedalītos pasākumā Kolkas tautas namā.

Baibai Šuvcānei pieškirts augstākais valsts apbalvojums– Triju Zvaigžņu ordenis!

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Baibai Šuvcānei pieškirts augstākais valsts apbalvojums– Triju Zvaigžņu ordenis!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Baibai Šuvcānei pieškirts augstākais valsts apbalvojums– Triju Zvaigžņu ordenis!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Baibai Šuvcānei pieškirts augstākais valsts apbalvojums– Triju Zvaigžņu ordenis!' iekš Twitter

Ordeņu kapituls 2016. gada 12. oktobrī nolēma par nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru un iecelt par ordeņa kavalieri kolcinieci, lībiešu kultūras darbinieci un novadpētnieci Baibu Šuvcāni! Lepojamies un apsveicam!

Apbalvojumu pasniegšanas ceremonija notiks 2016. gada 18. novembrī Rīgas pilī. Ceram, ka pēc tam varēsim arī sveikt Baibu svinīgajā Valsts svētku pasākumā Kolkā.


Uzziņa: Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvo par sevišķiem nopelniem Tēvijas labā. Nopelni Tēvijas labā, par kuriem Triju Zvaigžņu ordeni piešķir, var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, gan īpaši nopelni Latvijas neatkarības atjaunošanas periodā vai valsts tālākas nostiprināšanas laikā.