Mūžībā devusies visvecākā kolceniece Fanija Budovska.

1914. gada 30. aprīlis – 2020. gada 21. oktobris

 

21. oktobrī Kolkas „Lošniekos” savā 107. dzīves gadā zemes gaitas beidzās Fanijai Budovskai.

Šūpulis viņai kārts Kolkas „Ķesteros” Paulīnes un Andreja Rozenfelda ģimenē. Fanijai bija vien daži mēneši, kad tēvs devās karā un drīz vien krita Tīreļa purvos. Māte apprecējās otro reizi ar lībieti un skolotāju Kārli Bernšteinu. Ģimene kādu laiku dzīvoja Kolkas skolā, līdz 30. gadu otrajā pusē uzcēla savu māju, ko nosauca par „Lošniekiem”. Fanija pabeidza Mazirbes pamatskolu, tad devās uz galvaspilsētu un izglītību turpināja Rīgas Olava komercskolā. Iestājās arī augstskolā, taču to nepabeidza smagas slimības dēļ. 1935. gadā Fanija apprecējās ar Pauli Budovski un ģimenē piedzima divi dēli — Māris un Guntis.  Fanijas darba mūžs bija saistīts galvenokārt ar tirdzniecības uzņēmumiem, bet viņa bija arī mašīnrakstītāja, grāmatvede, kādu brīdi strādājusi Kolkas fabrikā par zivju mazgātāju.


Nu jau daudzus gadus Fanija Budovska vasaras pavadīja savos mīļajos „Lošniekos”.  Viņa bija palikusi vienīgā kolceniece, kura vēl varēja kaut ko pastāstīt par tālajiem Pirmā pasaules kara un Latvijas brīvvalsts tapšanas gadiem. Ikvienam dzimtās puses izzinātājam Fanija bija lielisks atradums — bagāta valoda, spoža iztēle, humora izjūta, laba atmiņa. Tāpēc, 2009. gadā, kad rakstīju grāmatu par Kolku, devos ciemos pie cienījamās kundzes, ko tolaik vēl nepazinu. Pārsteigums bija milzīgs! Fanijai bija unikāla atmiņa, pat deviņdesmit piecu gadu vecumā tā bija apbrīnojama. Tikpat apbrīnojams bija viņas gaišais prāts, interese par visu notiekošo, vitalitāte, dzīves prieks. Uz manu patieso izbrīnu, ka viņa prot darboties arī ar datoru, Fanija atbildēja: „Nav tādas lietas pasaulē, ko cilvēks nevar iemācīties, ja vien viņš grib!” Tieši Fanija bija manas Kolkas grāmatas pirmā lasītāja, kamēr tā bija vēl tikai manuskripts. Bez Fanijas Budovskas stāstījumiem grāmata par Kolku saturā būtu daudz nabadzīgāka.


Arī mūža pašos pēdējos gados Fanija aktīvi sekoja līdz visam notiekošajam, orientējās gan politiskajos, gan sabiedrībai aktuālajos jautājumos. Pēdējo reizi ar Faniju tikos 2019. gada 18. augustā, kad saņēmu no viņas īpašu uzaicinājumu ierasties, jo cienījamai kolceniecei nebija vienaldzīgs tobrīd mūsu novadā notiekošais un viņa vēlējās, lai tiktu uzklausīts viņas viedoklis. Lūk, viņas sacītais: „Man jau iet simt sestais gads, bet es redzu, saprotu, mazliet vājāk dzirdu, bet mans prāts ir skaidrs. Esmu piedzīvojusi cara režīmu, divus karus, brīvvalsts laiku, padomju un vācu okupācijas gadus, Latvijas valsts atjaunošanu. Man ir svarīgi, kas notiek manā ciemā. Nedomāju, ka dzimtajā pusē vēl piedzīvošu autoritārisma atgriešanos. Es varu atļauties teikt, ko domāju, es ne no kā nebaidos.  Daudziem vēl ir baiļu sindroms no padomju laikiem, daudzi ir tik gļēvi, pakalpīgi, bailīgi!”


Šo gadu gaitā vasarās esam tikušās ne vienu vien reizi. Vienmēr tie ir bijuši gaiši un garīguma piepildīti brīži. Esmu pateicīga liktenim, ka man ir bijusi iespēja baudīt šīs gaišās un viedās personības draudzību.

Lai Fanijai gaišs ceļš mūžībā!

Baiba Šuvcāne

Jau klāt ceturtais nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš!

Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 1. daļu nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju pienākums ir pašiem savlaicīgi interesēties par nodokļa apmēru un to, vai nodoklis ir nomaksāts pilnā apmērā. Šī paša likuma 9. panta 2. daļa norāda, ka „noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai”.

Savukārt likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta 6.1 punkts nosaka: „nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro.”

Aicinām būt atbildīgiem, maksāt nekustamā īpašuma nodokli savlaicīgi, neveidot parādu un nokavējuma naudu, jo par termiņos nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli tiek aprēķināta nokavējuma nauda — 0,05% no laikā nenomaksātā pamatparāda par katru nokavēto dienu! Daudziem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ir izveidojies parāds, jo 2020. gada sākumā pašvaldība, sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, pārcēla pirmā un otrā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu uz 30.06.2020., tādējādi piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem „nodokļa brīvdienas”, kas daļēji izmainīja ieradumus maksāt gada sākumā.

Lasīt tālāk »

Izmaiņas Kolkas pagasta pārvaldes darbā

  • Kolkas pagasta pārvaldes kase līdz 21.oktobrim nestrādās.

Steidzamos maksājumus lūdzu veikt internetbankā!

  • Apmeklētājus, kuriem nepieciešami pakalpojumi klātienē, lūdzu iepriekš pieteikties

pa tālruni 29174294 vai epastu aldis@dundaga.lv

  • Lūdzu lietot mutes un deguna aizsegus

un ieturēt distanci no citiem cilvēkiem, ja klātienē apmeklējat Kolkas iestādes un uzņēmumus.


Strauji mainoties epidemioloģiskajai situācijai, kas saistīta ar Covid-19 infekcijas izplatību pašvaldībā, ir iespējami arī citi pašvaldības sniegto pakalpojumu ierobežojumi bez iepriekšēja paziņojuma!

Paldies par sapratni un atvainojos par sagādātajām neērtībām!

Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs A.Pinkens

Par vīrusa izplatības ierobežošanu

Diemžēl mums Dundagas novadā nav izdevies izvairīties no saslimšanas gadījumiem ar Covid-19 vīrusu. Mēs mācējām nosargāt savu veselību visu vasaru, kad cauri piekrastei burtiski neapstājoties plūda svešinieku straumes, taču izrādījās, ka vēl bīstamāk ir laicīgi neapturēt sērgu pašu mājās. Pie kam – ja līdz šim novadā nebija neviena paša apstiprināta saslimšanas gadījuma, tad šobrīd mērot relatīvos skaitļos – attiecībā pret iedzīvotāju daudzumu – esam skumji "čempioni" visas valsts mērogā.

Kopš 10.oktobra Dundagas novads ir to dažu pašvaldību skaitā, kurās ar valdības lēmumu tiek atcelti praktiski visi notikumi un darbības, kas saistītas ar cilvēku pulcēšanos. Šobrīd šie īpašie ierobežojumi ir noteikti līdz 6.novembrim, taču nav šaubu, ka ja radīsies aizdomas, ka infekcija turpinās izplatīties- ierobežojumu termiņš tiks pagarināts un nosacījumi padarīti striktāki.

Lai pēc iespējas ātrāk atgrieztos normālā dzīves un darba režīmā, šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi visiem atcerēties un bez ierunām ievērot kā epidemiologu īpašās prasības, tā arī nu jau pierastās darbības – roku un virsmu dezinfekciju, masku lietošanu un jo īpaši - distancēšanos telpās un transportlīdzekļos, jo šobrīd ir droši zināms, ka noslēgtās telpās inficēties ir daudz lielāks risks kā ārpus tām.

Ir svarīgi ievērot jau esošos noteikumus pēc būtības. Tas attiecās gan uz izklaidi, gan uz darbu, gan uz tikšanos ar draugiem un radiniekiem. Savukārt, lai kontrolētu un izprastu infekcijas izplatīšanās apmēru un cēloņus un savlaicīgi novērstu uzliesmojuma perēkļus, ārkārtīgi būtiska ir slimnieku un iespējamo kontaktpersonu nekavējoši un precīzi sniegta informācija par esošo vai iespējamo inficēšanos.  Tāpēc gadījumā, kad ir kaut vai tikai aizdomas par iespējamu saslimšanu, lūdzu sazināties ar ģimenes ārstu vai Slimību kontroles un profilakses centru. Tikai tādā veidā jūs varat apturēt vīrusa pārnesi no sevis uz citu cilvēku – radinieku, darbabiedru, pārdevēju veikalā, ārstu ambulancē, vai skolotāju skolā!

Šodien uzmanība ir jāfokusē ne tikai uz to – vai kāds neinficē mani, šodien stāsts ir arī par to – vai es neaplipināšu kādu citu!

Kolkas ģimenes ārstes dr. Ingrīdas Liepas tālruņa nr. ir 26497507, SPKC informatīvais tālrunis ir 67387661.


Šobrīd Kolkā tiks atcelti visi tuvākajā laikā ieplānotie izklaides, kultūras un sporta pasākumi. Par izmaiņām pašvaldības iestāžu darba laikos informācija sekos kā internetā, tā arī pie afišu dēļiem!

Esam apzinīgi, sargājam sevi un citus un ievērojam piesardzības pasākumus!

Aldis Pinkens, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs


Noderīga informācija:

 

9.oktobrī valsts un pašvaldības vadītāji ir izdevuši normatīvos aktus par epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" XI. nodaļa "Īpašie pretepidēmijas pasākumi atsevišķās administratīvajās teritorijās" 67. punkts kopš 2020. gada 10. oktobra nosaka, ka:

67. Papildus šajos noteikumos minētajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem Aizputes novadā, Daugavpils pilsētā, Daugavpils novadā, Dundagas novadā, Kuldīgas novadā, Olaines novadā, Talsu novadā un Krāslavas novadā līdz 2020. gada 6. novembrim tiek noteikti šādi pasākumi:

67.1. klātienē nenotiek amatiermākslas, māksliniecisko kolektīvu un amatieru sporta pasākumi un interešu un profesionālās ievirzes izglītības apguve (tai skaitā treniņi, sacensības un mēģinājumi);

67.2. personas, izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam, lieto mutes un deguna aizsegus:

67.2.1. izmantojot pilsētas sabiedrisko transportu;

67.2.2. publiskajās telpās, kur nav iespējams nodrošināt divu metru distanci, izņemot šo noteikumu 6.2.6. un 6.2.10. apakšpunktā minētos gadījumus;

67.3. pasākumu vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietā iekštelpās vienlaikus uzturas ne vairāk kā 500 cilvēku;

67.4. sabiedriskās ēdināšanas vietās darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00;

67.5. iekštelpās netiek organizēti publiski pasākumi, izņemot pasākumus, kas tiek organizēti atbilstoši šo noteikumu 16.1 un 16.2 punktā minētajiem nosacījumiem.

Saite uz pilnu Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 tekstu >>


Dundagas novada domes priekšsēdētājs A.Felts ir izdevis rīkojumu Nr. DD-4-2.3/20/96, ar ko nosaka līdz turpmākam rīkojumam:

1. Atcelt un aizliegt visus pašvaldības iestāžu un struktūrvienību organizētos pasākumus, sporta sacensības, un citus pasākumus pašvaldības telpās, kur pašvaldība ir iznomātājs;
2. Pašvaldību iestādēm un struktūrvienībām pēc iespējas vairāk izmantot elektroniski pieejamos pakalpojumus, interesējošos jautājumus skaidrot attālināti, un tikai galējas nepieciešamības gadījumā pieņemt klientus iestādēs klātienē;

3. Dundagas Mākslas un mūzikas skolas grupu nodarbības mūzikas teorētiskajos mācību priekšmetos Solfedžo un Mūzikas literatūra profesionālās ievirzes izglītības programmu realizācijas adresē Kolkā nodrošināt attālināti. Profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamajiem, kuriem ir noteikta pašizolācija vai karantīna, nodrošināt attālināto mācību process.

4. Dundagas Mākslas un mūzikas skolā pārtraukt mācību darbu klātienē grupu nodarbībās visās interešu izglītības programmās: “Māksla. Mūzika. Deja”; “Sagatavošanas klase – Vizuāli plastiskā māksla”; “Mūsdienu deja – Sensus”; “Vokālais ansamblis”;
5.  Atcelt vecāku līdzfinansējumu Dundagas Mākslas un mūzikas skolas interešu izglītības programmu izglītojamajiem;
6. Ierobežot klientu apriti Dundagas novada bibliotēkās, nosakot, ka ir atļauta grāmatu un periodisko izdevumu apmaiņa, iepazīšanās klātienē ar preses izdevumiem un datorpakalpojumi izmantojami lietišķiem mērķiem, reglamentējot uzturēšanās laiku – katram apmeklētājam līdz 15 min.;
7. Dundagas novada Bāriņtiesai un Sociālajam dienestam ierobežot pakalpojumus, kuru sniegšana notiek tieši kontaktējoties ar klientu;
8. Pašvaldību iestāžu vadītājiem nodrošināt aizsardzības līdzekļu iegādi, kā arī savlaicīgi papildināt nepieciešamos apjomos;
9.  Nodrošināt bezskaidras naudas pārskaitījumus, līdz maksimumam samazinot skaidras naudas darījumus;
10. Dundagas novada pašvaldību iestāžu/struktūrvienību un kapitālsabiedrību vadītājiem:

10.1. koordinēt preventīvos pasākumus infekcijas izplatīšanās novēršanai iestādē;

10.2. atcelt visus plānotos darbinieku, izglītojamo braucienus un komandējumus uz infekcijas skartajām teritorijām;

10.3. ierobežot visus plānotos darbinieku komandējumus Latvijas teritorijā;

10.4. sekot līdz informācijai un ieteikumiem iedzīvotājiem un profesionāļiem saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu SPKC tīmekļa vietnes sadaļā “Aktualitātes” (www.spkc.gov.lv).

11. Rīkojuma izpildes kontroli uzdodu izpilddirektora pienākuma izpildītājam;

12. Rīkojums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.

Saite uz dokumentu >>

Kolkā turpinās ūdensvada rekonstrukcijas darbi

Kolcinieki jau droši vien ir pamanījuši, ka Kolkā darbojas tehnika, kas gulda zemē ūdenvada caurules.

No 6. oktobra Kolkā turpinās ūdensvada rekonstrukcijas darbi vairākos ciema posmos: „Pastnieki” – „Brigas”, „Brigas” – „Zītari”, „Brigas” – „Vītoli”, „Kāvi” – „Margrietiņas” un „Līcis-93” – „Galnieki”. Projekta ietvaros tiks veikta ūdensvadu nomaiņa aptuveni 600 m garumā un uzstādītas siltinātās ūdens skaitītāju akas pie dzīvojamo māju teritorijas robežām. Iepriekš – šī gada augustā tika atjaunots ūdensvada posms 150 m garumā „Bērnudārzs” – „Līcis-93”.

Būvdarbi tiek finansēti no SIA Kolkas ūdens un Dundagas novada pašvaldības budžeta. 

Darbus paredzēts veikt šī mēneša ietvaros līdz novembra sākumam. Šajā periodā iespējami īslaicīgi ūdens padeves pārtraukumi, kā arī ierobežota satiksme atsevišķos rekonstrukcijas darbu posmos. Aicinu iedzīvotājus būt saprotošiem, saskaroties ar iespējamām neērtībām! 

Ivo Bordjugs, SIA „Kolkas ūdens”