Sena gudrība saka: «Darbs dara darītāju!»

To sapratām arī mēs — biedrība «Kolkas zvejnieki», īstenojot projektu «Kolkas zvejnieka dēls» laikā no 2015. gada 16. jūlija līdz 2016. gada 26. janvārim.

Mūsu projekta mērķis ir ar radošo nodarbību cikla «Nāc — izzini — iesaisties — dalies — turpini» palīdzību veicināt piekrastes zvejas tradīciju popularizēšanu, motivējot skolēnus un jauniešus (13–16 gadi) iesaistīties piekrastes zvejā, skaidrot tiem piekrastes zvejniecības pamatprincipus, daudzināt Kolkas vārdu. Projekta 1. posma nodarbībās tika gūtas gan teorētiskas, gan praktiskas zvejniecības iemaņas, ko ierādīja biedrības biedri un citi ar noteikto jomu saistīti vietējie, iepazīti zvejnieku ikdienas darbi, bet posma noslēgumā projekta dalībnieki piedzīvoja īpašu notikumu, kas nav ierasta lieta pat īstiem kolceniekiem — braucienu uz Kolkas bāku.

Savukārt projekta 2. posmā bija ilgs ceļš līdz ideālam gala rezultātam — bukletam «Saloki laivu!»

«Darbs dara darītāju» nozīmē to, ka meistarība attīstās kļūdoties un mācoties, ar vingrināšanos darbā, Visi iesaistītie — gan pieaugušie, gan bērni — ieguva zināmu pašpaļāvību. Apmērā tā — ja jau citi to var, tad arī man vajadzētu varēt … un mums kopā darbojoties tas izdevās!

Mūsu veidotos bukletus esam izplatījuši Kolkas pamatskolā, Rojas un Dundagas vidusskolās, Mazirbes internātpamatskolā, un informācijas centros. Sekojiet mūsu aktivitātēm un aplūkojiet fotogalerijas par projekta norisi interneta vietnē http://www.draugiem.lv/kolkaszvejnieki »

Projektu atbalsta: 

Projekta vadītāja Eva Frišenfelde

Komentēt nav lemts