Kolkas novusisti iegūst tiesības spēlēt nacionālajā Virslīgā!

Kolkas ciema novusa komanda no 2024. gada  6. janvāra līdz 2024. gada 2. martam piedalījās Latvijas pirmās līgas komandu čempionātā. 16. komandu konkurencē kolcinieki izcīnīja 3. vietu un nākamgad tiesības startēt Virslīgā!
Kolkas novusa komanda par dalību čempionātā vēlas pateikties  mūsu atbalstītājiem! Šogad 1.līgas čempionāta 4.posma sabraukums notika arī Kolkā!

14.novembrī plkst. 17.30 SlA Talsu ūdens aicina iedzīvotājus uz sapulci Kolkas tautas namā

Talsu novada pašvaldības dome 2023. gada 24. februārī pieņēma lēmumu Nr. 83, ar kuru nolemts uzsākt Talsu novada pašvaldības komunālo uzņēmumu reorganizācijas procesu, pievienojot pie SIATALSU ŪDENS” trīs ūdenssaimniecības uzņēmumus: SIA “MĒRSRAGA ŪDENS”, SIAKOLKAS ŪDENS” un SIA “ZIEMEĻKURZEME”

No š.g.1.decembra Kolkas pagasta iedzīvotājiem centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošinās SIATALSU ŪDENS”.

SIATALSU ŪDENS” 14.novembrī plkst. 17.30 aicina Kolkas iedzīvotājus uz tikšanos, kurā iepazīstinās ar turpmāko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību, piemērojamo tarifu, norēķinu veikšanu un citiem aktuāliem jautājumiem.

Iedzīvotāji laipni aicināti uzklausīt informāciju par plānotajām izmaiņām un saņemt atbildes uz jautājumiem!


SIA Talsu ūdens

Raiņa iela 17, Talsi, LV-3201 Reģistrācijas Nr. 49003000076 E-pasts: info@talsuudens.lv www.talsuudens.lv

Makšķerēšanas sacensību rezultāti 18.10.2023.

Noslēgusies Kolkas makšķernieku kluba kausa izcīņa jūras makšķerēšanā no krasta. Šogad sacensībās piedalījās 82 komandas, kopējais loms 12.94 kilogrami.

Uzvarētāji:

 1. vieta Sergejs Harkovs, Madars Burnevics, komanda «Met un velk», loms 0,92kg
 2. vieta Mario Jurčs, Helga Geršmane, komanda «B-Sistēmas», 0,795kg
 3. vieta Sandris Cīrulis, Kārlis Čakars, komanda «Pro zuši», 0,735kg

Apsveicam!

Lejuplādēt sacensību rezultātus>

 

Sākas iesniegumu pieņemšana rūpnieciskās zvejas tiesību nomai jūras piekrastes ūdeņos 2024.gadā

Tiek uzsākta un līdz 15.novembrim notiks iesniegumu pieņemšana rūpnieciskās zvejas tiesību nomai Talsu novadā. 

Atbilstoši zvejas rīku skaita limita sadalījumam attiecīgajā pagastā, pašvaldība katram zvejniekam iedalīs konkrētu limita apjomu, slēdzot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu.

Pakalpojuma saņēmēji ir:

 • Komerczvejnieks (juridiskām personām – derīga speciālā atļauja (licence) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas reģistrēta un darbojas attiecīgā pagasta teritorijā
 • Pašpatēriņa zvejnieks

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Juridiskas vai fiziskas personas (pašpatēriņa zvejnieks) iesniegums, adresēts Talsu novada attiecīgā pagasta pārvaldei, norādot reģistrācijas Nr./personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, pieprasīto zvejas rīku skaitu, laivas Nr., telefona numuru un e-pastu. Iesniegumam jāpievieno laivas apliecības kopija (ja nepieciešams, vienošanās/līgums)


Iesniegumu iesniegšanas iespējas līdz 15.novembrim:

 • Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu sūtīt uz e-pastu pasts@talsi.lv
 • Klātienē iespējams iesniegt iesniegumus:

  • Kolkas pagasta pārvaldē, “Brigas”, Kolka, Kolkas pagasts, Talsu novads, tālrunis 63220551; 26324975.
  • Rojas pagasta pārvaldē, Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads, tālrunis 63232050; 27234281.
  • Mērsraga pagasta pārvaldē, Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads, tālrunis 28757923.

Normatīvie akti, kas reglamentē zvejniecību:  


Svarīgi:

 • Zvejas žurnālu jāgatavo TIKAI elektroniski
 • Piekrastes zvejā 1 zvejas laivu drīkst izmantot ne vairāk kā 3 zvejnieki
 • Ja pašpatēriņa licence  un protokols netiek parakstīts līdz 28.februārim, tiesības izmantot piešķirtos  zvejas rīkus tiks anulēta.

Lejuplādēt failus: