14.novembrī plkst. 17.30 SlA Talsu ūdens aicina iedzīvotājus uz sapulci Kolkas tautas namā

Talsu novada pašvaldības dome 2023. gada 24. februārī pieņēma lēmumu Nr. 83, ar kuru nolemts uzsākt Talsu novada pašvaldības komunālo uzņēmumu reorganizācijas procesu, pievienojot pie SIATALSU ŪDENS” trīs ūdenssaimniecības uzņēmumus: SIA “MĒRSRAGA ŪDENS”, SIAKOLKAS ŪDENS” un SIA “ZIEMEĻKURZEME”

No š.g.1.decembra Kolkas pagasta iedzīvotājiem centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošinās SIATALSU ŪDENS”.

SIATALSU ŪDENS” 14.novembrī plkst. 17.30 aicina Kolkas iedzīvotājus uz tikšanos, kurā iepazīstinās ar turpmāko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību, piemērojamo tarifu, norēķinu veikšanu un citiem aktuāliem jautājumiem.

Iedzīvotāji laipni aicināti uzklausīt informāciju par plānotajām izmaiņām un saņemt atbildes uz jautājumiem!


SIA Talsu ūdens

Raiņa iela 17, Talsi, LV-3201 Reģistrācijas Nr. 49003000076 E-pasts: info@talsuudens.lv www.talsuudens.lv

Makšķerēšanas sacensību rezultāti 18.10.2023.

Noslēgusies Kolkas makšķernieku kluba kausa izcīņa jūras makšķerēšanā no krasta. Šogad sacensībās piedalījās 82 komandas, kopējais loms 12.94 kilogrami.

Uzvarētāji:

 1. vieta Sergejs Harkovs, Madars Burnevics, komanda «Met un velk», loms 0,92kg
 2. vieta Mario Jurčs, Helga Geršmane, komanda «B-Sistēmas», 0,795kg
 3. vieta Sandris Cīrulis, Kārlis Čakars, komanda «Pro zuši», 0,735kg

Apsveicam!

Lejuplādēt sacensību rezultātus>

 

Sākas iesniegumu pieņemšana rūpnieciskās zvejas tiesību nomai jūras piekrastes ūdeņos 2024.gadā

Tiek uzsākta un līdz 15.novembrim notiks iesniegumu pieņemšana rūpnieciskās zvejas tiesību nomai Talsu novadā. 

Atbilstoši zvejas rīku skaita limita sadalījumam attiecīgajā pagastā, pašvaldība katram zvejniekam iedalīs konkrētu limita apjomu, slēdzot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu.

Pakalpojuma saņēmēji ir:

 • Komerczvejnieks (juridiskām personām – derīga speciālā atļauja (licence) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas reģistrēta un darbojas attiecīgā pagasta teritorijā
 • Pašpatēriņa zvejnieks

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Juridiskas vai fiziskas personas (pašpatēriņa zvejnieks) iesniegums, adresēts Talsu novada attiecīgā pagasta pārvaldei, norādot reģistrācijas Nr./personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, pieprasīto zvejas rīku skaitu, laivas Nr., telefona numuru un e-pastu. Iesniegumam jāpievieno laivas apliecības kopija (ja nepieciešams, vienošanās/līgums)


Iesniegumu iesniegšanas iespējas līdz 15.novembrim:

 • Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu sūtīt uz e-pastu pasts@talsi.lv
 • Klātienē iespējams iesniegt iesniegumus:

  • Kolkas pagasta pārvaldē, “Brigas”, Kolka, Kolkas pagasts, Talsu novads, tālrunis 63220551; 26324975.
  • Rojas pagasta pārvaldē, Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads, tālrunis 63232050; 27234281.
  • Mērsraga pagasta pārvaldē, Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads, tālrunis 28757923.

Normatīvie akti, kas reglamentē zvejniecību:  


Svarīgi:

 • Zvejas žurnālu jāgatavo TIKAI elektroniski
 • Piekrastes zvejā 1 zvejas laivu drīkst izmantot ne vairāk kā 3 zvejnieki
 • Ja pašpatēriņa licence  un protokols netiek parakstīts līdz 28.februārim, tiesības izmantot piešķirtos  zvejas rīkus tiks anulēta.

Lejuplādēt failus:

Hei, kolceniek, esi atsaucīgs pludmales sakopšanas talkā 8. septembrī!


Talsu novada jūras piekraste ir 99 km gara, tāpēc tā ir gan mūsu vērtība, gan atbildība. Vides izglītības fonda pētījuma «Mana jūra» šīs sezonas rezultāti parādīja, ka Talsu novada jūras piekraste ir tīrākā Latvijā, taču tāpat netiek sasniegts Eiropas Savienības Labas Jūras vides stāvokļa mērķis. 

Aicinām turpināt uzlabot piekrastes teritoriju kvalitāti un pievienoties starptautiskās kampaņas «Save our sea» ietvaros organizētajās pludmales sakopšanas talkās 8. septembrī Kolkā, Rojā un Mērsragā!

Tiekamies 8. septembrī kādā no pludmalēm:

9.00 Kolkā, tikšanās pie Kolkas pamatskolas;

10.00 Rojā, tikšanās autostāvvietā pie Ostas ielas 7;

10.00 Mērsragā, tikšanās autostāvvietā pie Bākas ielas 56B.