17.aprīlī plkst.17.30 Kolkas Lībiešu saieta namā neirografikas nodarbība

Nodarbību vadīs neirografikas instruktore, estētiskais koučs, pirtniece Diāna Baumane. Tēmas -  NeiroGrafika. Sarunas. Sajūtu kāršu izlikumi. Afirmācijas. Arom un Skaņas terapija.

Šīs nodarbības tēma: Dzimta.

NeiroGrafika. Sarunas.Meditācija. Skaņu meditācija. Kas ir dzimta? Kas ietilpst dzimtā? Kāpēc ir svarīgi atzīt, pieņemt un dot vietu? Kāds ir Tavs dzimtas uzdevums? Par dzimtu. Ap dzimtu. Dzimtā. Dzimtas enerģētiskie mezgli. Nodarbību vada Baumane Diana /Diplomēta NeiroGrafikas instruktore & Izaugsmes trenere. Dzimtas pētniece un izzinātāja.

Enerģijas apmaiņai 20 naudiņas. Piesakies rakstot ziņu.

Neirografika ir metode, kura apvieno grafiskos paņēmienus un tehnikas. Tās dod iespēju cilvēkam sadarboties pašam ar sevi, ar savu apkārtni un pasauli kopumā. Viena no Neirografikas misijām — Atgriezt cilvēkiem cilvēcību, nostiprinot unikālas spējas. Tostarp arī rokrakstus — prasmi rakstīt ar roku. Neirografika kopumā ir integrācijas pieeja dzīves risinājumiem. Integrēt — savienot daļas.
Pieteikties rakstot uz e-pastu: tic.kolka@talsi.lv vai zvanot +371 29402093


23.martā plkst. 18.00 Kolkas tautas namā Dandaru danču vakars ar lībiešu dejām

Šogad pavasara svētku ieskandināšana Kolkas pusē jau sāksies sestdien, 23. martā, plkst.18.00 Kolkas tautas nama zālē ar lībiešu danču vakaru. Deju folkloras kopa “Dandari” (Rīga) mācīs, rādīs un aicinās kopā dancot un dziedāt. 
Svinēsim pavasari, kā arī 5 gadu jubileju kopš Kolkas Lībiešu saieta nama atklāšanas un ieskandināsim 35 gadu jubilejas gadu kopš Kolkā darbojas Kolkas līvu grupa, kas ir daļa no biedrības “Līvu (lībiešu) savienība (Līvõd Īt)”. 


13.martā plkst.17.30 Kolkas Lībiešu saieta namā neirografikas nodarbība

Nodarbību vadīs neirografikas instruktore, estētiskais koučs, pirtniece Diāna Baumane. Tēmas -  NeiroGrafika. Sarunas. Sajūtu kāršu izlikumi. Afirmācijas. Arom un Skaņas terapija.

Šīs nodarbības tēma: Vecāki dvēseļu līmenī.

Meditatīvs ceļojums. Satikšanās ar saviem vecākiem Dvēseļu līmenī. Ar vecākiem šai saulē un ar vecākiem tai saulē. Saprast, izprast un pieņemt vecākus kādi tie ir! Pateicībā pret vecākiem. Pateicoties Vecākiem esmu Es! Ceļojums tavas radīšanas un dzimšanas ceļos. Caur Vecākiem plūst Tavas Dzimtas Enerģija, kura nosaka tavu Dzīves Kvalitāti!

Neirografika ir metode, kura apvieno grafiskos paņēmienus un tehnikas. Tās dod iespēju cilvēkam sadarboties pašam ar sevi, ar savu apkārtni un pasauli kopumā. Viena no Neirografikas misijām — Atgriezt cilvēkiem cilvēcību, nostiprinot unikālas spējas. Tostarp arī rokrakstus — prasmi rakstīt ar roku. Neirografika kopumā ir integrācijas pieeja dzīves risinājumiem. Integrēt — savienot daļas.
Pieteikties rakstot uz e-pastu: tic.kolka@talsi.lv vai zvanot +371 29402093