Kolkas Lībiešu saieta namā veido ekspozīciju

Kolkas Lībiešu saieta namā turpinās projekta “Pastāvīgās ekspozīcijas izveide Kolkas Lībiešu saieta namā” Nr.20-08-FL04-F043.0203-000003 īstenošana.

Šī būs pirmā interaktīvā ekspozīcija, kas parādīs lībiešus kā Latvijas pamattautu. Ekspozīcija mūsdienīgā veidā atainos lībiešu kultūru ne tikai kā vēstures liecību, bet arī mūsdienu Latvijas kultūras sastāvdaļu, izceļot Ziemeļkurzemes lībiešu kultūras spilgtākos vēstures momentus. Projekta kopējās izmaksas ir 55 123,97 euro, Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējums 9 518,68 euro. Šobrīd ir noslēdzies projekta pirmais posms, kura rezultātā ir izstrādāts dizaina projekts un notiek sagatavošanās darbi, lai ekspozīciju uzstādītu un atvērtu apmeklētājiem. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstu un ekspozīciju plānots izveidot līdz 2021.gada 1.augustam.

Diāna Kristiņa, Dundagas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja


Kolkas Lībiešu saieta nams ir atvērts individuāliem apmeklējumiem!

Samazinoties ar Covid-19 inficēto cilvēku skaitam valstī, apmeklētājiem tiek atvērts Kolkas Lībiešu saieta nams. Visu jūniju šeit būs skatāma Anitas Nikuļcevas ziedošo akvareļu izstāde "Salds..". Skaistie darbi aicina novērsties no ikdienas steigas un ieraudzīt neparasto parastajā.


Lībiešu saieta nams ir atvērts katru dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00, izņemot 23. un 24. jūniju.

Namā, neskaitot darbiniekus, vienlaicīgi var atrasties viena persona vai vienas mājsaimniecības locekļi, izmantojot deguna un mutes aizsegu un ievērojot 2 metru savstarpējo distanci ar darbiniekiem.

Lūdzam apmeklētājus izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt Lībiešu saieta namu, ja personai ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, kā arī ja personai ir noteikts pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingras izolācijas nosacījumus

Maijā Kolkas Lībiešu saieta nama logos pie galvenās ieejas apskatāma Ingas Bertholdes gleznu izstāde “Apvārsnis”

Par saviem darbiem Inga saka tā: "Uzaugot jūras krastā, tāls un plašs apvārsnis ir reizē gan ierasts, gan noslēpumains un vilinošs. Ja bērnībā šis vilinājums mudina traukties tālumā, jo viss redzamais un ierastais šķiet garlaicīgs, tad pieaugot atveras acis uz to, kas šķitis pašsaprotams.

Izstādes “Apvārsnis” gleznās es pētu telpu pirms un aiz horizonta nosacītās līnijas, mēģinu uzlūkot tuvo un zināmo ar jaunu skatienu, kā arī iztēloties nezināmo. Mūžīgs un neizsmeļams iedvesmas avots ir dzimtais krasts, piekrastes dabas šķietamais skarbums un jūras bezgalība.

Esmu dziļi pateicīga par to, ka man ir bijusi tā laime piedzimt un uzaugt šeit, aizņemties priežu pamatīgumu, smilgu lokanību un jūras spēku. Šo pateicību un mīlestību esmu ielikusi katrā otas triepienā, ceru, ka manas gleznas iepriecinās skatītāju acis un dvēseli."

Gleznas logos var apskatīt jebkurā laikā, taču vislabāk tās izskatās pievakares gaismā.


 

Mājas kafejnīcu dienas šogad būs!

Mājas kafejnīcu dienas Latvijā ir kļuvušas populāras, tās notiks vairāk kā 30 dažādos reģionos un galamērķos līdz pat rudenim. Ja epidemioloģiskā situācija valstī atļaus, tieši mūsu mājas kafejnīcas Lībiešu krastā (no Ģipkas līdz Ovišiem) un Dundagas novadā 2021. gada 5. un 6. jūnijā varēs būt tās, kas atklāj mājas kafejnīcu dienu maratonu.

Katrs, kurš vēlas, neatkarīgi, ir vai nav reģistrēts PVD, VID, var šajās dienās savā sētā vai citā novada objektā/vietā piedāvāt savus īpašos ēdienus, dzērienus, našķus, arī demonstrēt savu amata prasmi u.tml., tādējādi reklamējot savu produkciju, izmēģinot tās pievilcību vai vienkārši kopā ar apmeklētājiem, saviem radiem un draugiem svinēt kafejnīcu dienas visā novadā un īpaši Lībiešu krastā.

Aicinām dalībniekus pieteikties līdz 19. aprīlim, nosūtot aizpildīto anketu> Dundagas Tūrisma informācijas centram uz e-pastu tic@dundaga.lv. Jautājumu gadījumā zvanīt tālr. nr. 29444395.


Šeit var apskatīt, kādas izskatījās Mājas kafejnīcu dienas Lībiešu krastā un Dundagas novadā 2019. gadā www.celotajs.lv, bet šeit – kā kafejnīcas pērn organizēja Skujenē: www.lsm.lv

Lai dalībnieki varētu atbilstoši sagatavoties, maijā tiks organizētas tiešsaistes apmācības.

Mājas kafejnīcu dienu pieredze tiek aizgūta no Igaunijas, kur šādi svētki notiek reizi gadā dažādos reģionos, ir labi iecienīti un līdzinās ģimenes dārza svētkiem, kur sabrauc draugi, radi un visi ciemiņi ir mīļi gaidīti. Šī ir Jūsu iespēja izmēģināt, kā tas ir – veidot savu kafejnīcu!

Šogad mūsu Mājas kafejnīcu dienas ir paredzētas 5. un 6. jūnijā. Taču, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, dalībniekiem jārēķinās, ka Mājas kafejnīcu dienas var tikt pārceltas uz 11. un 12. septembri, ja valstī jūnija sākumā vēl nebūs atļauti šāda veida pasākumi. Esam gatavi abiem variantiem!

Pasākuma organizēšanā piedalās arī LLTA "Lauku ceļotājs" un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Atbalsta Zemkopības ministrija.

Ilze Iesalniece-Brukinga, Kolkas Lībiešu saieta nama vadītāja