23.martā plkst. 18.00 Kolkas tautas namā Dandaru danču vakars ar lībiešu dejām

Šogad pavasara svētku ieskandināšana Kolkas pusē jau sāksies sestdien, 23. martā, plkst.18.00 Kolkas tautas nama zālē ar lībiešu danču vakaru. Deju folkloras kopa “Dandari” (Rīga) mācīs, rādīs un aicinās kopā dancot un dziedāt. 
Svinēsim pavasari, kā arī 5 gadu jubileju kopš Kolkas Lībiešu saieta nama atklāšanas un ieskandināsim 35 gadu jubilejas gadu kopš Kolkā darbojas Kolkas līvu grupa, kas ir daļa no biedrības “Līvu (lībiešu) savienība (Līvõd Īt)”. 


24.martā plkst.10.00 putnu modināšana Kolkasragā

Nāc un piedalies lībiešu tradicionālajā pavasara pasākumā kopā ar lībiešu ansambli «Laula» (Kolka) un folkloras deju kopu «Dandari» (Rīga)!

Putnu modināšana ir sena, tieši lībiešiem raksturīga tradīcija. Tā saistās ar Baltijas jūras somu (lībiešu, igauņu, somu, karēļu un citu) mītiskajiem priekšstatiem par pasaules izcelšanos no ūdensputna olas, tāpēc putni ir izmantoti senajās rotās, piemēram, plaši pazīstami ir tā dēvētie “lībiešu putniņi” – piekariņi, kas atrodami arheoloģiskajos materiālos lībiešu savulaik apdzīvotajās vietās, putni redzami arī klinšu gleznojumos Karēlijā, Somijā un citviet. Putnu modināšana, kas lībiešiem iezīmē gada sākumu un visa dzīvā atmošanos, ir šī senā mīta atbalss. Lībiešu tradīcija sakņojas tradicionālā uzskatā, ka gājputni rudenī neaizlido, bet ziemu pārlaiž jūras, upes vai ezera dibenā vai krastā, un pavasarī tie jāmodina. Par to, kā modināmi putni, vairāk informācijas libiesugads.lv


22.februārī plkst.17.00 Kolkas Lībiešu saieta namā atmiņu stāstu vakars “Kas auga lībiešu piekrastes dārzos?”

Kultūrvēstures mantojums ir ne tikai tautasdziesmas, sava laika vēsturiski priekšmeti, apģērbs, ēkas un notikumu stāsti. Tie ir arī tradicionālie ēdieni, kurus gatavoja visvairāk no pašu audzētas pārtikas. Lai šodien izbaudītu bērnības vai senču ēdienus nepietiek vien ar recepšu atkārtošanu. Nozīme ir arī produktu izcelsmei, kādā zemē un kādas šķirnes vai vietējās varietātes augi vai mājlopi auguši.

Izslavēta lībiešu prasme gatavot zivju ēdienus, taču tas pats sklandrausis – tam vajadzēja i rudzus, i savus kartupeļus un burkānus. Lai arī zeme lībiešu piekrastē liesa, katrs ir gan tālākā, gan nesenā laikā audzējis gan pašpatēriņam, gan mājlopiem, gan skaistumam augus, kas kopā ar ēkām, ļaudīm un dzīvesveidu ir neatņemama lībiešu piekrastes ainavu raksturojošā iezīme. Taču cik daudz mēs zinām un atceramies par to, kas auga lībiešu piekrastes sētās?

Atmiņu stāstu vakars “Kas auga lībiešu piekrastes dārzos?” ir aicinājums kopīgi atsaukt atmiņā augus, to audzēšanas paradumus – palīdzēt dokumentēt lībiešu piekrastes šo līdz šim maz ievērību izpelnījušos ainavas un sētas daļu. Un varbūt mums visiem kopīgi izdodas vēl atrast kādus augus, kuru sēklas, stādi joprojām tiek loloti kādā sētā un būtu dēvējami par mantotajiem lībiešu vai lībiešu piekrastes kultūraugiem!


Pasākumā atmiņu un pieredzes stāstu dalīšanos rosinās mantoto un loloto kultūraugu sēklu maiņas vēstnese Rūta Abaja, kura kopš 2021. gada uztur Kolkas bibliotēkā sēklu maiņas punktu. Atmiņu stāstu vakara noslēgumā ikviens atnācējs būs aicināts iepazīties ar Kolkas sēklu maiņas kastē pieejamo sēklu klāstu. Īpaši aicinājums maiņā iesaistīties tos, kas paši ir ievākuši kāda auga sēklas un paņēmuši līdzi uz pasākumu maiņai!