Piedalies jaunā Talsu novada veidošanā!

Līdz 31. martam ikviens Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada iedzīvotājs ir aicināts piedalīties aptaujā par jaunveidojamā Talsu novada teritorijas, kurā apvienosies patreizējie Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novadi, attīstību.

Talsu novada pašvaldība informē, ka ir uzsākts darbs pie jaunveidojamā Talsu novada attīstības plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2030. gadam un attīstības programmas 2021. – 2027. gadam, izstrādes. Dokumentus plānots izstrādāt līdz 2021. gada 31. decembrim. Saskaņā ar iepirkumu procedūru dokumentu izstrāde notiek sadarbībā ar vienu no vadošajiem telpiskās plānošanas uzņēmumiem Latvijā – SIA “Reģionālie projekti”.

Izstrādes gaitā tiks nodrošinātas sabiedrības līdzdalības iespējas, kuras iedzīvotāji un citi novada attīstībā ieinteresētie tiek aicināti izmantot, paužot savu viedokli un ierosinājumus novada attīstībai un izaugsmei.

Plānoto sabiedrības līdzdalības aktivitāšu plāns:

Aptaujas anketas var atvērt arī, izmantojot zemākredzamos QR kodus. Drukātā formātā aptaujas anketas būs pieejamas novadu informatīvajos izdevumos, lai tās varētu aizpildīt, izgriezt un atstāt novadu administrācijā vai pagastu pārvaldēs.

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2030. gadam un Talsu novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam izstrādē. Anketa ir anonīma, paustais viedoklis tiks izmantots apkopotā veidā. Aizpildīšana aizņems no 10 līdz 15 minūtēm.


Aizpildi un aicini arī citus novada iedzīvotājus to aizpildīt! Būsim pateicīgi par ieguldīto laiku un atsaucību!

Informācija par jaunveidojamo novadu un attīstības plānošanas dokumentu izstrādi pieejama Talsu novada interneta vietnes sadaļā Jaunveidojamais novads.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Lauri Laicānu, kontaktinformācija – mob. tālrunis: +371 22018236, e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv.


  

Aicinājums nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem!

Ir sācies jauns gads, un drīzumā tiks uzsākta nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana jaunajam 2021. gadam.

Aicinām tos nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus, kas ikdienā lieto e-pastu, paziņot pašvaldībai e-pasta adresi! Tas atvieglotu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšanu turpmāk. Informāciju var nosūtīt uz nin@dundaga.lv vai iesniegt pašvaldībā brīvas formas iesniegumu par maksāšanas paziņojuma nosūtīšanu e-pastā. To var izdarīt arī portālā www.epakalpojumi.lv>>.

Atgādinājums nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem samaksāt parādu par 2020. gadu līdz jaunā maksāšanas paziņojuma saņemšanas, jo katra nokavētā nodokļa samaksas diena nes sev līdzi 0,05% nokavējuma naudu no parāda summas! Lūdzam nodokļa parāda summu precizēt pa telefonu 25446570!

Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 26. panta par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu 61. punkts nosaka, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 €.  Tātad par nodokļa parādu virs 15 €  likums uzliek pienākumu pašvaldībai uzsākt nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, prasību nododot zvērinātam tiesu izpildītājam.

Dundagas novada pašvaldība pateicas visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kas 2020. gadā godprātīgi un laikus samaksāja nekustamā īpašuma nodokli!

Daiga  Muceniece,
nekustamā īpašuma nodokļa administratore

mobilais tālrunis 25446570

Kolkas Ziemassvētku labo vēlējumu pasts ir piegādāts adresātiem!

Pie pagastmājas novietotajā Ziemassvētku labo vēlējumu pasta kastē atrastos apsveikumus rūķi ir piegādājuši adresātiem! Tur bija skaisti svētku zīmējumi no Elīzas, Hārdija, Rūķa Matiasa (vārdi bija norādīti) un citiem maziem rūķīšiem, un pat divas vēstules Ziemassvētku vecītim Ziemeļpolā! :)
Labo vēlējumu pastkastē bija arī kāda ļoti īpaša vēstule, ar kuru vēlamies dalīties, jo uz aploksnes norādīts, ka tā adresēta VISIEM, VISIEM, VISIEM:


"Mīļie lielie un mazie Kolkas iedzīvotāji!
Ir pienācis Ziemassvētku laiks, kas, kā jau ierasts, Kolkā arvien retāk un retāk ir balts. Bet tas nekas! Ziemas baltums vai pelēkums nav rādītājs tam, kas notiek mūsos pašos. Svētku brīnums jāmeklē sevī pašā, savā sētā, savā mājā, ģimenē un, galu galā, savā sirdī. Šogad mums ir īpaša iespēja to darīt kopā ar saviem vistuvākajiem mīļajiem – tuvāko ģimeni, ar kuru dzīvojam kopā. Ja dzīvojam vieni – šogad ir īpaši daudz laika, lai sazvanītos, attālināti ceptu piparkūkas vai darītu jebko citu, kas ienāk prātā. Šis gads jo īpaši ļauj piebremzēt, padomāt, izvērtēt un izsvērt to, kas mums ir. Un mums ir tik daudz! Dzīvojam lieliskākajā vietā Latvijā, mums ir meži, jūra un svaigs gaiss. Ja vēl esam svētīti ar ģimeni un veselību – esam bagāti! Savā bagātībā vēl jāatrod laimes brītiņi. Tos var atrast vismazākajos sīkumos – sildošā zupā, bērnu jokos, saules stariņā pelēkā dienā, līdzcilvēku priekā, un tā tālāk un tā joprojām, līdz izrādās, ka laimes kauss jau piepildīts!
Varbūt tā tikai mana Baltā pasaka, bet aicinu visus pieņemt visu, kas ar mums notiek, apstāties, apdomāties un saprast, ka ir labi, var būt vēl labāk, bet, kas pats galvenais – katrs pats savas laimes kalējs!
Būsim veseli, mīlēsim sevi un citus un priecāsimies par visu, kas mums jau ir!"


 


Priecīgi sagaidīt Jauno gadu kolciniekiem novēlam arī mēs – Kolkas pagasta pārvaldes ļaudis! 

 

31.12.2020. |

Informācija par Kolkas pagasta pārvaldes darbu

No 21.decembra Kolkas pagasta pārvaldes iestādes strādās attālināti un apmeklētājus klātienē nepieņems!
Kolkas pagasta pārvaldes un SIA Kolkas ūdens kase strādās

pirmdienās 9.00-16.00 
ar pusdienas pārtraukumu 12.00-13.00

Pārējā laikā maksājumus lūdzam veikt ar bankas pārskaitījumu.


Neatliekamos gadījumos pakalpojumus klātienē var saņemt, tikai iepriekš piesakoties pa tālruņiem

  • 29174294, 26324975 (Kolkas pagasta pārvalde) 
  • 29793759, 29155184 (SIA Kolkas ūdens)

parvalde.kolka@dundaga.lv

Iesaisties Ziemassvētku aktivitātēs!

Ziemassvētku konkurss lieliem un maziem “Pastaiga dabā – sameklē septiņus Rūķus Kolkā!”

  • Rūķis Nr. 1. paslēpies pie ēkas, kas šogad atzīmē 65 gadu jubileju.
  • Rūķis Nr. 2. atrodas pie nama, kas 1997. gadā uz Kolku tika pārvests no Grīņu rezervāta.
  • Rūķis Nr. 3. Tevi gaida pie ēkas, kuru uzcēla 1881. gadā, ko oficiāli uzskata par Kolkas pirmo skolu.
  • Rūķis Nr. 4. draiskojas vietā, ko atklāja 1959. gada 23. augustā, kad Kolkā uz Republikas zvejnieku spartakiādi ieradās vairāk nekā 300 dalībnieku.
  • Rūķis Nr. 5. paslēpies pie objekta, kas celts 1950. gadā un kura augstums ir 22,6 m.
  • Rūķis Nr. 6. atrodas pie ēkas, kur 2016. gadā tika atklāta piemiņas zīme diriģentam Viesturam Rēriham.
  • Rūķis Nr. 7. atradis vietu pie Kolkas pusmuižas, kas tika būvēta tālajā 1856./1857. gadā kā barona Ostens-Zakena dzimtas vasaras atpūtas ēka.

Atrodi un nofotografē visus rūķus Kolkas ciemā, līdz 27. decembrim atsūti visu rūķu foto uz e-pastu tautasnams@kolka.lv vai Kolkas Tautas nama Facebook lapā. Čaklākajiem/aktīvākajiem rūķu meklētājiem – pārsteiguma balviņas! Konkursa rezultāti tiks paziņoti 28. decembrī.


Ziemassvētku labo vēlējumu pasts

Uzraksti, uzzīmē vai izveido pastkarti ar savu labo vēlējumu Ziemassvētku laikā un Jaunajā gadā!

Iemet to Ziemassvētku pastkastē pie Pagastmājas egles līdz 27. decembrim!

Vēlējumu vari adresēt:

konkrētam saņēmējam, norādot vārdu, uzvārdu – > rūķi to nogādās adresātam,
vai arī veltīt visiem – > tas tiks publicēts mājaslapā www.kolka.lv un Kolkas Tautas nama Facebook lapā.

Vairosim svētku prieku un gaišās domas, labos vārdus viens otram un pasaulei!

18.12.2020. |