Bāriņtiesa pieņem Kolkas pagasta pārvaldē

Talsu novada bāriņtiesa pieņem apmeklētājus pēc iepriekšēja pieraksta Kolkas pagasta pārvaldē otrdienās pl. 9.00–13.00.

Par konsultāciju iepriekš vienoties ar bāriņtiesas locekli Dainu Dēvitu, tālr. nr. 29464059.

12.04.2022. |

Informācija pašpatēriņa zvejniekiem

Zemkopības ministrija vēlas atgādināt par  Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumu Nr. 296 «Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos» (turpmāk – jūras zvejas noteikumi) prasību attiecībā uz piekrastes zvejas žurnālu datu reģistrēšanu, izmantojot ministrijas pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu «Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma» (turpmāk – LZIKIS). Piekrastes zvejniekiem, kuri zvejo pašpatēriņam, šī prasība būs obligāta ar 2023.gada 1.janvāri.

 Ministrija norāda, ka LZIKIS jau šobrīd nodrošina iespēju reģistrēt zvejas žurnālu datus elektroniski. Līdz ar to jūras piekrastes pašpatēriņa zvejnieki,  jau tagad var brīvprātīgi reģistrēt zvejas žurnālu datus LZIKIS, tādejādi atsakoties no papīra formas zvejas žurnālu aizpildīšanas un iesniegšanas Valsts vides dienestā.

 Lai noteiktajā termiņā īstenotu jūras zvejas noteikumos paredzēto prasību ieviešanu, ministrija aicina zvejniekus jau laicīgi saņemt pieeju LZIKIS, reģistrējoties https://lzikispub.zm.gov.lv/ . Informācija par reģistrācijas kārtību ir pieejama lietotāju rokasgrāmatā (pielikumā).

Lietotāju rokasgrāmata piekrastes zvejas (pašpatēriņa) žurnālu ievadei LZIKIS  pievienota pielikumā. Rokasgrāmatā iekļauta informācija arī par lietotāja pieteikšanu un paroles atjaunošanu, par LZIKIS pieejamo zvejnieka informāciju, kā arī par zvejas datu reģistrēšanu. Video pamācība par zvejas datu reģistrēšanu LZIKIS piekrastes zvejas žurnālā ir pieejama šeit: http://laukutikls.lv/nozares/zivsaimnieciba/raksti/video-pamaciba-lzikis .

 Ministrija arī turpmāk sniegs tehniskās konsultācijas sistēmas lietotājiem, kā arī  iesaistīsies Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra organizētajos informēšanas pasākumos par iepriekš minētajiem jautājumiem.

Tuvākajā laikā tiks organizētas apmācības zvejniekiem, lai atbildētu uz jautājumiem par LZIKIS darbību vai palīdzēt ar problēmām datu reģistrācijā. Tāpēc īpaši svarīgi laicīgi saņemt LZIKIS pieeju un iepazīties ar LZIKIS zvejas žurnāla uzbūvi un sistēmas iespējām, kas paredzētas zvejniekiem.

 Jautājumu un neskaidrību gadījumā ministrija aicina  zvejniekus sazināties ar ministrijas atbildīgajām personām:

  • Artis Āboltiņš, tālr. 67095040, e-pasts artis.aboltins@zm.gov.lv , lai precizētu informāciju par LZIKIS lietotāja pieejas reģistrāciju vai/un nozvejas datu reģistrēšanu LZIKIS zvejas žurnālā.
  • Edijs Volkovičs, tālr. 67027038, e-pasts edijs.volkovics@zm.gov.lv , lai precizētu tehnisko informāciju vai/ un paziņotu par problēmām LZIKIS sistēmas darbībā.

Ministrija aicina pašvaldības informēt piekrastes ūdeņu zvejniekus, kuri zvejo pašpatēriņam, par prasībām nozvejas datu reģistrēšanai LZIKIS zvejas žurnālā, kas ir norādītas šajā vēstulē.

Ja jūras piekrastes pašpatēriņa zvejnieks izvēlēsies atteikties no papīra formas zvejas žurnāla aizpildīšanas un iesniegšanas Valsts vides dienestā (turpmāk – dienests) pirms 2023.gada 1.janvāra (kad nozveja būs obligāti jāreģistrē elektroniskajā žurnālā),  to ir iespējams izdarīt jebkura mēneša sākumā. Šajā gadījumā zvejniekam jāgriežas pašvaldībā, kura izsniedza zvejas licenci (atļauju), ar lūgumu veikt sistēmā attiecīgās izmaiņas. Rezultātā Latvijas Zvejas kontroles un informācijas sistēmā (turpmāk – LZIKIS) tiks izņemta atzīme par to, ka zvejas žurnāls tiks iesniegts papīra formā un šī informācija būs pieejama dienestam.

Ministrija vērš uzmanību, ka pēc šādu izmaiņu norādīšanas LZIKIS, zvejniekam vairs nebūs iespējams aizpildīt un iesniegt dienestam papīra zvejas žurnālus.

 

 

11.04.2022. |

Īpašu fotogrāfiju izstāde Kolkā

Kolkas Lībiešu saieta namā apskatāmas pie mums neredzētā tehnikā tapušas Kolkasraga vētras fotogrāfijas. Darbu autors Dafydd Williams ir eksperimentālais fotogrāfs no Lielbritānijas. Viņš darbojas projektā *kickplate*, kas, organizējot starptautiskas fotogrāfiju izstādes, palīdz padarīt mākslu Lielbritānijā pieejamāku tādās vietās, kur cilvēkiem gandrīz nav pieejama tēlotājmāksla sociālo stereotipu dēļ.

“Kolka vētrā ir izdruku sērija, ko es izveidoju pēc sava nesenā brauciena uz Kolku. Es te esmu bijis vairākkārt, bet šis brauciens 2020. gada februārī ir visvairāk palicis prātā ne tikai tāpēc, ka bija tieši pirms starptautiskie ceļojumi tika pārtraukti pandēmijas dēļ, bet arī tāpēc, ka tā bija pirmā reize, kad piedzīvoju vētru piekrastē. Biju vēja, lietus un jūras šļakstu apdauzīts, to es nekad neaizmirsīšu. Pēc atgriešanās Velsā un uzņemto fotogrāfiju attīstīšanas es biju pārsteigts, cik neasas un drebelīgas tās bija. Bet, skatoties pēc laika, sapratu, ka attēli bija notvēruši vētras atmosfēru un tās sajūtas, kas man bija, stāvot lietū meža malā, skatoties, kā to noskalo. Tas ir vairāk nekā jebkura fotogrāfija, kuru jebkad esmu uzņēmis,’’ stāsta Dafydd.

Izstādes darbi ir tapuši eļļas drukas tehnikā, kas radusies 20. gadsimta mijā. Tapšanas procesā papīra loksne tiek pārklāta ar želatīnu un citu ķīmisku vielu, tad caur negatīvu pakļauta UV gaismai, tad mazgāta, žāvēta un mērcēta vēlreiz. Izmantojot otu, eļļas bāzes drukas tinte tiek uzklāta želatīnam, un ar tīru otu to daļēji noņem nost. Darbi izskatās vairāk kā gleznas nekā fotogrāfijas. Šo ir noteikti jāredz klātienē!

Izstāde pieejama visiem bez maksas katru darba dienu plkst. 8.30 – 17.00 Kolkas Lībiešu saieta namā līdz 13. aprīlim.

 

Ilze Iesalniece-Brukinga