Kolkas Lībiešu saieta namā veido ekspozīciju

Kolkas Lībiešu saieta namā turpinās projekta “Pastāvīgās ekspozīcijas izveide Kolkas Lībiešu saieta namā” Nr.20–08-FL04-F043.0203–000003 īstenošana.

Šī būs pirmā interaktīvā ekspozīcija, kas parādīs lībiešus kā Latvijas pamattautu. Ekspozīcija mūsdienīgā veidā atainos lībiešu kultūru ne tikai kā vēstures liecību, bet arī mūsdienu Latvijas kultūras sastāvdaļu, izceļot Ziemeļkurzemes lībiešu kultūras spilgtākos vēstures momentus. Projekta kopējās izmaksas ir 55 123,97 euro, Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējums 9 518,68 euro. Šobrīd ir noslēdzies projekta pirmais posms, kura rezultātā ir izstrādāts dizaina projekts un notiek sagatavošanās darbi, lai ekspozīciju uzstādītu un atvērtu apmeklētājiem. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstu un ekspozīciju plānots izveidot līdz 2021.gada 1.augustam.

Diāna Kristiņa, Dundagas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja


Laiks modināt putnus– pavasara vēstnešus!

Sestdien, 20.martā pulksten 11.00 jūrmalā pie Kolkas tautas nama vai jebkur citur modināsim putnus — pavasara vēstnešus!

Putnu modināšana ir sens lībiešu rituāls, kas tradicionāli noticis pavasara saulgriežu rītā, kad tika dziedāta putnu modināšanas dziesma Tšītšōrlinkizt, kurai piemita buramvārdu raksturs. Lībieši ticēja, ka putni rudenī neaizlido prom, bet gan pārlaiž ziemu, gulēdami kādā slēpnī, piemēram, jūras krastā, un pavasarī tie jāmodina, lai ceļas augšā. Modināšanas rituālam bija arī citi motīvi: izlūgties zvejas laimi, pieburt meitu vai puisi. Ejot pie jūras, kur pušķoja eglīti – mūžzaļo koku, ņēma līdzi arī ziedojumu jūras mātei – kādu drusku no svētku ēdieniem un dzērieniem.

Savus putnu modināšanas foto un video rezultātus aicinām izvietot sociālo tīklu profilos ar tēmturi #tšītšōr