LR Aizsardzības ministra apsveikums ēvažniekam

Par Latvijas drošības stiprināšanu un vēstures liecību saglabāšanu Latvijas Republikas Aizsardzības ministrs A.Pabriks ir nosūtījis apsveikuma vēstuli un Pateicības rakstu Ēvažu ciema iedzīvotājam Kārlim Lagzdiņam.

Rīgā, 05.11.2020

Godājamais Nacionālās pretošanās kustības dalībniek!

Aizsardzības ministrijas vārdā vēlos pateikties visiem Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Jums personīgi par nozīmīgo ieguldījumu cīņā par Latvijas drošības stiprināšanu un vēsturiskās liecības saglabāšanu, tā sekmējot militāri patriotisko audzināšanu un pilsoniskās apziņas veidošanu.

Ņemot vērā minēto, 2020.gada 10.martā esmu izdevis pavēli Nr.004-12, ar kuru piešķiru Jums aizsardzības ministra pateicību.

Diemžēl valstī esošās epidemioloģiskās situācijas dēļ nevaru Jūs apbalvot personīgi.

Patiesā cieņā, Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs Dr. Artis Pabriks


Sirsnīgi sveicam Kārļonkuli valsts svētkos un izsakām pateicību un apbrīnu par viņa paveikto, mūžīgo enerģiju, dzīvesprieku, viedumu un Lāčplēša dzīves spēku! Jāatzīmē, kā šogad sirmajam kungam apritēja 95 gadi!

Īstenoti vietējo iniciatīvu projekti Kolkas baznīcās

Turpinot dalību Dundagas novada pašvaldības Vietējo iniciatīvu projektu konkursā, Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu draudze šajā rudenī īstenojusi projektu „Kolkas katoļu baznīcas apkārtējās ainavas uzlabošana: dzīvžoga sakopšana un atjaunošana, dekoratīvā kroņa nostiprināšana zvana tornī”.

Vietējo iniciatīvu projektu konkurss dod iespēju reizi gadā arī reliģiskām organizācijām iegūt pašvaldības finansējumu (līdz 1000 EUR) nepieciešamo darbu un ieceru īstenošanai. Šajā gadā konkursa vadlīnijas akcentēja vides un tautsaimniecības rīcības virzienus.

Projekta mērķis bija veikt Kolkas katoļu baznīcas apkārtnes labiekārtošanas un ainavas uzlabošanas darbus: vizuāli atjaunot un sakopt dzīvžogu apkārt baznīcas teritorijai, kā arī nostiprināt dekoratīvo kroni baznīcas tornī zem krusta, kas pagājušā gada rudens-ziemas sezonā vēja postījumu dēļ bija deformējies un atdalījies no stiprinājuma.

Izmantojot specializētā transporta-pacēlāja pakalpojumus, draudzes locekļiem bija iespējams piekļūt zvanu torņa smailei, lai vizuāli iztaisnotu un nostiprinātu dekoratīvo kroni zem krusta.

Baznīcas teritorijas atdalošā dzīvžoga augsne tika bagātināta ar trūdzemes un kūdras substrāta mēslojumu, kas pavasarī vēl tiks papildināta ar priežu mizu mulčas virskārtu. Iztrūkstošajās vietās dzīvžogā tika iestādīti divi jauni paciprešu stādi no Dundagas kokaudzētavas. Dzīvžogs tika izveidots 2015. gadā, un visi stādi tolaik tika iegādāti Dundagas kokaudzētavā, tāpēc arī apstādījumu apgriešanas un pielīdzināšanas darbi tika uzticēti Dundagas kokaudzētavas dārzniecēm. Procesā piedalījās un apmācību guva arī draudzes locekļi, lai turpmāk dzīvžoga formas atjaunošanu varētu veikt pašu spēkiem. Sirsnīgi pateicamies Dundagas kokaudzētavas speciālistēm Daigai Paegleskalnei un Agnijai Aukšpulei par atsaucību, profesionālo padomu un palīdzību dzīvžoga sakopšanā un atjaunošanā!

Ar Dundagas novada pašvaldības atbalstu vietējo iniciatīvu projektu konkursos Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu draudze gadu gaitā varējusi veikt: baznīcas teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu (2015), baznīcas grīdas nomaiņu – pamatnes nostiprināšanu, siltināšanu (2016) un jaunas, kvalitatīvas dēļu grīdas ieklāšanu (2017) un baznīcas guļbūves karkasa saglabāšanas darbus – koksnes profilaktisko apstrādi pret dažāda veida bojājumiem (2019). Paldies pašvaldībai par draudzei doto iespēju īstenot nozīmīgus projektus, rūpējoties par savu dievnamu un tā apkārtni!

Ivo Bordjugs, Kolkas katoļu draudzes vecākais


Šī gada augustā Kolkas luterāņu draudze piedalījās Dundagas novada izsludinātajā pašiniciatīvas konkursā ar savu projektu: "Kļavu vainagu sakopšana". Kolkas luterāņu baznīcai iet garām pagasta ceļš ar kļavu aleju, šo koku zari noēnoja baznīcas ziemeļu daļu. Radās nepieciešamība šo koku zarus apzāģēt lai ilgtermiņā novērsu baznīcas jumta un konstrukciju bojāšanos. Draudzes rīcībā nav atbilstoša aprīkojuma un prasmes šos zarus apzāģēt, tāpēc bija jāvēršās pie sertificēta arborista. 
Dundagas novads nolēma atbalstīt mūsu projektu un piešķira visu nepieciešamo finansējumu 675 eiro. Projekts tika realizēts vienas dienas laikā, koku zari kas sniedzās uz baznīcas jumtu tika nozāģēti. Tās pašas nedēļas sestdienā draudze sarīkoja talku un sakopa kritušos zarus un lapas.

Lai baznīca turpina priecēt ļaudis!

Kārlis Rutkis, Luterāņu draudzes priekšsēdētājs

 

11.novembrī Lāčplēša diena

Šogad atzīmēsim Lāčplēša dienu bez kopā pulcēšanās un bez tradicionālā lāpu gājiena.
Aicinām godināt Latvijas brīvības cīnītājus, plkst. 17.00 iededzot sveci savā mājā, sētā.

 


 

Jau klāt ceturtais nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš!

Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 1. daļu nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju pienākums ir pašiem savlaicīgi interesēties par nodokļa apmēru un to, vai nodoklis ir nomaksāts pilnā apmērā. Šī paša likuma 9. panta 2. daļa norāda, ka „noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai”.

Savukārt likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta 6.1 punkts nosaka: „nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro.”

Aicinām būt atbildīgiem, maksāt nekustamā īpašuma nodokli savlaicīgi, neveidot parādu un nokavējuma naudu, jo par termiņos nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli tiek aprēķināta nokavējuma nauda — 0,05% no laikā nenomaksātā pamatparāda par katru nokavēto dienu! Daudziem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ir izveidojies parāds, jo 2020. gada sākumā pašvaldība, sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, pārcēla pirmā un otrā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu uz 30.06.2020., tādējādi piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem „nodokļa brīvdienas”, kas daļēji izmainīja ieradumus maksāt gada sākumā.

Lasīt tālāk »

Mūžībā devusies visvecākā kolceniece Fanija Budovska.

1914. gada 30. aprīlis – 2020. gada 21. oktobris

 

21. oktobrī Kolkas „Lošniekos” savā 107. dzīves gadā zemes gaitas beidzās Fanijai Budovskai.

Šūpulis viņai kārts Kolkas „Ķesteros” Paulīnes un Andreja Rozenfelda ģimenē. Fanijai bija vien daži mēneši, kad tēvs devās karā un drīz vien krita Tīreļa purvos. Māte apprecējās otro reizi ar lībieti un skolotāju Kārli Bernšteinu. Ģimene kādu laiku dzīvoja Kolkas skolā, līdz 30. gadu otrajā pusē uzcēla savu māju, ko nosauca par „Lošniekiem”. Fanija pabeidza Mazirbes pamatskolu, tad devās uz galvaspilsētu un izglītību turpināja Rīgas Olava komercskolā. Iestājās arī augstskolā, taču to nepabeidza smagas slimības dēļ. 1935. gadā Fanija apprecējās ar Pauli Budovski un ģimenē piedzima divi dēli — Māris un Guntis.  Fanijas darba mūžs bija saistīts galvenokārt ar tirdzniecības uzņēmumiem, bet viņa bija arī mašīnrakstītāja, grāmatvede, kādu brīdi strādājusi Kolkas fabrikā par zivju mazgātāju.


Nu jau daudzus gadus Fanija Budovska vasaras pavadīja savos mīļajos „Lošniekos”.  Viņa bija palikusi vienīgā kolceniece, kura vēl varēja kaut ko pastāstīt par tālajiem Pirmā pasaules kara un Latvijas brīvvalsts tapšanas gadiem. Ikvienam dzimtās puses izzinātājam Fanija bija lielisks atradums — bagāta valoda, spoža iztēle, humora izjūta, laba atmiņa. Tāpēc, 2009. gadā, kad rakstīju grāmatu par Kolku, devos ciemos pie cienījamās kundzes, ko tolaik vēl nepazinu. Pārsteigums bija milzīgs! Fanijai bija unikāla atmiņa, pat deviņdesmit piecu gadu vecumā tā bija apbrīnojama. Tikpat apbrīnojams bija viņas gaišais prāts, interese par visu notiekošo, vitalitāte, dzīves prieks. Uz manu patieso izbrīnu, ka viņa prot darboties arī ar datoru, Fanija atbildēja: „Nav tādas lietas pasaulē, ko cilvēks nevar iemācīties, ja vien viņš grib!” Tieši Fanija bija manas Kolkas grāmatas pirmā lasītāja, kamēr tā bija vēl tikai manuskripts. Bez Fanijas Budovskas stāstījumiem grāmata par Kolku saturā būtu daudz nabadzīgāka.


Arī mūža pašos pēdējos gados Fanija aktīvi sekoja līdz visam notiekošajam, orientējās gan politiskajos, gan sabiedrībai aktuālajos jautājumos. Pēdējo reizi ar Faniju tikos 2019. gada 18. augustā, kad saņēmu no viņas īpašu uzaicinājumu ierasties, jo cienījamai kolceniecei nebija vienaldzīgs tobrīd mūsu novadā notiekošais un viņa vēlējās, lai tiktu uzklausīts viņas viedoklis. Lūk, viņas sacītais: „Man jau iet simt sestais gads, bet es redzu, saprotu, mazliet vājāk dzirdu, bet mans prāts ir skaidrs. Esmu piedzīvojusi cara režīmu, divus karus, brīvvalsts laiku, padomju un vācu okupācijas gadus, Latvijas valsts atjaunošanu. Man ir svarīgi, kas notiek manā ciemā. Nedomāju, ka dzimtajā pusē vēl piedzīvošu autoritārisma atgriešanos. Es varu atļauties teikt, ko domāju, es ne no kā nebaidos.  Daudziem vēl ir baiļu sindroms no padomju laikiem, daudzi ir tik gļēvi, pakalpīgi, bailīgi!”


Šo gadu gaitā vasarās esam tikušās ne vienu vien reizi. Vienmēr tie ir bijuši gaiši un garīguma piepildīti brīži. Esmu pateicīga liktenim, ka man ir bijusi iespēja baudīt šīs gaišās un viedās personības draudzību.

Lai Fanijai gaišs ceļš mūžībā!

Baiba Šuvcāne