SPKC informē: Uzmanību autobusa Rīga-Dubulti-Mazirbe pasažieriem!

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināta Covid-19 infekcija, 11. aprīlī braucis ar autobusu Rīga-Dubulti-Mazirbe (SIA NORMA – A nr. 7946), plkst. 17.30 no Rīgas līdz Kolkai.

Visiem pasažieriem, kuri brauca minētajā datumā šajā maršrutā, ieteicams novērot savu veselības stāvokli. Ja tiek novēroti Covid – 19 infekcijai raksturīgi simptomi ieteicams palikt mājās, sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai izvērtētu veselības stāvokli.


! Atgādinām, ka šādos gadījumos ātrāk uzzināt, ka esi bijis kontaktā ar Covid-19 slimnieku var palīdzēt lietotne “Apturi Covid”. Izmantojot lietotni, varēsi savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus.

spkc.gov.lv>


 

SlA Kolkas ūdens informē

 SIA Kolkas ūdens informē par to, ka no 2021. gada 1. aprīļa tiek mainīta asenizācijas pakalpojuma cena:

► Notekūdeņu krājtvertņu izvešana fiziskām personām 24.18€ par vienu reizi (t.sk. PVN)

►Notekūdeņu krājtvertņu izvešana fiziskām personām ārpus Kolkas ciema robežām 34.44€ stundā (t.sk. PVN)

Asenizācijas pakalpojums tiek sniegts piektdienās!


Dundagas Mākslas un mūzikas skola informē

Dundagas Mākslas un mūzikas skolā mācību process II semestrī visām klasēm atsāksies 11. janvārī.

Kolosālu brīvlaiku DMMS bērniem un vecākiem!

DMMS direktore Dace Čodera.


24.12.2020. |

Poligonā “Janvāri” bez maksas var nodot ķieģeļus ar mūrjavas piemaisījumu

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” no 2020. gada 8. decembra līdz 2021. gada 8. janvārim poligonā “Janvāri” (Laidzes pagasts, Talsu novads) piedāvā iespēju bez maksas nodot tīrus būvgružus – ķieģeļus ar mūrjavas piemaisījumu.

Tālr.nr.: +371 25620067

E-pasts: inars@piejuraatkritumi.lv


14.12.2020. |

Pieteikšanās uz zvejas rīkiem 2021. gadam!

  No 19.novembra līdz 20. decembrim var pieteikties uz zvejas rīkiem 2021. gadam.
Lejuplādēt iesnieguma veidlapu >>
Aizpildītos iesniegumus var iesniegt Kolkas pagasta pārvaldē, Dundagas novada domē, pa pastu uz adresi "Brigas" Kolka LV-3275 vai nosūtot elektroniski uz epastu parvalde.kolka@dundaga.lv

Tālruņi saziņai: 63220551, 29174294.

Lūdzam maksimāli izmantot iespēju iesniegumus iesniegt elektroniski vai nosūtot pa pastu!
 

 

Privātpersonām iesniegumam jāpievieno arī zvejas laivas dokumenti.

Vienošanās par bezatlīdzības laivas patapinājumu veidlapa >> 

Informācijai- piekrastes zveju reglamentējošie normatīvie akti:

MK noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos

MK noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību