SlA Kolkas ūdens informē!

 SIA «KOLKAS ŪDENS» informē, ka sakarā ar ūdensvada rekonstrukcijas darbiem ir iespējami ūdens padeves traucējumi laika periodā 30.05.2023 — 09.06.2023.

Ceturtdien Dzimtsarakstu nodaļas slēgtas

Ceturtdien, 9. februārī, Talsu novadā Dzimtsarakstu nodaļas slēgtas.

Darbinieki piedalās Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācijas seminārā Rīgā.

07.02.2023. |