.

19.12.2023. |

Informācija par kapu svētkiem

Sestdien, 22.jūlijā

12:00 Kolkas luterāņu kapsētā

11:00 Vaides kapsētā

Sestdien, 12.augustā

10:00 Sīkraga kapsētā,

11:00 Mazirbes kapsētā,

12:00 Košraga-Pitraga kapsētā,

14:00 Dūmeles kapsētā.

Sestdien, 19.augustā

12:00 Lielirbes kapsētā,

13:00 Miķeļtorņa kapsētā,

14:00 Lūžņas kapsētā.

Svētdien, 20.augustā

12:00 Kolkas pareizticīgo kapsētā

 

SlA Kolkas ūdens informē!

 SIA «KOLKAS ŪDENS» informē, ka sakarā ar ūdensvada rekonstrukcijas darbiem ir iespējami ūdens padeves traucējumi laika periodā 30.05.2023 — 09.06.2023.