Īsfilma par Slīteres nacionālo parku un Kolkas pagastu

Filma stāsta par Slīteres nacionālajā parkā sastopamajām dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām, tā raksturīgajām ainavām un tūrisma iespējām. Filma ir sava veida nacionālā parka vizītkarte, kas gan ārvalstu tūristus, gan mūsu pašu cilvēkus iepazīstina ar Latvijas dabu, kultūru un iedzīvotājiem un saistošā veidā atspoguļo aizsargājamo dabas teritoriju nozīmīgumu, kā arī to sniegtos ieguvumus cilvēkam.

Īsfilmas par citām Latvijas īpaši aizsargājamām teritorijām var noskatīties Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē daba.gov.lv »