Kontakti

 • Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs
 

 • Kolkas pagasta pārvaldes lietvede un pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja
Eva Frišenfelde
tālruņi: 63220551 26324975
epasts:  eva.frisenfelde@dundaga.lv

 • Kolkas saimnieciskā dienesta vadītājs
Ilmārs Gleglu
tālrunis: 29458652

 • Kolkas pamatskolas direktore
Antra Laukšteine
tālruņi: 63220576, 26317511
epasts:  kolkapsk@dundaga.lv

 • Pirmskolas izglītības iestādes «Rūķītis» 
tālrunis: 63220579
epasts:  piirukitis@inbox.lv

 • Kolkas tautas nama vadītāja
Ilona Onzule
tālruņi: 29420750
epasts:  ilona.onzule@dundaga.lv

 • Kolkas bibliotēkas vadītāja
Olita Kalna
tālrunis: 63276476
epasts:  olitakolka@inbox.lv

 • Mazirbes bibliotēkas vadītāja
Sniedze Švāģere
tālrunis: 28656760
epasts:  mazirbe_bibl@inbox.lv

 • SIA Kolkas ūdens valdes loceklis ​​(dzeramā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs Kolkas pagastā)
Ivo Bordjugs
tālrunis: 29793759
epasts:  kolkasudens@inbox.lv

 • Dundagas novada Sociālā dienesta vadītāja
Astra Langzama
tālruņi: 26618686
epasts:  

 • Dundagas novada pašvaldības policijas vadītājs
Jānis Skujiņš 
tālruņi: 63237510, 20273535
epasts:  janis.skujins@dundaga.lv

Nosūtīt ziņu Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam:

Šeit Jūs varat uzdot jautājumus par Kolkas pagasta pārvaldes darbību, sniegtajiem pakalpojumiem un citām aktuālām saimnieciskām un administratīvām lietām. Iespēju robežās pārvaldes darbinieki sniegs atbildes uz jūsu jautājumiem.