Piedāvā darbu saimniecības strādniekam

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Piedāvā darbu saimniecības strādniekam' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Piedāvā darbu saimniecības strādniekam' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Piedāvā darbu saimniecības strādniekam' iekš Twitter

Darba pienākumi:

 • teritorijas labiekārtošanas darbu veikšana,
 • zāles pļaušana ar mehanizētu tehniku,
 • dažādi darbi saimniecībā.

Nepilnas slodzes darbs ar summēto darba laiku, iespējams savienot ar darbu citā darbavietā.

Līgums no aprīļa līdz septembrim.

Pieteikties pa tel. 29475692.

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā finansistu

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā finansistu' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā finansistu' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā finansistu' iekš Twitter

Prasības pretendentiem:

 • ir Latvijas Republikas pilsonis;
 • augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs;
 • vismaz 3 gadu darba pieredze ekonomikā, grāmatvedībā vai finansēs.

Vispārīgos amata pienākumus skatīt klāt pievienotajā amata aprakstā.

Amatalga: 1041–1172 €.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV
 • motivācijas vēstule.

Pieteikties līdz 27.04.2018.

E-pasta adrese uzziņām un pieteikumu iesniegšanai: vakances@dundaga.lv.

Tālrunis uzziņām: 63237850.

Lejuplādēt finansista amata aprakstu »

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā juriskonsultu

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā juriskonsultu' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā juriskonsultu' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā juriskonsultu' iekš Twitter

Prasības pretendentiem:

 • ir Latvijas Republikas pilsonis;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs.

Par priekšrocību tiks uzskatīta vismaz 2 gadu pieredze jurista vai juriskonsulta amatā valsts pārvaldē. Vēlams arī datu aizsardzības speciālista sertifikāts.

Vispārīgie amata pienākumi:

 • sagatavot un izvērtēt lēmumu, līgumu, iekšējo, ārējo normatīvo aktu projektus, veikt to juridisko analīzi;
 • juridiski sarežģītos gadījumos gatavot atbildes uz iedzīvotāju vai institūciju iesniegumiem un vēstulēm;
 • sniegt juridiskas konsultācijas pašvaldības institūcijām;
 • nodrošināt pašvaldības iestāžu pārstāvību tiesas procesos
 • u.c.

Amatalga: 948‑1066 €.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV
 • motivācijas vēstule.

Pieteikties līdz 27.04.2018.

E-pasta adrese uzziņām un pieteikumu iesniegšanai: vakances@dundaga.lv.

Tālrunis uzziņām: 63237850.

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā pašvaldības izpilddirektoru

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā pašvaldības izpilddirektoru' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā pašvaldības izpilddirektoru' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā pašvaldības izpilddirektoru' iekš Twitter

Galvenie pienākumi:

 • Organizēt un nodrošināt pašvaldības darbu atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un domes lēmumiem;
 • Organizēt un kontrolēt valsts pārvaldes institūciju un domes noteikto uzdevumu izpildi;
 • Nodrošināt teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu;
 • Vadīt pašvaldības administrācijas darbu, tas ir projektu koordinēšanu, personāla piesaisti un attīstību, tehnoloģiju izmantošanu, finanšu vadību, dokumentu vadību un ar iedzīvotāju interesēm saistīto jautājumu risināšanu;
 • Domes noteiktajā kārtībā rīkoties ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, administrēt saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām;
 • Kontrolēt un sniegt domei priekšlikumus par pašvaldības kapitālsabiedrību darbu.

Vērtējamās prasības pretendentam:

 • Izglītība;
 • Pieredze vadītāja amatā;
 • Pieredze pašvaldības darbā;
 • Latviešu valodas prasmes;
 • Svešvalodas prasmes;
 • Papildus apmācības, kvalifikācijas;
 • Rekomendācijas;
 • B kategorijas auto vadītāja apliecība.

CV un motivācijas vēstuli var iesniegt:

 • pa e-pastu: vakances@dundaga.lv;
 • personīgi vai sūtot pa pastu  Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, LV-3270.

Ziņas par darba vietu:

 • darba laiks — 40 stundas nedēļā;
 • darba līgums — uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku.

Pieteikšanās termiņš 21.03.2018.

Piezīme: atbilstošākie pretendenti divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām tiks aicināti uz darba interviju.

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā speciālistu krājuma un izglītojošā darba jomā

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā speciālistu krājuma un izglītojošā darba jomā' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā speciālistu krājuma un izglītojošā darba jomā' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā speciālistu krājuma un izglītojošā darba jomā' iekš Twitter

Dundagas novada pašvaldības iestāde «Kultūras pils» aicina darbā speciālistu krājuma un izglītojošā darba jomā Kubalu skolā-muzejā.

Galvenie darba pienākumi:

 • nodrošināt muzeja krājuma komplektēšanu, uzskaiti, dokumentēšanu un saglabāšanu;
 • ievadīt muzeja datus Nacionālā muzeju krājumu kopkatalogā;
 • veidot ekspozīcijas un izstādes muzejā;
 • vadīt ekskursijas muzejā un vadīt darbu ar apmeklētājiem, tiem iepazīstoties ar muzeja krājumu;
 • izstrādāt un vadīt muzejpedagoģiskas programmas;
 • organizēt un vadīt muzeja izglītojošos pasākumus;
 • uzturēt sadarbību ar muzeja mērķauditorijas pārstāvjiem, gatavot rakstus publikācijām muzeja mājas lapā, rakstu krājumos un citos izdevumos.

Zināšanas un prasmes:

 • augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs vai kultūras menedžmentā, vai pedagoģiskā izglītība atbilstoši muzeja darbībai,
 • valsts valodas pārvaldīšana (augstākais līmenis);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • pamatzināšanas darbā ar datoru (MS Office);
 • prasme uzstāties auditorijas priekšā, gatavot un sniegt prezentācijas;
 • labas saskarsmes prasmes ar dažāda vecuma cilvēkiem;
 • spēja strādāt komandā, patstāvīgi organizējot savu darbu;
 • zināšanas par Latvijas vēsturi, etnogrāfiju un tradicionālo kultūru.

Piedāvājam:

 • iespēju radoši izpausties;
 • izaugsmes iespējas.


Izglītības līmenis:  akadēmiskā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
Atalgojums: no  714 € (pirms nodokļu nomaksas).
Slodzes tips:  viena vesela slodze.
Darba uzsākšana:  vienojoties (ne vēlāk kā 03.04.2018).
Atrašanās vieta:   Sausteres ciems, Dundagas pagasts.
Adrese:   Kubalu skola, Sausteres ciems, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270.
Amats:   vecākais speciālists.
Darba veids:   darba līgums uz nenoteiktu laiku.
Darba piedāvājuma termiņš: 2018. gada 23. marts
Pieteikšanās veids:   CV un motivācijas vēstuli līdz 2018. gada 23. martam sūtīt uz e-pastu: kubalmuz@dundaga.lv.
Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 90009115209 (Dundagas novada pašvaldība).

Dundagas novada pašvaldība pārdod automašīnu

Dundagas novada pašvaldība 20.02.2018. plkst. 13.30 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod automašīnu OPEL ZAFIRA, 2002. gads, 1,6 l, benzīns.

Izsole notiks pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā. Sākumcena ir 358 € ar PVN, nodrošinājums – 35,80 €, solis – 10 €.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 20.02.2018. plkst. 12.00 darba laikā pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi, ar kurjeru, pa pastu vai elektroniski parakstītu e-pastā dome@dundaga.lv.

Pārējās ziņas vietnes www.dundaga.lv sadaļā Pašvaldība/Izsoles un noma vai pa tālruni 26563742.

Lejuplādēt izsoles nolikumu »

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība pārdod automašīnu' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība pārdod automašīnu' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība pārdod automašīnu' iekš Twitter