Dundagas novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju' iekš Twitter

Dundagas novada pašvaldība izsludina konkursu uz Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja amatu.

Prasības pretendentiem:

 • prot latviešu valodu;
 • augstākā izglītība;
 • pieredze Eiropas Savienības fondu projektu vadīšanā;
 • izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbību;
 • prasme patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu;
 • teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • analītiska domāšana un spēja strādāt strauji mainīgā vidē;
 • labas stratēģiskās plānošanas prasmes;
 • prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru un tehniku;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība un praktiskas autovadīšanas iemaņas;
 • teicamas angļu valodas zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē brīvi izmantot informāciju un komunicēt.

Pieteikties līdz 2017. gada 3. jūlijam, iesniedzot prasītos dokumentus ar norādi «Pieteikums konkursam uz Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja amatu»  personīgi Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas kancelejā Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā vai e-pastā: vakances@dundaga.lv.

Ja dokumentus iesniedz e-pastā, tad oriģināli vai apliecinātas kopijas jāiesniedz vai jāuzrāda darba intervijā.


Jāieniedz šādi dokumenti:

 • motivēts pieteikums, kurā iekļauj arī apliecinājumu par atbilstību noteikumu 2.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām;
 • pretendenta darba dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši Europass CV standartam;
 • augstāko izglītību un svešvalodu zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas un citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Lejuplādēt konkursa nolikumu »

E-pasta adrese uzziņām: dome@dundaga.lv.

Tālrunis uzziņām: 63237850.

 

 

Aicina darbā sporta organizatoru

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā sporta darba organizatoru uz nepilnu darba laiku.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un pieredze:

 • vēlama sporta vai pedagoģiskā izglītība (var būt pēdējo kursu students);
 • pieredze sporta pasākumu organizēšanā.

 

 Prasības pretendentam:

 • spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu;
 • prasme darbā ar biroja tehniku;
 • labas valsts valodas zināšanas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • vismaz viena svešvaloda saziņas līmenī.

 

 Amata pienākumi:

 • plānot un organizēt sporta pasākumus Dundagas novadā;
 • saglabāt un veidot sporta tradīciju pēctecību Dundagas novadā;
 • veicināt sabiedrības iesaistīšanos sporta aktivitātēs;
 • sastādīt sporta aktivitāšu gada plānu un sagatavot atskaites par plāna izpildi;
 • sniegt informāciju par Dundagas novada sporta pasākumiem un sasniegtajiem rezultātiem Sabiedrisko attiecību nodaļai;
 • piesaistīt un izmantot ES struktūrfondu vai citu fondu finansējumu uzticēto funkciju nodrošināšanai.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule;
 • pretendenta CV;
 • izglītības dokumentu kopija.

Pieteikumus iesniegt līdz 5. maijam personīgi Dundagas novada pašvaldības administrācijā, pa pastu vai elektroniski: vakances@dundaga.lv

Adrese:  Dundagas novada pašvaldība, Pils iela 5–1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV– 3270.

Uzziņas pa tālruni 63237850

Aicina darbā Sociālā dienesta vadītāju

Dundagas novada pašvaldība aicina pieteikties Sociālā dienesta vadītāja vakancei.

Amata pildīšanai vajadzīgā izglītība un pieredze:

otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā izglītība  sociālajā darbā vai vadībā;
vismaz 2 gadu darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā amatā, kas saistīts ar sociālo darbu.

Prasības pretendentam:

 • spēja  plānot, vadīt, koordinēt un nodrošināt iestādes darbību tās mērķu sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei;
 • sociālās sfēras normatīvo aktu pārzināšana, zināšanas personāla vadībā, datu statistiskajā apstrādē un analīzē;
 • prasme orientēties klientu tiesību un interešu aizsardzības jautājumos sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas sfērā;
 • prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 • prasme darbā ar biroja tehniku standarta programmatūru;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Amata pienākumi:

 • nodrošināt Dundagas novada pašvaldības  sociālā dienesta darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • organizēt sociālo darbu, sociālo pabalstu un pakalpojumu sniegšanu personām un personu grupām, kurām tas nepieciešams;
 • veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un esošo uzlabošanai;
 • sagatavot iestādes budžetu, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam;
 • nodrošināt laicīgu un kvalitatīvu  pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu.

 

Pieteikumus iesniegt līdz 28. aprīlim Dundagas novada pašvaldības administrācijā  vai pa pastu.
Adrese:  Dundagas novada pašvaldība, Pils iela 5–1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV– 3270.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule;
 • pretendenta CV;
 • izglītības dokumentu kopija.

 

Uzziņas pa tālruni 63237851

Aicina darbā iecirkņu vēlēšanu komisijās

Dundagas novada vēlēšanu komisija izsludina pieteikšanos darbam Dundagas novada vēlēšanu iecirkņos pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai 29.05.–04.06.2017.

Kandidātus var pieteikt:

 • reģistrētās politiskās organizācijas vai to apvienības,
 • ne mazāk kā desmit vēlētāju grupa,
 • novada vēlēšanu komisijas loceklis.

Pieteikumu jāiesniedz līdz 14. aprīlim pašvaldības administratīvajā ēkā Dundagā.

Pieteikuma veidlapas var saņemt novada domes kancelejā vai Centrālās vēlēšanu komisijas interneta lapā.

Sīkāka informācija pa tel.63237850, 26342122.

Kempings «Ūši» meklē darbinieku

Kempings un brīvdienu māja «Ūši» Kolkā meklē izveicīgu, atsaucīgu un pozitīvi noskaņotu cilvēku istabenes un virtuves darbinieka pienākumu veikšanai 2017.gada tūrisma sezonā (no aprīļa līdz oktobrim). Nepilnas slodzes darbs. Iespējams apvienot ar darbu citā darbavietā.

Pretendentiem pieteikties pa telefonu 29475692.