Meklē darbinieku

Kempings un brīvdienu māja <<Ūši>> Kolkā meklē izveicīgu, atsaucīgu un pozitīvi noskaņotu cilvēku istabenes un virtuves darbinieka pienākumu veikšanai 2020. gada tūrisma sezonā (līdz septembra mēnesim).

Nepilnas slodzes darbs. Darba pienākumi: viesu telpu uzkopšana, galdu klāšana grupu pusdienām, trauku mazgāšana, pārtikas produktu pirmapstrāde.

Pretendentiem pieteikties pa telefonu 29 475 692

 

Dundagas mākslas un mūzikas skola aicina darbā!

Dundagas Mākslas un mūzikas skola aicina pieteikties ģitāras spēles pedagoga (klasiskās ģitāras spēlē) vakancei darbam Dundagā un klavierspēles pedagoga un koncertmeistara  vakancei darbam Dundagā un Kolkā!

Informācija par vakancēm:

 • Darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku, ar pārbaudes laiku līdz 3 mēnešiem;
 • paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums – 2020. gada 1. septembris;
 • mēneša algas likme par pilnu slodzi pirmajā darba gadā (valstī noteiktā) – 750,00 €;
 • paaugstinātas pedagoga mēneša algas likmes noteikšana pēc pedagoga darbības izvērtēšanas, vienlaikus motivējot pedagogu kvalitatīvai profesionālajai darbībai;  
 • piemaksa par sasniegumiem, profesionālu darba ieguldījumu un augsti profesionāliem darba rezultātiem;
 • ģitāras spēles pedagogam prognozējamais slodzes apmērs vismaz 0,6 slodzes;
 • klavierspēles pedagogam un koncertmeistaram prognozējamais slodzes apmērs:

vismaz 0,3 (Dundagā);
vismaz 0,5 (Kolkā).

(pilna slodze ir 28 kontakstundas un 2 stundas gatavošanās kontaktstundām)


Prasības pretendentiem:

 • profesionālā un pedagoģiskā izglītība saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu nr. 569 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību» prasībām;
 • pedagoga pieredze profesionālās ievirzes izglītības iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību, izskatīsim pretendentu pieteikumus, kuriem ir iegūts Diploms par vidējo profesionālo izglītību specialitātē un izglītība Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā "Pedagoģija" (B programma) 72 stundu apjomā, kā arī augstskolas studentu pieteikumus;
 • profesionalitāte, motivācija uz sasniegumiem, pacietība, labas saskarsmes prasmes, emocionālā inteliģence, augsta atbildības sajūta, precizitāte, prasme darbā ar informācijas tehnoloģijām.

Piedāvājam:

 • stabilu un regulāru atalgojumu;
 • sociālās garantijas saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem;
 • profesionālās kompetences pilnveides iespējas;
 • labus darba apstākļus radošā un draudzīgā kolektīvā vienīgajā Dundagas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādē – izglītības iestāde Dundagā atrodas 13. gadsimtā celtas pils trešajā stāvā, divu jūru satikšanās vietā – Kolkā – nodarbības notiek Tautas nama ēkas otrajā stāvā.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot CV formu un Motivācijas vēstuli. Pieteikumus ar norādi uz vakanci līdz 2020. gada 1.augustam sūtīt uz e-pastu: dmms@dundaga.lv. Informācija par izglītības iestādi www.dundaga.lv, sadaļā “Izglītība”.

Tālrunis informācijai – 29543665, Dace Čodera (Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktore)

 

Izsludināts 2020. gada projektu konkurss «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»

Dundagas novada pašvaldība no 2020. gada 27. aprīļa līdz 27. maijam izsludina pieteikšanos projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem».

Konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu novadā, veicinot iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību, risinot dažādus jautājumus, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanu, kā arī veicinot sadarbību starp pašvaldību un pretendentiem.

Kopējais konkursā pieejamais Dundagas novada domes finansējums 2020. gadā ir 5 000 eiro, bet vienā pieteikumā pieprasītais finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 1 000 eiro.

Projekta pieteikumu var iesniegt biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas viena projekta īstenošanai. Pašvaldība turpina mudināt iedzīvotājus iesaistīties vides kopšanā un vietējās tautsaimniecības attīstībā, tāpēc pretendenti var pieteikt projektus par rīcības virzieniem «Vide» un «Tautsaimniecība».

Projektu pieteikumus var iesniegt Dundagas novada pašvaldībā Pils ielā 5-1, Dundagā vai Kolkas pagasta pārvaldē «Brigās», Kolkā, slēgtā aploksnē ar norādi «Vietējo iniciatīvu projektu konkursam», vai arī parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu dome@dundaga.lv līdz 2020. gada 27.maijam.

Pieteikumi jāiesniedz noteiktajā termiņā un atbilstoši konkursa nolikumam. Lai piedalītos konkursā, jāiesniedz:

 • projekta pieteikums;
 • projekta izmaksu tāme;
 • saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku, ja projektu paredzēts īstenot pretendentam nepiederošā īpašumā;
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par būtiskiem projekta izvērtēšanā.

Projekta pieteikuma lapām jābūt sanumurētām un caurauklotām.

Plašāka informācija — projektu konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un citi dokumenti par projektu konkursu atrodama pašvaldības interneta vietnē www.dundaga.lv sadaļā Vietējo iniciatīvu projekti >>.

Papildu informācija par pieteikuma sagatavošanu pieejama, sazinoties ar Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāju Diānu Kristiņu (e-pasts: diana.kristina@dundaga.lv).

Lejuplādējamie faili:


Diāna Kristiņa,
Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas projektu vadītāja