Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktora amatu

18.06.2018

Amata kandidātam tiek izvirzītas šādas prasības:       

  • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē  vai bakalaura/maģistra grāds nozarē, ja studiju programmā apgūts pedagoģijas kurss vai mācību priekšmeta didaktikas kurss (saskaņā ar Ministru Kabineta  noteikumu Nr. 662 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību»);
  • pieredze audzināšanas darbā;          
  • iemaņas darbā ar datoru (biroja programmatūra);
  • vēlama pieredze vadošā amatā, svešvalodu zināšanas.

Iesniegums, CV, motivācijas vēstule, izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas, jāiesniedz līdz 3 .jūlijam pulksten 12.00. 

Dokumentus var iesniegt elektroniski sūtot uz vakances@dundaga.lv , personīgi vai pa pastu Dundagas novada pašvaldībai  Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas novadā.

Tālrunis informācijai 63237515.

Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Kolkas tautas nama telpu nomu

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Kolkas tautas nama telpu nomu' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Kolkas tautas nama telpu nomu' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Kolkas tautas nama telpu nomu' iekš Twitter

Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma «Tautas nams», kadastra numurs 8862 007 0231, Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā, kadastra apzīmējums 8862 007 0231 001, divu telpu — zāle nr. 4 ar platību 49,2 m² un palīgtelpa nr. 5 ar platību 15,1 m² —  nomas tiesību izsoli. 

Pretendentiem pieteikumi jāiesniedz līdz 2018. gada 7. jūnija plkst. 17.00 slēgtā aploksnē Dundagas novada pašvaldībā Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.

Īpašumu var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29174294. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma».

Lejuplādēt nomas tiesību izsoles nolikumu »

Tehnikas noma un meliorācijas darbi

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Tehnikas noma un meliorācijas darbi' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Tehnikas noma un meliorācijas darbi' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Tehnikas noma un meliorācijas darbi' iekš Twitter

Firma «Astergo Projekts» piedāvā:

  • Smagās tehnikas noma:

Ekskavātoru noma ar operatoru (no 24€/h līdz 30€/h);
Buldozeru noma ar operatoru (no 29€/h līdz 40€/h);
Dumperu noma ar operatoru (no 23€/h līdz 35€/h);
Tehnikas pārvadāšana (no 1,25€/km līdz 1,65€/km). 

  • Meliorācija:

Meliorācijas sistēmu izbūvi, rekonstrukciju, attīrīšanu;
Drenāžas sistēmu izbūvi, atjaunošanu, tīrīšanu;
Ūdenstilpņu izbūve, tīrīšana, rekonstrukcija;
Caurteku izbūve. 

  • Ceļu būve:

Meža autoceļu būve un rekonstrukcija;
Pievedceļu būve un rekonstrukcija. 

  • Darbi purvainā vietā:

Dīķu rakšana;
Ūdens novadīšanas darbi. 

  • Teritorijas darbi:

Būvlaukuma sagatavošana;
Teritorijas labiekārtošana;
Krūmu un apauguma noņemšana un līdzināšana.


Tālrunis: 22161709, 22158408
E-pasts: astergoprojekts@gmail.com
Mājas lapa: http://astergoprojekts.wix.com/astergoprojekts