Palīdzi Ukrainai nomaskēties!

Aicinām pievienoties maskēšanās tīklu gatavošanā Ukrainai 

#atbalstsukrainai #atbalsti #standwithukraine #brīvprātīgaisdarbs

Kolkas pamatskolā iespējams katru darba dienu no plkst. 8 – 17 pirmā stāva gaitenī:

  • atnest audumu vai gatavas strēmeles
  • griezt atnesto audumu strēmelēs
  • siet strēmeles tīklā

Nepieciešami dabīgo/aizsargkrāsu (zaļu, brūno, pelēko toņu) audumi.
Neder biezi, kā arī balti, melni un spīdīgi audumi (to var pārbaudīt, uzspīdinot ar lukturīti).
Auduma strēmeles saplēš apmēram divu sprīžu garumā: 2×40 cm.
Saliek kastē vai maisiņos un atnes uz Kolkas pamatskolu.
Var nest arī nesagrieztus attiecīgās krāsas apģērbus vai audumus.
Piedalies un padalies ar šo informāciju!

Kontakttālrunis 26317511


 

Talsu novada pašvaldība informē: kā novada administratīvajā teritorijā tiek koordinēta palīdzības sniegšana cilvēkiem, kuri ieceļojuši no Ukrainas

Turpinoties Krievijas uzbrukumiem Ukrainai, aizvien vairāk cilvēku visā pasaulē, tostarp arī Latvijā, vēlas sniegt atbalstu ieceļojušajiem no Ukrainas. Valsts institūcijas uzsver: palīdzībai jābūt pārdomātai un organizētai atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai. Talsu novada pašvaldība informē, kā novada administratīvajā teritorijā tiek koordinēta palīdzības sniegšana cilvēkiem, kuri ieceļojuši no Ukrainas.

Atbalsta koordinēšanu Latvijā nodrošina robežsardze, kas informāciju par konkrētu palīdzības veidu nodod Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD). Dienests secīgi sazinās ar attiecīgajām pašvaldībām, kas risina Ukrainas bēgļu izmitināšanu un organizē tālākās darbības.

Pašvaldību līmenī par palīdzības organizēšanu atbild civilās aizsardzības komisijas un attiecīgā pašvaldība.


Talsu novada pašvaldībā palīdzību koordinē Talsu novada pašvaldības policija. Pašvaldības policija strādā visu diennakti, līdz ar to ikviens, kurš vēlas piedāvāt palīdzību, var zvanīt jebkurā diennakts laikā pa dežūrtālruni 26132701. Pašvaldības policija fiksēs zvanītāja sniegto informāciju un nodos to tālākai rīcībai pašvaldībai.

Pašvaldības policija atbalsta ķēdē ir pirmie, kas saņem informāciju par konkrētu palīdzības nepieciešamību un koordinē cilvēku izmitināšanu. Informācija secīgi tiek nodota sociālajam dienestam, kas tālāk tiekas ar ieceļojušajiem no Ukrainas un nodrošina attiecīgajā situācijā nepieciešamo atbalstu.

Ja Ukrainas iedzīvotājs iebrauc Latvijā un dodas pie radiem vai draugiem, tad šī informācija par konkrēto personu ir jānodod pašvaldības policijai, zvanot pa iepriekš minēto tālruni 26132701. Šo informāciju pašvaldība tālāk nodos VUGD, tāpēc ir svarīgi, lai iedzīvotāji informētu pašvaldības policiju par ikvienu Ukrainas cilvēku, kurš ieradies Latvijā.


Talsu novada pašvaldība ir gatava ieceļojušajiem cilvēkiem no Ukrainas nodrošināt pirmsskolas izglītības iestāžu un pārējo izglītības iestāžu pakalpojumus, kā arī palīdzēt nepieciešamo personas apliecinošo dokumentu sakārtošanā un darba vīzas iegūšanā. Talsu novada pašvaldība vērsīsies pēc atbalsta pie iedzīvotājiem, ja Ukrainas bēgļiem būs nepieciešama cita veida palīdzība, kas nodrošināma ar sabiedrības iesaisti.

„Talsu novada pašvaldība saņem daudz iedzīvotāju zvanus, kuri izsaka vēlmi palīdzēt Ukrainas ļaudīm. Esam pateicīgi ikvienam no jums un darīsim visu iespējamo, lai jūsu atbalsts šos cilvēkus arī sasniegtu. Paldies!” piebilda S. Pētersone.


Kā rīkoties, ja vēlies palīdzēt Ukrainas cilvēkiem?

  • Finansiālais atbalsts

Ja vēlies materiāli atbalstīt Ukrainas karā cietušos, tad aicinām ziedot līdzekļus, izmantojot ziedot.lv platformu, tāpat iespējams ziedot, pazvanot uz organizācijas izveidoto labdarības tālruni 90006086 (maksa par zvanu ir 1,42 eiro, tai skaitā Lattelecom apkalpošanas maksa par katru zvanu 12,1%).

Ziedot.lv par ziedojumiem neietur komisijas vai starpniecības maksu. Visa ziedotā nauda 100% apmērā nonāk paredzētajam mērķim. Ziedot.lv administratīvās izmaksas netiek segtas no ziedojumiem.

Organizācija sadarbībā ar Aizsardzības ministriju uz Ukrainu sūta gan degvielu, gan citas pirmās palīdzības preces.


  • Izmitināšana un nodarbinātība

Lai arī biežāk Latvijā nonāks cilvēki, kuriem šeit būs radi, paziņas vai draugi (atgādinām, ka šajos gadījumos par iebraukušajām personām jāziņo Talsu novada pašvaldības policijai pa tālruni 26132701), tomēr būtisks atbalsta veids ir Ukrainas bēgļu izmitināšana.

Talsu novada pašvaldība ir sagatvojusi un aicina aizpildīt pieteikuma formu ikvienam, kurš ir gatavs bez maksas nodrošināt izmitināšanu. 

Izmitināšanas un nodarbinātības pieteikuma anketa>


  • Citi atbalsta veidi

Talsu novada pašvaldība, ierodoties cilvēkiem no Ukrainas, nodrošinās arī cita veida palīdzību. Labklājības ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība un sociālie dienesti vienojušies par vairākiem atbalsta veidiem, kas būs pieejami no Ukrainas ieceļojošajiem.

Šiem cilvēkiem būs iespēja saņemt garantētā minimālā ienākuma pabalstu un pabalstu krīzes situācijā bez priekšnosacījumiem par iesniedzamajiem dokumentiem, deklarēto dzīves vietu un neparedzot veikt ienākumu un materiālās situācijas izvērtējumu.

Viņi varēs saņemt pārtikas un higiēnas pakas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmā, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) sniegtos pakalpojumus, piedalīties NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības un preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos. Situācijās, kad nepieciešams īpašs psihosociāls atbalsts, bēgļi varēs arī saņemt sociālās rehabilitācijas kursu.

Paredzēts noteikt, ka, vērtējot personas individuālās vajadzības, bēgļiem no Ukrainas varēs piešķirt arī cita veida atbalstu, piemēram, aprūpi, pārvietošanās atbalstu, tehniskos palīglīdzekļus.


Nevalstisko organizāciju atbalsts

Talsu biedrības „Baložu pasts” pārstāve Jana Biezā aicina līdzcilvēkus ziedot ilgi uzglabājamus pārtikas produktus, piemēram, sausās zupas un biezeņus, konservus, zupas burkās, tēju, kafiju, cukuru, dažādus putraimu veidus un pārslas, eļļu, arī konservējumus vai ievārījumus. Tāpat ļaudis aicināti ziedot higiēnas preces un vienreizlietojamās autiņbiksītes.

Ziedotās mantas lūdz nogādāt uz Daudzfunkcionālo centru Zvirgzdos („Zvirgzdu pansija”, Zvirgzdi, Laidzes pagasts) no 2. līdz 11. martam.

Kontakttālruņi: 28607645, 26373122


Talsu novada pašvaldība Ukrainas tautu atbalsta arī simboliski. 24. februārī pie Talsu novada administratīvā centra ēkas tika uzvilkts Ukrainas karogs. Kopš 24. februāra vairāki pašvaldības objekti bijuši izgaismoti Ukrainas karoga krāsās, tostarp arī piemineklis „Koklētājs” Talsos, kā pakājē ikviens bija aicināts iedegt atbalsta svecīti. Tāpat šajā laikā ir notikuši un vēl tiek plānoti vairāki koncerti Ukrainas cilvēku atbalstam.

Savukārt 2. martā Pilsētas laukumā Talsos 18.00 ikviens aicināts ierasties uz atbalsta pasākumu Ukrainas tautai, kur mūs spēcinās līdzcilvēku uzrunas, amatiermākslas priekšnesumi un gara vienotība. Informācija par Ukrainas atbalsta pasākumu>

No 1. marta Talsu evaņģēliski luteriskās baznīcas zvans ik pusdienas laiku zvanīs Ukrainas himnas melodiju. To dzirdot, ikviens aicināts ikdienas steigā apstāties un aizlūgt par Ukrainu, Latviju un pasauli. Draudzes priekšnieks Ainārs Lūks paskaidroja, ka baznīcas zvans ar Ukrainas himnu skanēs līdz situācija Ukrainā nostabilizēsies.


Lai sniegtu vienotu palīdzību Ukrainai un Ukrainas bēgļiem, ir sākusi darboties nevalstiskā sektora izveidota tīmekļvietne www.ukraine-latvia.com.

Šajā platformā tiek aicināts reģistrēties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš vēlas sniegt jebkāda veida palīdzību Ukrainai un tās iedzīvotājiem, aizpildot anketu. Tīmekļvietnē ievietotās anketas ir latviešu valodā, lapa pagaidām pieejama angļu valodā, bet drīzumā būs arī latviešu valodā. Tīmekļvietne tiek regulāri pilnveidota.

Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” apkopos saņemtos piedāvājumus un kopā ar citām nevalstiskajām organizācijām un sadarbības partneriem koordinēs palīdzības sniegšanu, lai tā būtu operatīva un atbalstu saņemtu visi, kam tas nepieciešams.

Tāpat tīmekļvietnē atbalsta saņemšanai ir aicināti reģistrēties Ukrainas iedzīvotāji, kuri ierodas Latvijā, bēgot no Krievijas izraisītā kara Ukrainā. Tīmekļvietnē pieejama informācija par ieceļošanu, uzturēšanos, apmešanos un darba iespējām Latvijā.   


Latvijai nav tiešu militāru draudu

Aizsardzības ministrija aicina iedzīvotājus nesatraukties, jo Latvijai nav tiešu militāru draudu. Ministrija apliecina, ka Nacionālie bruņotie spēki ir gatavi reaģēt uz jebkādiem apdraudējuma scenārijiem, ja gadījumā Latvijas iedzīvotāju drošība un valsts suverenitāte tiktu apdraudēta.

Tomēr ikviens Latvijas iedzīvotājs aicināts internetvidē iepazīties ar bukletu “Kā rīkoties krīzes gadījumā”, kur iespējams uzzināt informāciju par sagatavošanos krīzēm: sargs.lv.

 

Inita Fedko

25.novembrī svecīšu vakars un labdarības koncerts

Plkst. 13.30 Vaides kapos

Plkst. 15.00 Kolkas kapos

kalpos priesteris Andris Priede

Plkst. 17.00 Kolkas katoļu baznīcā Svētā mise un labdarības koncerts Mazirbē ugunsgrēkā cietušās ģimenes atbalstam

Koncertā piedalās:
tenors Juris Vizbulis, vijolniece un komponiste Madara Jauģiete, 
trompetists Harijs Ločmelis, pianiste Jana Zelmene
un Kolkas lībiešu ansamblis «Laula».
Dievkalpojumu vada priesteris prof. Andris Priede.
Par ziedojumu būs iespēja iegādāties gleznotājas, mākslas plenēra «Līvzeme» dalībnieces Ievas Liepiņas gleznas un trimdas vecmeistara Jura Soikana oriģinālgrafikas.