No 23.aprīļa līdz 31.maijam Kolkas Lībiešu saieta namā izstāde-ceļojums «Tautasdziesmu teicējas.1991.»

23. aprīlī plkst 14.00 Kolkas lībiešu saieta namā tiks atklāta multimediālā izstāde «Tautasdziesmu teicējas. 1991.» Kopā skatīsimies filmu no ekspedīcijām “Helmi Stalte – līvu vēja balss”, piedalīsies arī pati teicēja H.Stalte. Iizstāde – ceļojums “Tautasdziesmu teicējas” ir laika zīmju krustpunkts. Stāsts ir par latviešu sievietēm ar jau sirmu mūžu. Viņas dzied tautas dziesmas, ziņģes, garīgās dziesmas. Ekspedīcijās fiksēti patiesi, psiholoģiski niansēti portreti. Dzīves vienkāršība, pieticība, un blakus tam krāšņa autentiska katram novadam raksturīga tautas dziesmas melodija, balss. Dziesmā apliecinās dzīve un cilvēka gara spēks, kas staro no teicējām.


 

.

03.02.2022. |

Foto un mūzikas izstāde «Līvu krasts – Gotlande. Sasaukšanās.» Kolkas Lībiešu saieta namā

Fascinējoši skati un pilnīgs miers, it kā ārpus laika un 21. gadsimta pierastās steigas. Patiesa vienkāršība, pasakainas kultūras un dabas ainavas, kuras raksturīgas abiem krastiem – Līvu un Gotlandes. Zvejnieku ciemati, cilvēku dzīves stils, koka arhitektūra, cilvēku portreti, vikingu uguns senkapi ir izteikti līdzīgi un radniecīgi abās kultūrās. Dažreiz pat grūti ir atšķirt vai tas ir Līvu krasts vai Gotlande.


Projekts Līvu krasts – Gotlande tapis laika posmā no 2006.-2020.gadam, vairākkārt fotografējot Līvu Krastu un Gotlandi dažādos laika posmos un gadalaikos. Galvenā ideja ir abu radniecīgo un unikālo kultūru sasaukšanās, jo gan Līvu krasts, gan Gotlande kultūrvides ziņā vizuāli ir ļoti līdzīgi un radniecīgi. Parādot gan kopīgo, gan nedaudz atšķirīgo kolorītu, veidosies aizraujošs stāsts – virtuāls kultūrceļojums starp abiem krastiem laikā un telpā.

Lasīt tālāk »