Foto un mūzikas izstāde “Līvu krasts – Gotlande. Sasaukšanās.” Kolkas Lībiešu saieta namā

Fascinējoši skati un pilnīgs miers, it kā ārpus laika un 21. gadsimta pierastās steigas. Patiesa vienkāršība, pasakainas kultūras un dabas ainavas, kuras raksturīgas abiem krastiem – Līvu un Gotlandes. Zvejnieku ciemati, cilvēku dzīves stils, koka arhitektūra, cilvēku portreti, vikingu uguns senkapi ir izteikti līdzīgi un radniecīgi abās kultūrās. Dažreiz pat grūti ir atšķirt vai tas ir Līvu krasts vai Gotlande.


Projekts Līvu krasts – Gotlande tapis laika posmā no 2006.-2020.gadam, vairākkārt fotografējot Līvu Krastu un Gotlandi dažādos laika posmos un gadalaikos. Galvenā ideja ir abu radniecīgo un unikālo kultūru sasaukšanās, jo gan Līvu krasts, gan Gotlande kultūrvides ziņā vizuāli ir ļoti līdzīgi un radniecīgi. Parādot gan kopīgo, gan nedaudz atšķirīgo kolorītu, veidosies aizraujošs stāsts – virtuāls kultūrceļojums starp abiem krastiem laikā un telpā.

Lasīt tālāk »

Kolkas Lībiešu saieta namā Anetes Kalniņas gleznu izstāde “Kolkas triepiens”

Līdz augusta beigām Kolkas Lībiešu saieta namā apskatāma Anetes Kalniņas gleznu izstāde “Kolkas triepiens”. Gleznas ir tapušas Kolkā vairāku vasaru laikā.

Pati māksliniece par to saka šādi: “Kolka – no monumentāla metāla darināta piespraude ar smalki mirdzoša, gaiša akmens aci, kas tik ļoti tuvu piesprausta sirdij – pie rīdzinieka melnās samta žaketes atloka malas. Kolkā var redzēt zvaigznes un putekļu gredzenu Saturnam… var saullēktā peldēties jūrā… var pazust un bezcerīgi apmaldīties mežā, kur netālu ir mežziņa māja… var plūkt četrlapu āboliņu un pie attāliem radiem iet barot trušus… var sameklēt sliekas zem akmens un iet ar dēlu uz molu makšķerēt… var, bērzā šūpojoties, izsapņot nākotni. Kolkā var raudāt, smieties un apreibt no laimes, var iemīlēties… Kolkā var sadzirdēt sevi. Kolkā var gleznot pa nakti, var rakstīt dienasgrāmatu, bet labāk to uzgleznot KOLKAS TRIEPIENĀ.”

Izstādi Lībiešu saieta namā var apskatīt katru dienu plkst. 8.30 – 17.00.


21.07.2021. |

Kolkas Lībiešu saieta namā veido ekspozīciju

Kolkas Lībiešu saieta namā turpinās projekta “Pastāvīgās ekspozīcijas izveide Kolkas Lībiešu saieta namā” Nr.20-08-FL04-F043.0203-000003 īstenošana.

Šī būs pirmā interaktīvā ekspozīcija, kas parādīs lībiešus kā Latvijas pamattautu. Ekspozīcija mūsdienīgā veidā atainos lībiešu kultūru ne tikai kā vēstures liecību, bet arī mūsdienu Latvijas kultūras sastāvdaļu, izceļot Ziemeļkurzemes lībiešu kultūras spilgtākos vēstures momentus. Projekta kopējās izmaksas ir 55 123,97 euro, Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējums 9 518,68 euro. Šobrīd ir noslēdzies projekta pirmais posms, kura rezultātā ir izstrādāts dizaina projekts un notiek sagatavošanās darbi, lai ekspozīciju uzstādītu un atvērtu apmeklētājiem. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstu un ekspozīciju plānots izveidot līdz 2021.gada 1.augustam.

Diāna Kristiņa, Dundagas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja