Kolkas Lībiešu saieta namā Anetes Kalniņas gleznu izstāde “Kolkas triepiens”

Līdz augusta beigām Kolkas Lībiešu saieta namā apskatāma Anetes Kalniņas gleznu izstāde “Kolkas triepiens”. Gleznas ir tapušas Kolkā vairāku vasaru laikā.

Pati māksliniece par to saka šādi: “Kolka – no monumentāla metāla darināta piespraude ar smalki mirdzoša, gaiša akmens aci, kas tik ļoti tuvu piesprausta sirdij – pie rīdzinieka melnās samta žaketes atloka malas. Kolkā var redzēt zvaigznes un putekļu gredzenu Saturnam… var saullēktā peldēties jūrā… var pazust un bezcerīgi apmaldīties mežā, kur netālu ir mežziņa māja… var plūkt četrlapu āboliņu un pie attāliem radiem iet barot trušus… var sameklēt sliekas zem akmens un iet ar dēlu uz molu makšķerēt… var, bērzā šūpojoties, izsapņot nākotni. Kolkā var raudāt, smieties un apreibt no laimes, var iemīlēties… Kolkā var sadzirdēt sevi. Kolkā var gleznot pa nakti, var rakstīt dienasgrāmatu, bet labāk to uzgleznot KOLKAS TRIEPIENĀ.”

Izstādi Lībiešu saieta namā var apskatīt katru dienu plkst. 8.30 – 17.00.


21.07.2021. |

Kolkas Lībiešu saieta namā veido ekspozīciju

Kolkas Lībiešu saieta namā turpinās projekta “Pastāvīgās ekspozīcijas izveide Kolkas Lībiešu saieta namā” Nr.20-08-FL04-F043.0203-000003 īstenošana.

Šī būs pirmā interaktīvā ekspozīcija, kas parādīs lībiešus kā Latvijas pamattautu. Ekspozīcija mūsdienīgā veidā atainos lībiešu kultūru ne tikai kā vēstures liecību, bet arī mūsdienu Latvijas kultūras sastāvdaļu, izceļot Ziemeļkurzemes lībiešu kultūras spilgtākos vēstures momentus. Projekta kopējās izmaksas ir 55 123,97 euro, Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējums 9 518,68 euro. Šobrīd ir noslēdzies projekta pirmais posms, kura rezultātā ir izstrādāts dizaina projekts un notiek sagatavošanās darbi, lai ekspozīciju uzstādītu un atvērtu apmeklētājiem. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstu un ekspozīciju plānots izveidot līdz 2021.gada 1.augustam.

Diāna Kristiņa, Dundagas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja


Maijā Kolkas Lībiešu saieta nama logos pie galvenās ieejas apskatāma Ingas Bertholdes gleznu izstāde “Apvārsnis”

Par saviem darbiem Inga saka tā: "Uzaugot jūras krastā, tāls un plašs apvārsnis ir reizē gan ierasts, gan noslēpumains un vilinošs. Ja bērnībā šis vilinājums mudina traukties tālumā, jo viss redzamais un ierastais šķiet garlaicīgs, tad pieaugot atveras acis uz to, kas šķitis pašsaprotams.

Izstādes “Apvārsnis” gleznās es pētu telpu pirms un aiz horizonta nosacītās līnijas, mēģinu uzlūkot tuvo un zināmo ar jaunu skatienu, kā arī iztēloties nezināmo. Mūžīgs un neizsmeļams iedvesmas avots ir dzimtais krasts, piekrastes dabas šķietamais skarbums un jūras bezgalība.

Esmu dziļi pateicīga par to, ka man ir bijusi tā laime piedzimt un uzaugt šeit, aizņemties priežu pamatīgumu, smilgu lokanību un jūras spēku. Šo pateicību un mīlestību esmu ielikusi katrā otas triepienā, ceru, ka manas gleznas iepriecinās skatītāju acis un dvēseli."

Gleznas logos var apskatīt jebkurā laikā, taču vislabāk tās izskatās pievakares gaismā.


 

Iesūti bildi Kolkas kalendāram!

Kolkas Lībiešu saieta nams aicina piedalīties fotokonkursā ''Kolkas kalendārs 2022'' Atsūti mums savu mīļāko fotogrāfiju līdz 31.03.2021, kas saistīta ar Kolku vai Lībiešu krastu! Izvērtēsim visas iesūtītās fotogrāfijas un labākās 12 tiks iekļautas ''Kolkas kalendārā 2022'', norādot autoru.

Fotogrāfiju autori saņems balvā minēto kalendāru. Sūti fotogrāfijas uz lsn@kolka.lv , izmantojot mākoņglabātuvi failiem.lv. Katrs dalībnieks var iesūtīt neierobežotu skaitu fotogrāfiju.

Konkursa norises laiks līdz 31.03.2021.

Piedaloties fotokonkursā, dalībnieks piekrīt savas fotogrāfijas/fotogrāfiju izmantošanai un publicēšanai Kolkas Lībiešu saieta nama vajadzībām. Dalībnieka vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi Kolkas Lībiešu saieta nams apstrādās vienīgi šī konkursa pārvaldības nolūkā. Fotokonkursa dalībnieka dati netiks nodoti trešajām pusēm, izņemot izmantošanu saderīgam mērķim – fotokonkursa publicitātei, saziņai ar fotokonkursa dalībniekiem, balvu piešķiršanai. Visi dati tiks glabāti konkursa administrēšanas nolūkam.