Veselības inspekcija ziņo:

Mikrobioloģiski izmeklējot 11.maijā Kolkas peldvietā paņemto ūdens paraugu, kā arī vizuāli pārbaudot peldūdens kvalitāti, noskaidrots, ka tā atbilst 06.07.2010. Ministru kabineta noteikumiem nr. 608 «Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai» un tās bioloģiskais piesārņojums un ūdens ķīmiskais sastāvs neapdraud peldētāju veselību..

Peldēties atļauts!

Turklāt šodien, 25. maijā ūdens temperatūra jūrā pie Kolkas ir pakāpusies līdz 12˚ C!


Veselības inspekcija ziņo:

  pēc 9.jūnijā veiktajām analīzēm peldūdens kvalitāte Kolkas peldvietā ir atbilstoša. Netipiska ūdens krāsa, ilgstoši noturīgas, nedabiskas putas, peldošie un citi atkritumi ūdenī, naftas produkti, fitoplanktona aļģu masveida savairošanās – ūdens «ziedēšana» netiek novērota, bioloģiskais piesārņojums un ūdens ķīmiskais sastāvs peldētāju veselību neapdraud.

Peldēties atļauts! Ja vien nebaida ūdens temperatūra 12–15˚ C!

 

Veselības inspekcija ziņo:

pēc 12.05.2014 Kolkas peldvietā veiktajām analīzēm peldūdens kvalitāte Kolkas peldvietā ir atbilstoša. Netipiska ūdens krāsa, ilgstoši noturīgas, nedabiskas putas, peldošie un citi atkritumi ūdenī, naftas produkti, fitoplanktona aļģu masveida savairošanās – ūdens «ziedēšana» netiek novērota, bioloģiskais piesārņojums un ūdens ķīmiskais sastāvs peldētāju veselību neapdraud.

Slēdziens par peldūdens kvalitāti– peldēties atļauts!

Pēdējās nedēļas laikā ūdens temperatūra līcī pie Kolkas ir pakāpusies no +8 līdz +14 grādiem– peldsezona var sākties!


  Veselības inspekcija ziņo: pēc 2.IX veiktajām analīzēm peldūdens kvalitāte Kolkas peldvietā ir atbilstoša. Netipiska ūdens krāsa, ilgstoši noturīgas, nedabiskas putas, peldošie un citi atkritumi ūdenī, naftas produkti, fitoplanktona aļģu masveida savairošanās – ūdens „ziedēšana” netiek novērota, bioloģiskais piesārņojums un ūdens ķīmiskais sastāvs peldētāju veselību neapdraud.

Tā ka– peldēties vēl joprojām atļauts, jo īpaši, ka arī ūdens temperatūra līča pusē pēdējo dienu laikā vēl joprojām turas apm. 18–19 C grādu robežās!