Pamatskola

Kolkas pamatskolas vēsture

Kolkas pamatskolas jaunā ēka ir celta 1961. gadā. Kopš 1994. gada Kolkas pamatskola ir Kolkas pagasta padomes pakļautībā, bet 2009. gadā, izveidojoties Dundagas novadam, Kolkas pamatskola ir Dundagas novada pašvaldības iestāde ar divām ēkām adresēs <<Kolkas pamatskola>>  un <<Bērnudārzs <<Rūķītis>> >> .

Skola nodrošina arī pirmsskolas izglītības programmu «Bērnudārza «Rūķītis»» ēkā. Ēkas otrajā stāvā izvietojies internāts «Rūķu nams» ar 15 gultas vietām. Internāta pakalpojums pieejams arī pirmsskolas bērniem no 4 gadu vecuma.


Kolkas pamatskola šodien

Kolkas pamatskola ir savā domāšanā un pārliecībā zaļa, priežu mežu un jūras viļņu ieskauta EKOskola, kuras moto:

Pats domā, spried un sver,

Pats esi kungs,

Pats savai laimei durvis ver.

/Rainis/  

Reģ. nr. izglītības iestāžu reģistrā: 4112900615

Kopš 2000. gada skolas darba prioritāte ir vides izglītība. Divus gadus Kolkas pamatskola saņēma Diplomu par ekoskolas nosaukuma iegūšanu. Par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē skolai piešķirts starptautiskais Ekoskolas nosaukums un Zaļā karoga balvas.

Skolas struktūrvienība PII «Rūķītis» atrodas Kolkā un ir izvietojusies 1973. gadā celtajā ēkā, kuras otrajā stāvā izvietojies internāts «Rūķu nams» ar 15 gultas vietām. Internāta pakalpojums pieejams arī pirmsskolas bērniem no 4 gadu vecuma.

Skola darbojas starptautiskos Eiropas Savienība projektos «Skolas auglis» un «Skolas piens».


Izglītības programmas

Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111).

  • Vispārējās pamatizglītības (1.–9.klase) programma (programmas kods 21011111).
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611).
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811).

Skolas darbinieki:

Direktore Antra Laukšteine 26317511 kolkapsk@dundaga.lv
Direktora vietniece izglītības jomā Gunta Tunkele 
Direktora vietniece ārpusklases un audzināšanas jomā Veronika Millere 
Saimniecības pārzine Līga Apine
Bērnudārza <<Rūķītis>>, internāta <<Rūķu nams>> administratīvās dežūras Aija Tarlapa, 63220579, 26316324, piirukitis@inbox.lv
Bērnudārza <<Rūķītis>>, internāta <<Rūķu nams>> medmāsa Ilze Bordjuga 
Internāta <<Rūķu nams>> audzinātāja Svetlana Libreiha


Adrese:

Kolkas pamatskola,
«Kolkas pamatskola», Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads LV 3275
Tālruņi:
Skola 63220576, 26317511
PII <<Rūķītis>>, internāts <<Rūķu nams>> 63220579, 26316324
Darba laiks: P., O., T., C., Pk.: 7.30 – 17.30
E-pasts: kolkapsk@dundaga.lv
http://www.kolka.lv/skola
http://www.draugiem.lv/kolkaspamatskola


Interešu izglītība

  • Vides pulciņš – vada vides izglītības koordinatore Aija Valciņa.
  • Mūzikas ritma grupa – vada skolotāja Inga Blūmentāle.
  • Sports – vada skolotājs Jānis Skarbinieks.
  • Vizuālā māksla – vada skolotāja Ilze Šelkova.
  • Dejas — vada skolotāja Lāsma Lavrenova.
  • Runas pulciņš — vada skolotāja Dzintra Tauniņa.

Katru gadu skolēni piedalās slidotapmācības un peldētapmācības nodarbībās. Skolēni var apmeklēt koriģējošās vingrošanas nodarbības.

Skolā ir pieejams atbalsta personāls: logopēds, psihologs izglītojamo speciālo vajadzību diagnostikai, medmāsa.

Skolā darbojas pagarinātās dienas grupa. Pēc pagarinātās dienas grupas darba laika, izglītojamie var uzturēties internātā «Rūķu nams».

Vasaras brīvlaikā skola iznomā telpas nometņu organizēšanai.

 

  

Citas šīs sadaļas lapas:

 

26.05.2012. |