4.aprīlī plkst 15.00 Kolkas tautas namā informatīvs seminārs

  • 2016. gada zivsaimniecības attīstības finansējuma piesaistes iespējas vietējā rīcības grupā — biedrībā «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija»
  • LEADER finansējuma piesaistes iespējas uzņēmējdarbības veicināšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai lauku apvidos

Rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu birojs sadarbībā ar biedrību «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija». 


Komentēt nav lemts