Paldies talciniekiem!

  19.IV aktīvās atpūtas piekritēji pulcējās uz Zēņu dīķa sakopšanas talku. Kolkas makšķernieku kluba prezidents Oskars Sproģis saka lielu paldies visiem, kuri ieradās un palīdzēja sakārtot dīķa teritoriju!

Kā jau zinām, pavisam drīz tiks pabeigts Kolkas makšķernieku kluba vadītais un EZF finansētais Zēņu dīķa labiekārtošanas projekts, lai šī teritorija pārvērstos par jauku brīvā laika pavadīšanas vietu.


Komentēt nav lemts