Priecīga ziņa!

Kolkas pamatskolas pūtēju orķestris «Kolka»  Viestura Rēriha vadībā ieguvis I pakāpes diplomu pūtēju orķestru skatē un II pakāpes diplomu defilē skatē! Apsveicam!

Kā ierasts, marts ir mēnesis, kurā notiek izglītības iestāžu pūtēju orķestru skates. 7.martā uz Jelgavas 4.vidusskolu devās arī Kolkas skolas pūtēju orķestris.

Šajā gadā skašu mērķis ir XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāra apguves pārbaude.

Pūtēju orķestru sniegumu vērtēja kompetenta žūrija: J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas metāla pūšamo instrumentu nodaļas vadītājs J.Retenais, Latvijas Republikas zemessardzes orķestra priekšnieks V.Lazdiņš un Valsts izglītības satura centra Pūtēju orķestru ekspertu komisijas loceklis, diriģents P.Rudzītis.

Katrs kolektīvam skatē bija jāatskaņo 2 skaņdarbus no XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestra repertuāra. Kolcinieki uzstājās ar Gunāra Ordelovska «Namdaru rotaļu» un G.F.Hendeļa maršu no operas «Skipione».

Skatē tika vērtēta arī kolektīvu sagatavotā defile programma.

Lasīt tālāk »