Ziemassvētki Kolkas baznīcās

24. decembrī plkst. 15:00 Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums Kolkas ev. lut. baznīcā


25.decembrī plkst 10.00 Dievišķā liturģija un Baznīcas altārsvētki Kolkas pareizticīgo baznīcā. Kalpos virspriesteris Tēvs Vadims Demčenko.


25. decembrī plkst. 15:00 Kristus dzimšanas svētku Svētā Mise Kolkas Romas katoļu baznīcā.

 


20.decembrī Ziemassvētku notikumi Kolkas pamatskolā

no plkst. 9.00 skolā darbosies tradicionālās Kolkas ciema senioriem dāvanu gatavošanas Darbnīcas «Dāvināt=Prieks»

○ Putnu barotavu darbnīca

○ Apsveikuma kartiņu darbnīca

○ Sklandraušu darbnīca

○ Priekšnesuma gatavošanas darbnīca

plkst. 16.00 Kolkas pamatskolas bērni visus mīļi aicina uz Ziemassvētku pasākumu! Ņemiet līdzi cienastu, labu noskaņojumu un ticību Ziemassvētku brīnumam!