Kolkas mūziķi pošas uz Dziesmu svētkiem!

Visā valstī aktīvi notiek gatavošanās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Labākie kolektīvi, kuri piedalīsies Dziesmu svētkos, tiek izraudzīti reģionālajās atlases skatēs.

Arī Kolkas pūtēji un koklētājas piedalījās skatēs Jelgavā, kur 3. martā Kolkas pamatskolas pūtēju orķestris ar 37.16 punktiem ieguva II pakāpes diplomu pūtēju orķestru skatē un ar 30.66 punktiem III pakāpes diplomu pūtēju orķestru defilē skatē, savukārt Kolkas tautas nama koklētāju ansamblis 11. martā ieguva I pakāpes diplomu C grupā (40 punkti), bet mūzikas skolas koklētāju ansamblis– II pakāpes diplomu A grupā (33.25 punkti)!

Ir skaidrs, ka Kolkas pūtēji jau ir nopelnījuši iespēju piedalīties šīgada Dziesmu svētkos, taču par koklētāju dalību vēl īstas skaidrības nav. Kā saka mūsu koklētāju ansambļu vadītāja Dzintra Tauniņa, kura ļoti īsā– četru mēnešu laikā– sagatavoja savus kolektīvus skatei: «Vai visiem skatēs veiksmīgi startējušiem koklētāju ansambļiem atradīsies vieta Dziesmu svētku noslēguma koncertā uz Lielās Ģildes skatuves, tas ir liels jautājums svētku organizatoriem, jo, saskaitot visus dalībniekus, kuru vēlme piedalīties Dziesmu svētkos patiesībā ir pats galvenais mērķis un stimuls darboties visa gada garumā, izrādās, ka izvēlētā koncertzāle ir par mazu!!!»

Starp citu– koklētāju ansambļi parasti ir iesaistīti lielo- Vispārējo latviešu Dziesmu svētku kustībā. Šogad pirmo reizi koklētāju ansambļi tika uzaicināti piedalīties Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos kā dalībnieki!

Apsveicam Kolkas jaunos mūziķus un kolektīvu vadītājus Dzintru Tauniņu un Jāni Cirveli ar panākumiem!

 


  

Komentēt nav lemts