5.jūlijā plkst 19.00 Rīgā kokļu mūzikas koncertuzvedums «Stīgo, brālīt! Stīgo, māsiņ!»

Šī Dziesmusvētku pasākuma viena no  mākslinieciskajām vadītājām ir Kolkas koklētāju ansambļa vadītāja Dzintra Tauniņa un viņas vadībā šajā pasākumā visas Latvijas koklētāju kopansamblis vienosies dziesmas «Piškizt īrōd, sūrōd īrōd» spēlē. Flautas solo šai dziesmā ir kolciniecei Lāsmai Mednei.

Koncertuzveduma programma »

Tiešraide internetā replay.lv plkst 19.00 »

Atkārtojums 7.jūlijā plkst. 18.30 LTV1 kanālā.


Kolkas mūziķi pošas uz Dziesmu svētkiem!

Visā valstī aktīvi notiek gatavošanās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Labākie kolektīvi, kuri piedalīsies Dziesmu svētkos, tiek izraudzīti reģionālajās atlases skatēs.

Arī Kolkas pūtēji un koklētājas piedalījās skatēs Jelgavā, kur 3. martā Kolkas pamatskolas pūtēju orķestris ar 37.16 punktiem ieguva II pakāpes diplomu pūtēju orķestru skatē un ar 30.66 punktiem III pakāpes diplomu pūtēju orķestru defilē skatē, savukārt Kolkas tautas nama koklētāju ansamblis 11. martā ieguva I pakāpes diplomu C grupā (40 punkti), bet mūzikas skolas koklētāju ansamblis– II pakāpes diplomu A grupā (33.25 punkti)!

Lasīt tālāk »

  Lai akcentētu Dziesmu un deju svētku nacionālo un starptautisko nozīmību un lai izrādītu godu svētku dalībniekiem, atbalstītājiem un svētku rīkotājiem pašvaldībās, svētku noslēguma dienā 7. jūlijā izkārsim pie ēkām un iestādēm Latvijas valsts karogu!