11.jūlijā Kolkā radoši izglītojošs pārgājiens Ota dabā

Kolkas Lībiešu saieta nams un <<Ota dabā>> aicina uz pasākumu <<Ota dabā – zvejo>>, kas norisināsies 11. jūlijā Kolkā, Jūras svētku ietvaros.

Radoši izglītojošā pārgājienā bioloģe Iluta Dauškane stāstīs par apkārtnes bioloģisko daudzveidību un kopā ar  mākslinieci Justīni Lūci būs iespēja pasākuma atmiņu kladē attēlot dabu krāsās, laukumos, līnijās. Pasākumam sagatavotā atmiņu kladē, kas tiks izdalīta katram dalībniekam, varēs skicēt un zīmēt, kā arī veikt pierakstus.  Šajā atmiņu kladē būs arī informācija par apkārtnes augiem un dzīvniekiem, kā arī padomi par mākslinieciskiem izteiksmes līdzekļiem.


* Sākums: plkst. 10:30

* Ilgums: ~ 4 stundas (ieskaitot atpūtas pauzi).

* Tikšanās vieta: Kolkas Lībiešu saieta nams.

* Pārgājiena garums: ~ 4 km.

* Pārgājiena maršruts: gar Rīgas jūras līci uz Zēņu dīķi un pārgājienu noslēgsim pie Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu baznīcas. Pie Zēņu dīķa ir paredzēta atpūtas pauze.

* Mākslas materiāli būs sagādāti.

Līdzi ņemami:

* ērti apavi,

* laika apstākļiem atbilstošs apģērbs,

* ūdens/tēja,

* uzkodas atpūtas pauzei,

* pretodu līdzeklis,

* labs garastāvoklis.

Pasākums ir bez maksas.

Pieteikšanās pasākumam līdz 4. jūlijam, zvanot Ilzei tel.+371 29402093 vai rakstot uz e-pastu ilzeib@dundaga.lv

 

Komentēt nav lemts