Izmaiņas Kolkas pagasta pārvaldes darbā

  • Kolkas pagasta pārvaldes kase līdz 21.oktobrim nestrādās.

Steidzamos maksājumus lūdzu veikt internetbankā!

  • Apmeklētājus, kuriem nepieciešami pakalpojumi klātienē, lūdzu iepriekš pieteikties

pa tālruni 29174294 vai epastu aldis@dundaga.lv

  • Lūdzu lietot mutes un deguna aizsegus

un ieturēt distanci no citiem cilvēkiem, ja klātienē apmeklējat Kolkas iestādes un uzņēmumus.


Strauji mainoties epidemioloģiskajai situācijai, kas saistīta ar Covid-19 infekcijas izplatību pašvaldībā, ir iespējami arī citi pašvaldības sniegto pakalpojumu ierobežojumi bez iepriekšēja paziņojuma!

Paldies par sapratni un atvainojos par sagādātajām neērtībām!

Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs A.Pinkens

Komentēt nav lemts