SlA Kolkas ūdens informē

 SIA Kolkas ūdens informē par to, ka no 2021. gada 1. aprīļa tiek mainīta asenizācijas pakalpojuma cena:

► Notekūdeņu krājtvertņu izvešana fiziskām personām 24.18€ par vienu reizi (t.sk. PVN)

►Notekūdeņu krājtvertņu izvešana fiziskām personām ārpus Kolkas ciema robežām 34.44€ stundā (t.sk. PVN)

Asenizācijas pakalpojums tiek sniegts piektdienās!


Komentēt nav lemts