Kolkas Lībiešu saieta nams ir atvērts individuāliem apmeklējumiem!

Samazinoties ar Covid-19 inficēto cilvēku skaitam valstī, apmeklētājiem tiek atvērts Kolkas Lībiešu saieta nams. Visu jūniju šeit būs skatāma Anitas Nikuļcevas ziedošo akvareļu izstāde «Salds..». Skaistie darbi aicina novērsties no ikdienas steigas un ieraudzīt neparasto parastajā.


Lībiešu saieta nams ir atvērts katru dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00, izņemot 23. un 24. jūniju.

Namā, neskaitot darbiniekus, vienlaicīgi var atrasties viena persona vai vienas mājsaimniecības locekļi, izmantojot deguna un mutes aizsegu un ievērojot 2 metru savstarpējo distanci ar darbiniekiem.

Lūdzam apmeklētājus izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt Lībiešu saieta namu, ja personai ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, kā arī ja personai ir noteikts pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingras izolācijas nosacījumus

Komentēt nav lemts