Uzsākts projekts “Kolka Cool”

Kolkas jaunieši ir startējuši un veiksmīgi ieguvuši 599,44 eiro finansējumu Talsu novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursā 2022.gadam. Projekta tapšanas ideju ar saviem parakstiem apstiprināja aktīvi un ieinteresēti 33 Kolkas jaunieši vecumā no 13 līdz 32 gadu vecumam.

Projekta mērķis ir sakārtot vidi fiziskām un sportiskām aktivitātēm svaigā gaisā – atjaunot pie Kolkas pamatskolas esošo sporta laukumu un pieejamo sporta inventāru.

Sporta  laukums ir  brīvi pieejams jebkura vecuma  jebkuram  aktīvam un sportot gribošam Kolkas iedzīvotājam vai viesim. Paveicamie darbi: nomainīt abus bojātos basketbola vairogus ar groziem un stiprinājumiem uz esošajiem rāmjiem, iegādāties  jaunas basketbola un futbola bumbas, iegādāties divus grozu tīklus un apzināt kopējas idejas, vienoties par ideju īstenošanu mērķu sasniegšanā, kas vieno sadarbībai dažāda vecuma  kolciniekus. Projekta moto: aktīvi, ieinteresēti, atbildīgi un veseli!

Paldies aktīvajiem jauniešiem, kas sagatavoja un īstenos projektu iesaistot atbalstītājus – Vairim Laķevicam un Ralfam Rūdolfam Frišenfeldam.
Paldies Evai Frišenfeldei par konsultatīvo atbalstu no Kolkas pagasta pārvaldes!

Antra Laukšteine,

Kolkas pamatskolas direktore

Komentēt nav lemts