SlA Kolkas ūdens informē

 SIA Kolkas ūdens informē par to, ka no 2021. gada 1. aprīļa tiek mainīta asenizācijas pakalpojuma cena:

► Notekūdeņu krājtvertņu izvešana fiziskām personām 24.18€ par vienu reizi (t.sk. PVN)

►Notekūdeņu krājtvertņu izvešana fiziskām personām ārpus Kolkas ciema robežām 34.44€ stundā (t.sk. PVN)

Asenizācijas pakalpojums tiek sniegts piektdienās!


Kolkā turpinās ūdensvada rekonstrukcijas darbi

Kolcinieki jau droši vien ir pamanījuši, ka Kolkā darbojas tehnika, kas gulda zemē ūdenvada caurules.

No 6. oktobra Kolkā turpinās ūdensvada rekonstrukcijas darbi vairākos ciema posmos: „Pastnieki” – „Brigas”, „Brigas” – „Zītari”, „Brigas” – „Vītoli”, „Kāvi” – „Margrietiņas” un „Līcis-93” – „Galnieki”. Projekta ietvaros tiks veikta ūdensvadu nomaiņa aptuveni 600 m garumā un uzstādītas siltinātās ūdens skaitītāju akas pie dzīvojamo māju teritorijas robežām. Iepriekš — šī gada augustā tika atjaunots ūdensvada posms 150 m garumā „Bērnudārzs” – „Līcis-93”.

Būvdarbi tiek finansēti no SIA Kolkas ūdens un Dundagas novada pašvaldības budžeta. 

Darbus paredzēts veikt šī mēneša ietvaros līdz novembra sākumam. Šajā periodā iespējami īslaicīgi ūdens padeves pārtraukumi, kā arī ierobežota satiksme atsevišķos rekonstrukcijas darbu posmos. Aicinu iedzīvotājus būt saprotošiem, saskaroties ar iespējamām neērtībām! 

Ivo Bordjugs, SIA „Kolkas ūdens”