23.martā plkst 12.00 liedagā pie Kolkas tautas nama Putnu modināšanas zibakcija

Lībieši visā Latvijā atkal izsludina zibakciju – Lielo putnu modināšanas dienu. Tā jau tradicionāli notiks pirmajā sestdienā pēc pavasara saulgriežiem – tātad 23. martā no rīta, kad zibakcijas dalībnieki modinās putnus – pavasara vēstnešus –, dziedot «Tšītšōrlinkizt».

Zibakcijā aicināts iesaistīties jebkurš – gan dziesmu ansambļi un kopas, gan paši lībieši un lībiešu draugi, gan ikviens, kurš ilgojas pēc pavasara un skanīgām dienām jebkurā vietā pie ūdens – pie jūras, pie Daugavas, Gaujas, Ventas, Irbes vai citas upes, pie Vaides, Usmas, Limbažu Lielezera vai kāda cita ezera.

Vairāk info, kā arī dziesmas vārdus lasīt livones.lv »

Padalīties ar šo Kolkas ziņu '23.martā plkst 12.00 liedagā pie Kolkas tautas nama Putnu modināšanas zibakcija' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu '23.martā plkst 12.00 liedagā pie Kolkas tautas nama Putnu modināšanas zibakcija' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu '23.martā plkst 12.00 liedagā pie Kolkas tautas nama Putnu modināšanas zibakcija' iekš Twitter


16.martā plkst 12.00 Kolkas Lībiešu saieta namā projekta «Rāndakēļ min jemākēļ» noslēguma pasākums

Sveicienu tiešsaistē no radu tautas — karēļiem sūtīs ansamblis Карелочка, bet lībiešu dziesmas skandēs Kolkas lībiešu dziesmu ansamblis Laula.

Projekts tika uzsākts šī gada janvāra pirmajās dienās un turpinājās deviņas nedēļas, vienpadsmit aktīviem kursa klausītājiem reizi nedēļā tiekoties tiešsaistes platformā Skype, lai valodas zinātājas Zojas Sīles vadībā locītu un deklinētu lībiešu vārdus, lasītu un klausītos valodas skanējumā, un diskutētu par lībiešu valodas jautājumiem.

Projektu īstenoja Biedrība «Kolkas radošā grupa».

Vairāk par projektu »

Padalīties ar šo Kolkas ziņu '16.martā plkst 12.00 Kolkas Lībiešu saieta namā projekta «Rāndakēļ min jemākēļ» noslēguma pasākums' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu '16.martā plkst 12.00 Kolkas Lībiešu saieta namā projekta «Rāndakēļ min jemākēļ» noslēguma pasākums' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu '16.martā plkst 12.00 Kolkas Lībiešu saieta namā projekta «Rāndakēļ min jemākēļ» noslēguma pasākums' iekš Twitter
11.03.2019. |