Laiks izvēlēties skaistāko datumu kāzām Dundagas pilī!

Ir klāt pavasaris, un šobrīd norit aktīva 2023. gada kāzu datumu un laiku rezervācija, lai piepildītu sapni par skaistāko dienu mūžā un to padarītu neparastu. Dundagas pilī (ir iespējamas arī izbraukumu laulību ceremonijas) laulību var noslēgt jebkurā nedēļas dienā, izņemot svētdienās, svētku un sēru dienās. Citviet Talsu novadā arī ir daudz skaistu un īpašu vietu, kuras jaunie pāri izvēlas kā izbraukuma laulību ceremoniju vietas. Un par ceremonijas laiku un vietu ir jādomā ļoti laicīgi.

Ziemeļkurzemes lielākā viduslaiku pils Dundagā ir ļoti skaista vieta gan laulībām, gan kāzu svinībām ar vairākām zālēm, naktsmītnēm un aprīkotu virtuvi. Pēc laulību ceremonijas ir iespēja šampanieša zālē baudīt līdzi paņemto dzirkstošo dzērienu. Ir arī iespēja laulību noslēgt pavisam vienkārši un pieklusināti kabinetā vai tautas valodā runājot, tikai “sakārtot dokumentus”. 

Katra pāra satikšanās stāsts, un ceļš uz šo īpašo dienu ir citādāks. Pavasara romantiskās un vasaras krāšņās, apbrīnas vērtas kāzas – sezonalitāte var būt vadmotīvs, kas piešķir svinībām īpašu noskaņu un rada neaizmirstamas atmiņas. Katra jaunā pāra ziņā ir izlemt, – kad rīkot savu īpašo dienu.

Vai šobrīd esat savas kāzu dienas datuma meklējumos? Laimīgs tas datums, kuram jaunlaulātie paši kā pāris piešķir nozīmi. Kas kāzu dienu vai datumu padara veiksmīgu? Kāzu dienas izvēli nosaka dažādi faktori, tik pašiem jaunlaulātajiem vien zināmi un svarīgi. 2023.gadā interesanti kāzu datumi: 05.05.2023., 07.07.2023., 23.08.2023., 09.09.2023., 23.09.2023.,11.11.2023., 23.11.2023., 23.12.2023.

Par iesniegumu laulību noslēgšanai  zvanīt pa tālr. +371 29149134, Daigai Muceniecei vai rakstīt daiga.muceniece@talsi.lv.  

Gaidām jaunos pārus Dundagas pilī!

 

Daiga Muceniece,
Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece

22.03.2023. |

Kolkas novusistu panākumi

Kolkas novusa komanda no 2023. gada 7. janvāra līdz 2023. gada 4. martam piedalījās Latvijas otrās līgas komandu čempionātā. 16 komandu konkurencē kolcenieki izcīnīja 3. vietu un līdz ar to — nākamgad tiesības startēt 1. līgā! Pateicoties mūsu atbalstītājiem, šogad 2.līgas čempionāta divi sabraukumi (no pieciem) notika Kolkā!

Kolkas novusa komanda par dalību čempionātā vēlas pateikties mūsu atbalstītājiem: Talsu novusa klubam; Kolkas pagasta pārvaldei; Kolkas tautas namam un IU «Divjūriņas».


  

Pieslēdzies centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai kanalizācijas sistēmai un saņem līdzfinansējumu!

Pagājušajā gadā Talsu novada dome apstiprināja aktualizētus saistošos noteikumus „Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai’’, kuru mērķis ir veicināt iedzīvotāju pieslēgšanos centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Šai aktivitātei novada budžetā 2023.gadā paredzēti 35 000 eiro.

◾ Šobrīd spēkā esošie saistošie noteikumi paredz iespēju pašvaldības līdzfinansējumu saņem nekustamā īpašuma pieslēgšanai ne tikai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, bet arī centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.

 Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai var iesniegt visu gadu, iesnieguma veidlapa pieejama šeit>.

◾ Noteikumi nosaka, ka līdzfinansējums tiks piešķirts pieslēguma būvniecības, tajā skaitā projektēšanas dokumentu un būvdarbu izmaksu segšanai, un turpmāk to varēs saņemt jebkura privātpersona, kura ir nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs.

◾ Līdzfinansējumu varēs saņemt tikai tādā gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējam nebūs normatīvajos aktos noteikto Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, pašvaldības administrētā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, kā arī nebūs izveidojies parāds komersantam, kas sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus pašvaldības administratīvajā teritorijā. Visos gadījumos parāda kopsumma nedrīkst būt lielāka par 150 eiro.


◾ Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs no pieslēguma izveidošanas izmaksām ir 50% apmērā: pieslēguma izveidošanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai līdz 2000 eiro, pieslēguma izveidošanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 3000 eiro, pieslēguma izveidošanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai līdz 4000 eiro.

◾ Savukārt maksimālo atbalstu 100% apmērā pieslēgumu izveidošanai pašvaldība sniegs, ja pieteikuma iesniedzējam ir noteikta 1. vai 2. invaliditātes grupa vai ja attiecīgajā mājsaimniecībā ir bērns līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti; trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības loceklis; daudzbērnu ģimenes vai audžuģimenes mājsaimniecības loceklis; vecuma pensijas saņēmējs.

◾ Līdzfinansējuma saņēmējiem jārēķinās, ka pieslēguma izbūves darbus būs jāpriekšfinansē, jo līdzfinansējums saņēmējam tiks ieskaitīts bankas kontā pēc darbu pabeigšanas un nepieciešamās dokumentācijas iesniegšanas. Noteikumos ir iekļauti arī īpaši nosacījumi, ja līdzfinansējums kvalificējams kā de minimis atbalsts.

Ar pilnu saistošo noteikumu tekstu var iepazīties likumi.lv> 


◾ Ar tiem ūdenssaimniecības pakalpojumu saņēmējiem Kolkā, kuriem ir iespējami tehniski risinājumi pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, lai saņemtu minēto līdzfinansējumu, SIA Kolkas ūdens sazināsies atsevišķi!