Baiba Šuvcāne atkal saņem Aleksandra Pelēča literāro prēmiju!

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Baiba Šuvcāne atkal saņem Aleksandra Pelēča literāro prēmiju!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Baiba Šuvcāne atkal saņem Aleksandra Pelēča literāro prēmiju!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Baiba Šuvcāne atkal saņem Aleksandra Pelēča literāro prēmiju!' iekš Twitter

Talsu pilsētas dome 2000. gadā iedibināja tradīciju piešķirt rakstnieka Aleksandra Pelēča literāro prēmiju grāmatu autoriem par ieguldījumu A. Pelēča daiļrades pētniecībā un popularizēšanā, mākslinieciski augstvērtīgiem darbiem prozā, dzejā, publicistikā, literatūrzinātnē, kas veltīti Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadiem.

Aleksandra Pelēča literārā prēmija tiek piešķirta vienam autoram par izcilu literāru darbību, kas ir dziļi saistīta ar sava laikmeta un sava novada norisēm, un kurš ieguvis Prēmijas pretendentu izvērtēšanas komisijas augstāko vērtējumu.

2016. gada Aleksandra Pelēča literārai prēmijai bija nominēti šādi darbi:

  • «Dundznik valad», Vilnis Mitlers
  • «Karavīra ceļš», Guntars Ceravs un Jānis Vasiļevskis
  • «Viena zeme, vieni ļaudis, nav vienāda valodiņ», Lidija Leikuma
  • «Talsu Valsts ģimnāzijas neprātības un asprātības», Antra Grūbe
  • «Talsu dendroloģiskais parks», Inta Metuzāle
  • «Talsi – kalnu un ezeru pilsēta», foto Ansis Druviņš
  • «Sauc par Vaidi mūsu ciemu», Baiba Šuvcāne
  • «Senlolots sapnis», Fricis Kristapsons (Vīksna)
  • «Tilts starp horizontiem», Anna Skaidrīte Gailīte

Izvērtēšanas komisija ir lēmusi 2016. gada Aleksandra Pelēča literāro prēmiju piešķirt Baiba Šuvcānei par grāmatu «Sauc par Vaidi mūsu ciemu»! Prēmija tiks pasniegta 10. aprīlī plkst. 14.00 Talsu galvenajā bibliotēkā.

Atgādinām, ka arī 2012. gadā Baiba saņēma šo prēmiju par vienu no saviem iepriekšējām grāmatām par mūsu pusi– «Senais lībiešu ciems Kolka»!

Apsveicam!

Fotogalerija: Talantu koncerts «Maestro» Kolkā 12.03.2016

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Fotogalerija: Talantu koncerts «Maestro» Kolkā 12.03.2016' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Fotogalerija: Talantu koncerts «Maestro» Kolkā 12.03.2016' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Fotogalerija: Talantu koncerts «Maestro» Kolkā 12.03.2016' iekš Twitter

12. martā Kolkas tautas namā notika Dundagas novada dziedošo talantu koncerts «Maestro», kurā šogad, par godu latviešu komponista Raimonda Paula 80. dzimšanas dienai, skanēja tikai Maestro radītās dziesmas.

Šogad bija sagatavoti 23 dziesmji un publikas lielākās simpātijas izpelnījās Laima Borsuka un deju grupa «Sensus» ar dziesmu «Melns ar baltu», Laine Šmite ar «Es aiziet nevaru», Iveta Akmeņlauka un Dace Tapiņa ar dziesmu «Rasa» un Anna Jansone, Jānis Ūdris un mūzikas skolas ansamblis ar «Dulla diena».

 


Lasīt tālāk »

Piesakāmies projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»!

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Piesakāmies projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Piesakāmies projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Piesakāmies projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»!' iekš Twitter

Dundagas novada pašvaldība no 14. III līdz 14. IV izsludina pieteikšanos atklātam projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem». Pieteikumi jāiesniedz noteiktajā termiņā un atbilstoši konkursa nolikumam.

Šogad projektu konkursa kopējais finansējums ir 5000 €. Biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas var pretendēt uz finansējumu vienam projektam. Finansējuma lielums nedrīkst būt lielāks par 1000 €.

Konkursa uzdevums ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību dažādu jautājumu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī  veicināt sadarbību starp pašvaldību un pretendentiem. Piedaloties projektu konkursā, ir jāņem vērā, lai tas atbilstu novada Attīstības programmas rīcības virzieniem.

Lasīt tālāk »

Zolītes sacensību rezultāti

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Zolītes sacensību rezultāti' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Zolītes sacensību rezultāti' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Zolītes sacensību rezultāti' iekš Twitter

26. februārī Kolkā, Tautas namā, notika zolītes sacensības, kurās piedalījās 16 spēlētāji. Pēc septiņām spēļu kārtām noskaidrojās sacensību uzvarētāji: 1. vietā  Māris Ernštreits, 2. vietā Aldis Zvīdris, 3. vietā Mārtiņš Kuzmins. Labākā Solo spēlētāja titulu šoreiz ar pārliecinošu vairākumu ieguva Lāsma Alkšbirze.

Apsveicam uzvarētājus!

Sporta organizatore Aiga Ūdre

Uzsāk izstrādāt Dundagas novada teritorijas plānojumu

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Uzsāk izstrādāt Dundagas novada teritorijas plānojumu' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Uzsāk izstrādāt Dundagas novada teritorijas plānojumu' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Uzsāk izstrādāt Dundagas novada teritorijas plānojumu' iekš Twitter

Saskaņā ar Dundagas novada domes 25.02.2016. lēmumu (protokols nr. 3, 17. §) «Par Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu» un apstiprinātajam darba uzdevumam tiek uzsākts darbs pie Dundagas novada teritorijas plānojuma.

Plānojuma izstrādes vadītājs: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris Laicāns.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus teritorijas plānojuma izstrādei jāiesniedz Dundagas novada pašvaldībā, Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270 vai Kolkas pagasta pārvaldē, «Brigas», Kolkā, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275  līdz 2016. gada 30. jūnijam.

Iesniedzot priekšlikumus, lūdzu norādiet savu vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi, kā arī nekustamā īpašuma nosaukumu un kadastra numuru funkcionālā zonējuma maiņas gadījumā.

Dundagas novada domes 25.02.2016. sēdes lēmums nr. 47 17. § «Par Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu»