Kolkas pamatskola aicina mācīties!

Gribi  mācīties "spicākajā" Latvijas skolā pie divām jūrām? 

Braukt ekskursijās, iet pārgājienos, mācīties slidot, peldēt? Mēs gaidām Tevi Kolkas pamatskolā!

Uz tikšanos 1.septembrī!


Kolkas pamatskolā – individuāla pieeja katram bērnam:

 • Pirmsskolas izglītības programma;
 • Vispārējā pamatizglītības programma 1.-9.klasei;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • Daudzveidīga interešu izglītība – runas, sporta, deju, vizuālās mākslas;
 • pulciņi, vides pulciņš un mūzikas ritma pulciņš, Jaunsardze;
 • Pagarinātās dienas grupa, internāts bērniem no 3 gadiem. 

Kontakttālrunis 26317511.
 


Dundagas Mākslas un mūzikas skola izsludina jauno audzēkņu uzņemšanu 2020./2021. mācību gadam

17.,19.,21. augustā no 10:00 – 13:00 un 18.,20. augustā no 16:00 -19:00

Profesionālās ievirzes izglītības programmās:

 • no 7 gadu vecuma – Vijoles spēle, Klavierspēle, Dejas pamati (Dundagā), Vokālā mūzika – Kora klase (Dundagā un Kolkā)
 • no 8 gadu vecuma – Vizuāli plastiskā māksla
 • no 9 gadu vecuma – Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Sitaminstrumentu spēle (Dundagā), Kokles spēle (Kolkā)

Interešu izglītības programmās Dundagā:

 • no 5 – 6 gadu vecuma – “Māksla. Mūzika. Deja”, “Mūsdienu deja” (“Sensus”)
 • no 7 gadu vecuma – “Sagatavošanas klase” (māksla), Vokālais ansamblis

Tālruņi informācijai:

29543665 – māksla; 29341291 – mūzika; 29204122 – deja; 26556180 – Kolka

Iestājoties, jāuzrāda dzimšanas apliecība un jāiesniedz izziņa no ģimenes ārsta!

Talsu biznesa inkubatorā uzņem jaunus dalībniekus

No 1. – 20.septembrim uzņēmumi, kas nav vecāki par 3 gadiem, var iesniegt pieteikumus dalībai LIAA inkubācijas programmā. Pieteikumu izvērtēšana un inkubācijas līgumu slēgšana notiks oktobrī. Šajā uzņemšanas kārtā LIAA Talsu biznesa inkubators uzņems ne vairāk kā 5 inkubācijas programmas dalībniekus.

Uzņēmumi, kas tiek apstiprināti inkubācijas programmai, var saņemt līdzfinansējumu izmaksu segšanai. Dažādu pakalpojumu izmaksas, kā arī ražošanai nepieciešamo iekārtu vai aprīkojuma izmaksas programma sedz 50% apmērā. Ražošanā nepieciešamu izejmateriālu vai izejvielu izmaksas – 30% apmērā. Līdzfinansējums ir pieejams uzreiz pēc inkubācijas līguma parakstīšanas. Līdzfinansējuma saņemšana ir vienkārša un ātra. Līdzfinansējums ir grants jeb dāvinājums – tas nav jāatmaksā.

Programma neatbalsta uzņēmumus, kas darbojas lauksaimniecības, tirdzniecības, nomas un starpniecības, finanšu, nekustamā īpašuma biznesa nozarēs. Pārējās nozares ir atbalstāmas. Šajā uzņemšanas kārtā īpaši aicināti pieteikties tie uzņēmumi, kas savu produkciju vai pakalpojumu potenciāli var eksportēt vai jau eksportē.

Inkubācijas programmā papildus finanšu atbalstam uzņēmums gūst arī iespēju intensīvi mācīties par biznesa vadības un saistītām jomām. Aizvien vairāk mūsu apmācības ir fokusētas uz specifiskām mūsu inkubācijas dalībnieku vajadzībām. Esot inkubācijas dalībniekam, uzņēmumam ir pieejams plašs kontaktu tīkls ar jauniem uzņēmējiem citos Latvijas inkubatoros, kas ir atvērti sadarbībai, kas dalās pieredzē. Kā arī, dalība inkubācijā uzņēmumam ļauj bez maksas ņemt dalību dažādos LIAA organizētos uzņēmumu popularizēšanas pasākumos.

Lasīt tālāk »

Šonedēļ Kolkas tautas namā viesosies kino, mūzikas un mākslas festivāls «RojaL»!

No 30. jūlija līdz 1. augustam Rojā norisināsies pirms vairākiem gadiem iedibinātais kino, mūzikas un mākslas festivāls RojaL. Šogad festivāls paplašina savu ģeogrāfiju un dažas filmu izrādes notiks arī Kolkas tautas namā!


Kolkas kinoseansu afiša:

 • 30.jūlijā plkst. 20.00 igauņu animācijas programma, animācijas īsfilma <<Orfejs>>, Rež. Prīts Tenders. Prīta Pērna animācijas filmu retrospektīva.

Par filmu >>

 • 31.jūlijā plkst. 20.00sSpēlfilma <<Nekas mūs neapturēs>>, rež. Andris Gauja

Par filmu >>

 • 1.augustā plkst 22.30 spēlfilma <<Sauja ložu>>, rež. Una Celma

Par filmu >>

Ieeja uz visām kinoizrādēm brīva.


Svarīga informācija!

Ierodoties uz pasākumu, aicinām ievērot piesardzības pasākumus:

 • ieturēt 2m distanci no citiem apmeklētājiem;
 • regulāri dezinficēt rokas;
 • klepot un šķaudīt saliektā elkonī.

Lasīt tālāk »