Apbalvosim labākos!

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Apbalvosim labākos!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Apbalvosim labākos!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Apbalvosim labākos!' iekš Twitter

Pateikties labākajiem darba darītājiem ir Dundagas pagasta laikā radīta tradīcija, kas izveidojusies kā stabila vērtība. Tas ir veids, kā pašvaldība var iedzīvotājiem pateikt paldies par darbu un sabiedrisko aktivitāti. Tādēļ aicinām arī jūs, aizpildot anketu, izteikt savus ieteikumus Dundagas novada Dundagas un Kolkas pagasta iedzīvotāju un uzņēmēju apbalvošanai ar novada prēmiju un pateicības rakstiem.

Atgādinām, ka viena no būtiskākajām atšķirībām — vairs nepiešķirs nominācijas, bet pasniegs Atzinības rakstus par nozīmīgu devumu kādā pašvaldības iedzīvotājiem būtiskā darbības jomā. Nomināciju «Par mūža ieguldījumu» aizstās Goda raksts par ilgstošu un nozīmīgu devumu Dundagas novada iedzīvotājiem.

Goda raksts dibināts, lai novērtētu personu nozīmīgu un ilgstošu devumu Dundagas novada iedzīvotājiem.

Atzinības raksts dibināts, lai novērtētu personu nozīmīgu devumu Dundagas novada iedzīvotājiem iepriekšējā gadā, piemēram, nozīmīga saimnieciskā darbība, nozīmīgs ieguldījums ģimenes vērtību stiprināšanā, nozīmīgs ieguldījums izglītības, kultūras sporta vai sabiedriskajā jomā, drošsirdība.

Pateicības raksts dibināts, lai novērtētu personu nozīmīgus sasniegumus, piemēram, izglītojamā un pedagoga nozīmīgi sasniegumi Kurzemes novada, valsts vai starptautiska mēroga mācību olimpiādēs, konkursos un sacensībās; personas sasniegumi saimnieciskajā, izglītības, kultūras, zinātnes, sporta u.c. jomās, sasniegumi Dundagas novada popularizēšanā.

Lasīt tālāk »

25.09.2015. |

Ko darīt ar bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem savvaļas sugu dzīvniekiem?

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Ko darīt ar bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem savvaļas sugu dzīvniekiem?' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Ko darīt ar bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem savvaļas sugu dzīvniekiem?' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Ko darīt ar bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem savvaļas sugu dzīvniekiem?' iekš Twitter

Gadījums, kas pirms pāris nedēļām Kolkas pusē kādā saimniecībā tika atrasts novārdzis lūsēns, kas vēlāk tika nogādāts Rīgas Zooloģiskajā dārzā, raisījis jautājumus, kā iedzīvotājiem rīkoties šādās vai līdzīgās situācijās.

Skaidro Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta pārstāvis Jēkabs Dzenis:

Dzīvnieku aizsardzības likuma 7. pants nosaka, ka slimiem un ievainotiem dzīvniekiem ir sniedzama palīdzība. Tomēr, lai ievērotu šī un citu ar dabas aizsardzības saistīto likumu prasības, ir jāizvērtē konkrētās situācijas apstākļi.

Piemēram, vairumā gadījumu šķietami bezpalīdzīgā stāvoklī nonākuši putnu mazuļi patiesībā saņem vecāku aprūpi. Cilvēka iejaukšanās, pārtraucot šo mazuļu un vecāku saikni, radot paaugstināta stresa apstākļus un nespējot nodrošināt nepieciešamo barību un barošanas režīmu, var novest pie drīzas putna bojāejas vai nespējas patstāvīgi izdzīvot savvaļā. Tāpat dabiskos apstākļos bezpalīdzīgā stāvoklī nonācis dzīvnieks nereti nodrošina izdzīvošanas iespēju kādam citam savvaļas dzīvniekam.

Lasīt tālāk »

Mazirbē notiek mākslas plenērs «Līvzeme 2015»

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Mazirbē notiek mākslas plenērs «Līvzeme 2015»' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Mazirbē notiek mākslas plenērs «Līvzeme 2015»' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Mazirbē notiek mākslas plenērs «Līvzeme 2015»' iekš Twitter

No 6. līdz 15. augustam biedrība «Randalist» Mazirbē organizē mākslas plenēru «Līvzeme 2015», kura laikā mākslinieki savos darbos iemūžinās piekrastes cilvēkus un ainavas.

Kolkas pagasta piekrastes ciemos vēl ir saglabājies šiem ciemiem raksturīgais kultūrvides mantojums. Vēl ir dzīvi cilvēki ar lībiešu saknēm, kuri var pastāstīt par dzīvi piekrastē gan pirmspadomju, gan padomju laikā. Ar katru gadu šo cilvēku kļūst mazāk. Biedrība «Randalist» jau no 2013. gada rīko mākslas plenērus «Līvzeme 2013», «Līvzeme 2014», šogad «Līvzeme2015». Plenēra dalībnieki tiek iepazīstināti ar tradicionālo lībiešu sadzīvi. Jau iepriekšējos plenēros ir iemūžināti šai vietai nozīmīgi cilvēki, piemēram, Bertholds, Feldmanis, Helde, Zariņš u.c.. Pamazām veidojas lībiešu portretu galerija. Arī šogad 10 profesionāli mākslinieki plenēra laikā radīs Līvzemes iedevesmotus mākslas darbus. Nekas nav mūžīgs, tāpēc šī ir vēl viena iespēja fiksēt, parādīt un popularizēt šejienes ļaudis un viņu sadzīves raksturīgākos vaibstus.

Plenēra darbu izstādes atvēršana 15. augustā Lībiešu tautas namā Mazirbē.

12. augustā aicinām piekrastes bērnus un viņu draugus piedalīties gleznošanas un darba ar materiāliem radošajās darbnīcās, kurās ar bērniem strādās profesionāli mākslinieki.

12.augustā plkst. 10.00 aicinām interesentus pulcēties Mazirbē pie Lībiešu tautas nama!

 

Biedrības «Randalist» vadītāja Veronika Millere