30.aprīlī Rojā sapulce un brauciens par autoceļa Valdgale-Roja seguma atjaunošanu

30.aprīlī tiek organizētas miermīlīgās pulcēšanās brīvības izpausmes par valsts reģionālā autoceļa P126 Valdgale-Roja kritisko stāvokli. Ir noteikts, ka 2024. gadā VSIA Latvijas Valsts ceļi pabeidz darbu pie būvniecības dokumentācijas un izsludina iepirkumu autoceļa P126 projekta īstenošanai, lai 2025. gadā būvnieks varētu visus autoceļa būvdarbus pabeigt. Bet tas nenotiek…

Šo ceļu nokļūšanai uz novada centru Talsiem izmanto Rojas, Kolkas, Lubes un Ārlavas pagastu iedzīvotāji un uzņēmēji, savukārt braucienam uz novada piekrastes ciemiem, uzņēmumiem un tūrisma objektiem izmanto visas Latvijas un ne tikai cilvēki. Tā ir teritorijas attīstībai un iedzīvotāju labklājībai ārkārtīgi būtiska transporta artērija, kura, diemžēl, ir atstāta novārtā. Tāpēc, lai demonstrētu savu attieksmi un protestētu pret slikto ceļa stāvokli, aktīvie vietējās kopienas pārstāvji 30.aprīlī organizē sapulci un tai sekojošu kopīgu braucienu ar personīgajiem transportlīdzekļiem pa maršrutu Roja-Valdemārpils-Roja.


Pulcēšanās laukumā pie Rojas estrādes no plkst. 15.00. Pēc tam plkst.16.00 kopīgs brauciens kolonnā pa maršrutu Roja-Valdemārpils-Roja.

Valdemārpilij tuvākie var pulcēties pie Valdemārpils pagasta pārvaldes ēkas plkst 15.30, lai dotos braucienā uz Roju un atpakaļ.

Noslēgums ap 17.30

Papildus informācija FB grupā «Protesta brauciens 30.aprīlī»>


 

 

Paraksti iniciatīvu par reģionālā autoceļa P126 Valdgale — Roja posma remontu!

Iniciatīvas iesniedzēja Eva Kārkliņa vērš uzmanību uz to, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Satiksmes ministrija neīsteno pirms Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) izstrātātos plānošanas dokumentus, kuri tika izmantoti, lai pārliecinātu iedzīvotājus par dzīves kvalitātes uzlabošanos pēc ATR. E.Kārkliņa aicina nodrošināt Talsu novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un tūristiem drošu un 21. gadsimtam atbilstošu pārvietošanos pa autoceļu Valdgale–Roja (P126).

Nav tikusi īstenota 2021. gadā VARAM izstrādātā «Valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūves un atjaunošanas investīciju programma» sadaļā, kurā plānots līdz 2024. gadam atjaunot vai pārbūvēt reģionālo autoceļu Valdgale–Roja (P126). Ir noteikts, ka 2024. gadā LVC pabeidz darbu pie projekta (2023. gadā šāds darbs tika uzsākts) un izsludina iepirkumu autoceļa P126 projekta īstenošanai, lai 2025. gadā būvnieks varētu visus autoceļa būvdarbus pabeigt. Bet tas nenotiek.

Ieguvumi sabiedrībai būs vairāki. 1. Būs kājāmgājējiem un autobraucējiem droši pārvietošanās apstākļi, jo šis ceļš virzās cauri apdzīvotām vietām. 2. Tūristi, Rojas pludmales un brīvdabas estrādes apmeklētāji, varēs nokļūt Rojā komfortabli, jo vasarā Rojas pludmalē atpūšas vairāki tūkstoši atpūtnieku, bet Rojas brīvdabas estrāde ir kļuvusi par populāru kultūrvietu gan novada, gan visas Latvijas mērogā. 3. Iedzīvotāji un uzņēmēji varēs drošāk un ātrāk nokļūt līdz novada centram, jo pēc ATR par daudzu iedzīvotāju darba vietu ir kļuvusi Talsu pilsēta. 4. Netiks bojātas automašīnas, pārvietojoties pa autoceļu P126, jo patlaban autoceļu visa tā garumā klāj aizlāpītās bedres, kuras pēc ziemas veidojas no jauna, un autoceļa uzturētājs nespēj savlaikus novērst problēmsituācijas.


Šo ceļu nokļūšanai uz Talsiem izmanto arī Kolkas pagasta iedzīvotāji. Neesi vienaldzīgs, pievieno savu parakstu kopējam pulkam, lai iesniegtu šo iedzīvotāju prasību Satiksmes ministrijā!

Saite uz manabalss.lv>

Kolkas novusisti iegūst tiesības spēlēt nacionālajā Virslīgā!

Kolkas ciema novusa komanda no 2024. gada  6. janvāra līdz 2024. gada 2. martam piedalījās Latvijas pirmās līgas komandu čempionātā. 16. komandu konkurencē kolcinieki izcīnīja 3. vietu un nākamgad tiesības startēt Virslīgā!
Kolkas novusa komanda par dalību čempionātā vēlas pateikties  mūsu atbalstītājiem! Šogad 1.līgas čempionāta 4.posma sabraukums notika arī Kolkā!

22.februārī plkst.17.00 Kolkas Lībiešu saieta namā atmiņu stāstu vakars “Kas auga lībiešu piekrastes dārzos?”

Kultūrvēstures mantojums ir ne tikai tautasdziesmas, sava laika vēsturiski priekšmeti, apģērbs, ēkas un notikumu stāsti. Tie ir arī tradicionālie ēdieni, kurus gatavoja visvairāk no pašu audzētas pārtikas. Lai šodien izbaudītu bērnības vai senču ēdienus nepietiek vien ar recepšu atkārtošanu. Nozīme ir arī produktu izcelsmei, kādā zemē un kādas šķirnes vai vietējās varietātes augi vai mājlopi auguši.

Izslavēta lībiešu prasme gatavot zivju ēdienus, taču tas pats sklandrausis – tam vajadzēja i rudzus, i savus kartupeļus un burkānus. Lai arī zeme lībiešu piekrastē liesa, katrs ir gan tālākā, gan nesenā laikā audzējis gan pašpatēriņam, gan mājlopiem, gan skaistumam augus, kas kopā ar ēkām, ļaudīm un dzīvesveidu ir neatņemama lībiešu piekrastes ainavu raksturojošā iezīme. Taču cik daudz mēs zinām un atceramies par to, kas auga lībiešu piekrastes sētās?

Atmiņu stāstu vakars “Kas auga lībiešu piekrastes dārzos?” ir aicinājums kopīgi atsaukt atmiņā augus, to audzēšanas paradumus – palīdzēt dokumentēt lībiešu piekrastes šo līdz šim maz ievērību izpelnījušos ainavas un sētas daļu. Un varbūt mums visiem kopīgi izdodas vēl atrast kādus augus, kuru sēklas, stādi joprojām tiek loloti kādā sētā un būtu dēvējami par mantotajiem lībiešu vai lībiešu piekrastes kultūraugiem!


Pasākumā atmiņu un pieredzes stāstu dalīšanos rosinās mantoto un loloto kultūraugu sēklu maiņas vēstnese Rūta Abaja, kura kopš 2021. gada uztur Kolkas bibliotēkā sēklu maiņas punktu. Atmiņu stāstu vakara noslēgumā ikviens atnācējs būs aicināts iepazīties ar Kolkas sēklu maiņas kastē pieejamo sēklu klāstu. Īpaši aicinājums maiņā iesaistīties tos, kas paši ir ievākuši kāda auga sēklas un paņēmuši līdzi uz pasākumu maiņai!