Dundagas novada pašvaldība apbalvo labākos!

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība apbalvo labākos!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība apbalvo labākos!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība apbalvo labākos!' iekš Twitter

Šogad Dundagas novada pašvaldības apbalvojumiem ir tikuši izvirzīti un apbalvojumus saņems šādi Kolkas pagasta ļaudis:

Atzinības raksts:

  • Guntai un Igoram Ginteriem — Mazirbes «Stūrīšu» saimniekiem — par lībiešu tradīciju daudzināšanu augstā līmenī, par novada un valsts tēla spodrināšanu.
  • Gaidim Bērziņam — par vispusīgu atbalstu Pitraga, Kolkas pagasta un visa Dundagas novada problēmu apzināšanā un risināšanā, kultūras norišu atbalstīšanu.
  • Benitai Osei — par Piejūras pašvaldību festivāla «Pie jūras dzīve mana» rīkošanu Kolkā, par Kolkas senioru dzīves aktivizēšanu.
  • Elīzai Sakniņai — par atsaucību, veidojot mākslinieciski augstvērtīgu vizuālo noformējumu Lībiešu svētkiem Mazirbē, ielūgumiem un citiem reprezentācijas materiāliem.

Dundagas novada augstāko apbalvojumu — Goda rakstu saņems Baiba Šuvcāne — par izcilu ieguldījumu piekrastes un lībiešu tautas kultūrvēstures pētniecībā, iemūžināšanā un daudzināšanā!


Apsveicam visus atzinību nopelnījušos ļaudis! Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas valsts proklamēšanas svētku svinīgajos pasākumos 17. novembrī Dundagas vidusskolas zālē, kur savu apbalvojumu saņems Gaidis Bērziņš un 18. novembrī plkst. 19.00 Kolkas tautas namā, kur sumināsim pārējos!

Atgādinām, ka šai pašā dienā– 18. novembrī Baiba Šuvcāne no Valsts prezidenta R.Vējoņa rokām saņems augsto valsts apbalvojumu– Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru. Pēc šī pasākuma Rīgas pilī Baiba steigsies atpakaļ uz Kolku, lai piedalītos pasākumā Kolkas tautas namā.

Izvirzīsim labākos un rosīgākos pašvaldības apbalvojumiem!

  Dundagas novada pašvaldība aicina izteikt ierosinājumus Dundagas novada Dundagas un Kolkas pagasta iedzīvotāju un uzņēmēju apbalvošanai ar novada prēmiju un pateicības rakstiem Valsts svētku pasākumos 18. novembrī Dundagā un Kolkā. Atgādinām, ka novada apbalvojumi ir Pateicības raksts, Atzinības raksts un Goda raksts.

Aizpildītās anketas jānodod Kolkas pagasta pārvaldē vai Dundagas novada domē līdz 20. oktobrim .

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Izvirzīsim labākos un rosīgākos pašvaldības apbalvojumiem!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Izvirzīsim labākos un rosīgākos pašvaldības apbalvojumiem!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Izvirzīsim labākos un rosīgākos pašvaldības apbalvojumiem!' iekš Twitter

Andrim Antmanim– kultūras zīme «Latviskais mantojums»*!

Šodien, 27. novembrī Kultūras ministrijā tiks pasniegta kultūras zīme «Latviskais mantojums» 14 lauku tūrisma uzņēmējiem kā pateicība par līdz šim paveikto kultūras mantojuma daudzināšanā. Viens no kultūras zīmes saņēmējiem «Par Lībiešu krasta kultūrvides saglabāšanu un daudzināšanu – lībiešu žogi» šogad ir lauku tūrisma uzņēmējs no Pitraga, Pitraga Krogu saimnieks Andris Antmanis. Apsveicam!

*Kultūras zīme «Latviskais mantojums» tiek pasniegta Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu, rādot to apmeklētājiem. Zīme izveidota pēc „Lauku ceļotāja” iniciatīvas, lai godinātu un rādītu latviskās kultūras un sadzīves mantojumu, kas dzīvo mūsdienās. Pēc šīs zīmes varat pazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, svinēt latviskos svētkus.

Dundagas novadā 2013. gadā kultūras zīmi «Latviskais mantojums» saņēma Ūšu saimniece Dženeta Marinska.

Pie Andra Pitragā »

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Andrim Antmanim– kultūras zīme «Latviskais mantojums»*!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Andrim Antmanim– kultūras zīme «Latviskais mantojums»*!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Andrim Antmanim– kultūras zīme «Latviskais mantojums»*!' iekš Twitter

Izvirzīsim labākos un rosīgākos pašvaldības apbalvojumiem!

  Dundagas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus ierosināt apbalvošanai cienīgākos novadniekus. Sākot ar šo gadu Dundagas novada apbalvojumi būs Heraldikas komisijas apstiprināti Goda raksti, Atzinības raksti un Pateicības raksti.

Aizpildītās anketas jānodod Kolkas pagasta pārvaldē vai Dundagas novada domē līdz 31.oktobrim .

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Izvirzīsim labākos un rosīgākos pašvaldības apbalvojumiem!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Izvirzīsim labākos un rosīgākos pašvaldības apbalvojumiem!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Izvirzīsim labākos un rosīgākos pašvaldības apbalvojumiem!' iekš Twitter

Kolkas skolai atkal Zaļā karoga balva!

  Kolkas skola atkal ir to 98 Latvijas skolu vidū, kuras, apliecinot savus panākumus vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā, 1.oktobrī saņems starptautisko Zaļā karoga balvu. Šo balvu saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā.

Apsveicam un lepojamies!

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkas skolai atkal Zaļā karoga balva!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkas skolai atkal Zaļā karoga balva!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkas skolai atkal Zaļā karoga balva!' iekš Twitter