Baibai Šuvcānei pieškirts augstākais valsts apbalvojums– Triju Zvaigžņu ordenis!

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Baibai Šuvcānei pieškirts augstākais valsts apbalvojums– Triju Zvaigžņu ordenis!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Baibai Šuvcānei pieškirts augstākais valsts apbalvojums– Triju Zvaigžņu ordenis!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Baibai Šuvcānei pieškirts augstākais valsts apbalvojums– Triju Zvaigžņu ordenis!' iekš Twitter

Ordeņu kapituls 2016. gada 12. oktobrī nolēma par nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru un iecelt par ordeņa kavalieri kolcinieci, lībiešu kultūras darbinieci un novadpētnieci Baibu Šuvcāni! Lepojamies un apsveicam!

Apbalvojumu pasniegšanas ceremonija notiks 2016. gada 18. novembrī Rīgas pilī. Ceram, ka pēc tam varēsim arī sveikt Baibu svinīgajā Valsts svētku pasākumā Kolkā.


Uzziņa: Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvo par sevišķiem nopelniem Tēvijas labā. Nopelni Tēvijas labā, par kuriem Triju Zvaigžņu ordeni piešķir, var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, gan īpaši nopelni Latvijas neatkarības atjaunošanas periodā vai valsts tālākas nostiprināšanas laikā.

Baiba Šuvcāne atkal saņem Aleksandra Pelēča literāro prēmiju!

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Baiba Šuvcāne atkal saņem Aleksandra Pelēča literāro prēmiju!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Baiba Šuvcāne atkal saņem Aleksandra Pelēča literāro prēmiju!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Baiba Šuvcāne atkal saņem Aleksandra Pelēča literāro prēmiju!' iekš Twitter

Talsu pilsētas dome 2000. gadā iedibināja tradīciju piešķirt rakstnieka Aleksandra Pelēča literāro prēmiju grāmatu autoriem par ieguldījumu A. Pelēča daiļrades pētniecībā un popularizēšanā, mākslinieciski augstvērtīgiem darbiem prozā, dzejā, publicistikā, literatūrzinātnē, kas veltīti Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadiem.

Aleksandra Pelēča literārā prēmija tiek piešķirta vienam autoram par izcilu literāru darbību, kas ir dziļi saistīta ar sava laikmeta un sava novada norisēm, un kurš ieguvis Prēmijas pretendentu izvērtēšanas komisijas augstāko vērtējumu.

2016. gada Aleksandra Pelēča literārai prēmijai bija nominēti šādi darbi:

  • «Dundznik valad», Vilnis Mitlers
  • «Karavīra ceļš», Guntars Ceravs un Jānis Vasiļevskis
  • «Viena zeme, vieni ļaudis, nav vienāda valodiņ», Lidija Leikuma
  • «Talsu Valsts ģimnāzijas neprātības un asprātības», Antra Grūbe
  • «Talsu dendroloģiskais parks», Inta Metuzāle
  • «Talsi – kalnu un ezeru pilsēta», foto Ansis Druviņš
  • «Sauc par Vaidi mūsu ciemu», Baiba Šuvcāne
  • «Senlolots sapnis», Fricis Kristapsons (Vīksna)
  • «Tilts starp horizontiem», Anna Skaidrīte Gailīte

Izvērtēšanas komisija ir lēmusi 2016. gada Aleksandra Pelēča literāro prēmiju piešķirt Baiba Šuvcānei par grāmatu «Sauc par Vaidi mūsu ciemu»! Prēmija tiks pasniegta 10. aprīlī plkst. 14.00 Talsu galvenajā bibliotēkā.

Atgādinām, ka arī 2012. gadā Baiba saņēma šo prēmiju par vienu no saviem iepriekšējām grāmatām par mūsu pusi– «Senais lībiešu ciems Kolka»!

Apsveicam!

 Ikgadējai Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai, ko piešķir Talsu novada dome, 2014. gadā ir nominēta arī kolcinieces Baibas Šuvcānes 2012. gadā izdotā grāmata «Lībiešu krasta stāsti».

Vai prēmiju, tāpat kā 2011. gadā par grāmatu «Senais lībiešu ciems Kolka», iegūs mūsu ciema nenogurdināmās rakstnieces darbs, vai kāda cita no astoņām šogad izvirzītajām grāmatām, uzzināsim ceturtdien, 10. IV, kad Talsu Galvenajā bibliotēkā notiks Aleksandra Pelēča literārās prēmijas pasniegšanas pasākums.

Turam īkšķus par Baibu!

Padalīties ar šo Kolkas ziņu '' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu '' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu '' iekš Twitter

Sauc Vaidi par mūsu ciemu!

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Sauc Vaidi par mūsu ciemu!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Sauc Vaidi par mūsu ciemu!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Sauc Vaidi par mūsu ciemu!' iekš Twitter

Tā sauksies grāmata, kuru nepilnu gadu pēc iepriekšējās grāmatas — «Lībiešu krasta stāsti» izdošanas ir sākusi rakstīt kolciniece, lībiete, novadpētniece, dzimtās puses patriote un nenogurdināmā rakstniece Baiba Šuvcāne. 

Topošā grāmata ir iecerēta kā loģisks turpinājums agrāk veiktajiem pētījumiem un sarakstītajām grāmatām par lībiešiem, viņu tradicionālo kultūru, dzīves veidu, vēsturi, mājvietām Ziemeļkurzemes jūrmalā, ko veidojušas autores Valda Marija Šuvcāne un Baiba Šuvcāne. Apgādā Jumava ir iznākušas grāmatas «Lībiešu ciems, kura vairs nav» (2002.), «Lībiešu folklora» (2003.), «Mazirbe – mazs ciems jūrmalā» (2006.), «Senais lībiešu ciems Kolka» (2010.), «Lībiešu krasta stāsti» (2012.). Paveiktais darbs lībiešu tradicionālā kultūrmantojuma saglabāšanā ir sabiedrībā novērtēts — autore Valda Marija Šuvcāne saņēmusi Lielo Folkloras balvu, Rīgas Latviešu biedrības Andreja Krastkalna balvu, KKF mūža stipendiju. Autores Baibas Šuvcānes grāmata «Senais lībiešu ciems Kolka» 2011. gadā tika nominēta Zelta ābeles balvai dokumentālās prozas sadaļā, bet recenzents, dzejnieks un publicists Rimants Ziedonis to novērtējis kā vienu no labāk nostrādātākajiem novadpētniecības darbiem latviešu grāmatniecībā, tās autore Baiba Šuvcāne par 2010. — 2011. gadu saņēma Talsu novada Aleksandra Pelēča literāro prēmiju.

Lasīt tālāk »