Laika ziņas

Vējš Kolkā patlaban

 

Gaisa temperatūras izmaiņas Kolkā pēdējo 48 stundu laikā (ēnā)


 

 


Laika apstākļu prognozes Kolkai


WINDGURU


NORVĒĢIJAS METEOROLOĢIJAS INSTITŪTS


DĀNIJAS METEOROLOĢIJAS INSTITŪTS

Prognoze šodienai un rītdienai

Prognoze no 3. līdz 9. dienai


FORECA.COM


Dati no meteo.lv

LVĢMC meteo radars

Lūdzu, pievērsiet uzmanību meteoradara datumam un pulksteņlaikam! Nereti tehnisku problēmu dēļ informācija ir novecojusi!

 


Jūras ūdens temperatūra Kolkā (līča pusē)

 
27.05.2012. |