Laika ziņas

Vējš Kolkā patlaban

 

Gaisa temperatūras izmaiņas Kolkā pēdējo 48 stundu laikā (ēnā)


 

 


Laika apstākļu prognozes Kolkai

WINDGURU

NORVĒĢIJAS METEOROLOĢIJAS INSTITŪTS

DĀNIJAS METEOROLOĢIJAS INSTITŪTS

Prognoze šodienai un rītdienai

Prognoze no 3. līdz 9. dienai

 


Dati no meteo.lv

LVĢMC meteo radars

Lūdzu, pievērsiet uzmanību meteoradara datumam un pulksteņlaikam! Nereti tehnisku problēmu dēļ informācija ir novecojusi!

 


Jūras ūdens temperatūra Kolkā (līča pusē)

 
27.05.2012. |